Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راهپیمایی بانوان در واکنش به حمله بر دانش‌آموزان

شماری از بانوان در کابل در واکنش به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی "کاج" دست به راه‌پیمایی زدند.

این بانوان با سر دادن شعار "قتل عام هزاره‌ها را متوقف کنید" از سازمان ملل متحد خواستند تا در این باره خاموش نباشد.

امنیت، نان، کار و آزادی هم بخشی از شعارهای بانوان معترض بود.

راضیه، یک بانوی معترض، گفت: «از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که در این باره سکوت نکند و صدای ما را بشنوند.»

ویدا، یکی دیگر از بانوان معترض، می‌گوید: «از امارت می‌خواهیم امنیت بانوان را بگیرد به ویژه امنیت دختران هزاره را، همین قدر بس است دیگر.»

فاطمه، بانوی معترض دیگر می‌گوید: «به آموزشگاه‌های دختران حمله می‌شود امارت اسلامی باید پاسخ بدهد چرا آموزشگاه‌ها تامین امنیت نمی‌شود.»

همزمان با این، تصویرهایی که در شبکه اجتماعی پخش شده‌اند، نشان می‌دهند که شماری از دانشجویان در داخل دانشگاه تعلیم و تربیه کابل نیز با شعار "تحصیل حق ما است" راه‌پیمایی اعتراضی کردند.

فردین عیار، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «وقوع انفجارها در آموزشگاه‌ها سبب می‌شود که انگیزه رفتن دانش‌آموزان و دانشجویان به درس و صنف کمتر شود.»

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که امارت اسلامی متعهد به تامین امنیت باشندگان پایتخت است.

آقای زدران گفت: «کسانی که راه‌پیمایی می‌کنند باید زمان برگزاری و موقعیت شان را به نیروهای امنیتی اطلاع بدهند تا تدابیر امنیتی در همان ساحه از سوی نیروهای ما گرفته شود.»

مرکز آموزشی کاج در ناحیه سیزدهم شهر کابل بامداد روز جمعه آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت. این حمله هنگامی رخ داد که دانش‌آموزان سرگرم سپری کردن آزمون آزمایشی کانکور بودند.

راهپیمایی بانوان در واکنش به حمله بر دانش‌آموزان

تصویرها در شبکه اجتماعی نشان می‌دهند که شماری از دانشجویان در داخل دانشگاه تعلیم و تربیه کابل نیز با شعار "تحصیل حق ما است" راه‌پیمایی اعتراضی کردند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان در کابل در واکنش به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی "کاج" دست به راه‌پیمایی زدند.

این بانوان با سر دادن شعار "قتل عام هزاره‌ها را متوقف کنید" از سازمان ملل متحد خواستند تا در این باره خاموش نباشد.

امنیت، نان، کار و آزادی هم بخشی از شعارهای بانوان معترض بود.

راضیه، یک بانوی معترض، گفت: «از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که در این باره سکوت نکند و صدای ما را بشنوند.»

ویدا، یکی دیگر از بانوان معترض، می‌گوید: «از امارت می‌خواهیم امنیت بانوان را بگیرد به ویژه امنیت دختران هزاره را، همین قدر بس است دیگر.»

فاطمه، بانوی معترض دیگر می‌گوید: «به آموزشگاه‌های دختران حمله می‌شود امارت اسلامی باید پاسخ بدهد چرا آموزشگاه‌ها تامین امنیت نمی‌شود.»

همزمان با این، تصویرهایی که در شبکه اجتماعی پخش شده‌اند، نشان می‌دهند که شماری از دانشجویان در داخل دانشگاه تعلیم و تربیه کابل نیز با شعار "تحصیل حق ما است" راه‌پیمایی اعتراضی کردند.

فردین عیار، استاد دانشگاه، در این باره می‌گوید: «وقوع انفجارها در آموزشگاه‌ها سبب می‌شود که انگیزه رفتن دانش‌آموزان و دانشجویان به درس و صنف کمتر شود.»

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که امارت اسلامی متعهد به تامین امنیت باشندگان پایتخت است.

آقای زدران گفت: «کسانی که راه‌پیمایی می‌کنند باید زمان برگزاری و موقعیت شان را به نیروهای امنیتی اطلاع بدهند تا تدابیر امنیتی در همان ساحه از سوی نیروهای ما گرفته شود.»

مرکز آموزشی کاج در ناحیه سیزدهم شهر کابل بامداد روز جمعه آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت. این حمله هنگامی رخ داد که دانش‌آموزان سرگرم سپری کردن آزمون آزمایشی کانکور بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره