Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله بر مرکز آموزشی؛ خانواده‌ها در پایتخت امنیت می‌خواهند

بسته‌گان قربانیان حمله امروز در مرکز آموزشی کاج و باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که امنیت مردم را به گونه جدی تامین کند.

آنان از مسوولان می‌خواهند که عاملان این گونه رویدادها را باید به کیفر برسانند.

فاطمه‌ی بیست‌ویک ساله یکی از قربانیان حمله‌ی روز جمعه در مرکز آموزشی کاج است. فاطمه برای سپری کردن آزمون آزمایشی کانکور رفته بود.

پدر و مادر فاطمه که پیکر دختر شان را از شفاخانه علی جناح بدست آوردند، می‌گویند که آرزو های شان به خاک یکسان شده است.

عبدل، پدر فاطمه، گفت: «رفتیم بین جنازه‌ها را پالیدیم بین جنازه‌ها را همه جا را پالیدیم مقصد پیدا نکردیم. گفتن بروید منزل دوم زخمی‌ها است رفتیم منزل دوم همان جا یافتیمش.»

مرضیه، دختر کاکای فاطمه، می‌گوید: «در اول که این خبر را شنیدیم هیچ باور ما نشد پدرم، کاکایم، زن کاکایم کل شان رفتند باز پسان برای ما زنگ زدن که فاطمه را شفاخانه برده‌اند.»

رقیه خواهر کوچک‌تر فاطمه می‌گوید که انتظار داشت خواهرش پنج‌شنبه آینده آزمون کانکور را سپری کند.

پاییتخت‌نشینان از نیروهای امارت اسلامی می‌خواهند که در تامین امنیت مرکزهای آموزشی و مسجدها بیشتر تلاش کنند.

مراد، باشنده کابل، گفت: «ما خواهشمندیم که امنیت این کورس‌ها و مکتب‌ها را بیگیرند تا اولاد ما در آرامی برود درس بخواند.»

فاطمه یکی از باشندگان کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «ما متعلم هستیم ما محصل هستیم و باید اولش امنیت ما را بیگیرند چون که آینده ساز کشور ما هستیم دیگر کس نیست.»

وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امارت اسلامی شب و روز می‌کوشند تا امنیت بهتر برای شهروندان کشور تامین کنند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «ما حملات دشمن به اهداف ملکی را که قساوت و وحشت شان را ثابت می‌کند به شدت محکوم می‌کنیم و از مسوولان مراکز تعلیمی می‌خواهیم که هنگام برگزاری برنامه‌های خاص حوزه‌های امنیتی را در جریان بگذارند.»

باشندگان کابل جمعه گذشته نیز گواه یک رویداد انفجاری بودند. هفت تن در انفجاری که در برابر مسجد وزیر محمد اکبر خان کابل رخ داد، کشته شدند و بیش از چهل تن دیگر زخمی شده‌اند.

حمله بر مرکز آموزشی؛ خانواده‌ها در پایتخت امنیت می‌خواهند

وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امارت اسلامی شب و روز می‌کوشند تا امنیت بهتر برای شهروندان کشور تامین کنند.

تصویر بندانگشتی

بسته‌گان قربانیان حمله امروز در مرکز آموزشی کاج و باشندگان کابل از امارت اسلامی می‌خواهند که امنیت مردم را به گونه جدی تامین کند.

آنان از مسوولان می‌خواهند که عاملان این گونه رویدادها را باید به کیفر برسانند.

فاطمه‌ی بیست‌ویک ساله یکی از قربانیان حمله‌ی روز جمعه در مرکز آموزشی کاج است. فاطمه برای سپری کردن آزمون آزمایشی کانکور رفته بود.

پدر و مادر فاطمه که پیکر دختر شان را از شفاخانه علی جناح بدست آوردند، می‌گویند که آرزو های شان به خاک یکسان شده است.

عبدل، پدر فاطمه، گفت: «رفتیم بین جنازه‌ها را پالیدیم بین جنازه‌ها را همه جا را پالیدیم مقصد پیدا نکردیم. گفتن بروید منزل دوم زخمی‌ها است رفتیم منزل دوم همان جا یافتیمش.»

مرضیه، دختر کاکای فاطمه، می‌گوید: «در اول که این خبر را شنیدیم هیچ باور ما نشد پدرم، کاکایم، زن کاکایم کل شان رفتند باز پسان برای ما زنگ زدن که فاطمه را شفاخانه برده‌اند.»

رقیه خواهر کوچک‌تر فاطمه می‌گوید که انتظار داشت خواهرش پنج‌شنبه آینده آزمون کانکور را سپری کند.

پاییتخت‌نشینان از نیروهای امارت اسلامی می‌خواهند که در تامین امنیت مرکزهای آموزشی و مسجدها بیشتر تلاش کنند.

مراد، باشنده کابل، گفت: «ما خواهشمندیم که امنیت این کورس‌ها و مکتب‌ها را بیگیرند تا اولاد ما در آرامی برود درس بخواند.»

فاطمه یکی از باشندگان کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «ما متعلم هستیم ما محصل هستیم و باید اولش امنیت ما را بیگیرند چون که آینده ساز کشور ما هستیم دیگر کس نیست.»

وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امارت اسلامی شب و روز می‌کوشند تا امنیت بهتر برای شهروندان کشور تامین کنند.

عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، گفت: «ما حملات دشمن به اهداف ملکی را که قساوت و وحشت شان را ثابت می‌کند به شدت محکوم می‌کنیم و از مسوولان مراکز تعلیمی می‌خواهیم که هنگام برگزاری برنامه‌های خاص حوزه‌های امنیتی را در جریان بگذارند.»

باشندگان کابل جمعه گذشته نیز گواه یک رویداد انفجاری بودند. هفت تن در انفجاری که در برابر مسجد وزیر محمد اکبر خان کابل رخ داد، کشته شدند و بیش از چهل تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره