Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت: رهبران ا.ا در بازگشایی مکتب‌ها موقف واحد ندارند

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که رهبران امارت اسلامی در امر بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور، موقف واحد ندارند.

آقای بنت که روز شنبه در نشست انجمن حقوق‌دانان افغان در دنمارک سخن می‌زد، می‌افزاید که جهان باید افغانستان را در این زمینه یاری رساند.

ریچارد بنت در این نشست گفته است: «در رهبری طالبان پنج نفر در سطح بلند رهبری کسانی هستند که نمی‌خواهند مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شود و بیشتر مردم حتی بخش بیشتر از طالبان هستند که می‌خواهند مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم باز گشایی شود.»

آقای بنت در بخشی از سخنانش از رفتار امارت اسلامی در برابر زنان به ویژه زنان معترض، انتقاد می‌کند.

برخی از شرکت کنندگان نشست، جامعه جهانی را مقصر اوضاع کنونی در افغانستان می‌دانند.

شفیقه رزمنده، رییس همایش اروپایی زنان افغان، گفت: «این مسوولیت جامعه جهانی بر عهده دارد حضور شان و خروج غیرمسولانه شان بی‌برنامه‌گی و در عین حال ناظر بودن سازمان ملل متحد در اوضاع موجود تنها شکل ناظر بودنش همه و همه عوامل تداوم بحران در افغانستان هستند و در عین حال متذکر شدم حقوق زنان افغانستان از جمله جامعه جهانی و طالبان به گروگان گرفته‌اند.»

به باور برخی از شرکت کنندگان این نشست، راه حل مبارزه با بحران بشری در افغانستان اجرای بی‌درنگ قانون اساسی است.

عبدالواحد سادات، رییس انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا، می‌گوید: «مجموع بحران‌ها در کشور به شمول بحران بزرگ حقوقی را در انفاذ عاجل قانون اساسی و اسمترار قوانین مطرح نمودند و تا راه بخاطر حل بحران مشروعیت در افغانستان به وجود بیاید.»

در این نشست که به میزبانی انجمن حقوق‌دانان افغان و نمایندگان بیشتر از صد نهاد حقوق بشری، سیاسی و اجتماعی در کپنهاک دانمارک برگزار شده بود، شرکت کنندگان به شمول گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از نقض حقوق بشر به ویژه نقض آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان، نگرانی کرده‌اند.

در همین حال، دانش‌آموزان دختر خواهان باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران استند.

اسما، دانش‌آموزش صنف هشتم، گفت: «یک سال ما هدر رفت و سال دوم ما روان است می‌گویند که مکتب شروع می‌شود و هر روز که از خواب بیدار می‌شوم فکر می‌کنم مکتب می‌روم اما نمیشه مکتب رفته و بسیار جگر خون استم.»

فاطمه نور، دانش‌آموز صنف هشتم، گفت: «از امارت اسلامی توقع دارم که مکتب‌های ما را باز کنند و ما به درس‌های مان ادامه بدهیم من بسیار آرزوها داشتم که در آینده خود یک چیزی برای خودم و فامیلم باشم.»

مقام‌های امارت اسلامی تا تهیه این خبر حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.

ریچارد بنت: رهبران ا.ا در بازگشایی مکتب‌ها موقف واحد ندارند

آقای بنت در بخشی از سخنانش از رفتار امارت اسلامی در برابر زنان به ویژه زنان معترض، انتقاد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که رهبران امارت اسلامی در امر بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور، موقف واحد ندارند.

آقای بنت که روز شنبه در نشست انجمن حقوق‌دانان افغان در دنمارک سخن می‌زد، می‌افزاید که جهان باید افغانستان را در این زمینه یاری رساند.

ریچارد بنت در این نشست گفته است: «در رهبری طالبان پنج نفر در سطح بلند رهبری کسانی هستند که نمی‌خواهند مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شود و بیشتر مردم حتی بخش بیشتر از طالبان هستند که می‌خواهند مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم باز گشایی شود.»

آقای بنت در بخشی از سخنانش از رفتار امارت اسلامی در برابر زنان به ویژه زنان معترض، انتقاد می‌کند.

برخی از شرکت کنندگان نشست، جامعه جهانی را مقصر اوضاع کنونی در افغانستان می‌دانند.

شفیقه رزمنده، رییس همایش اروپایی زنان افغان، گفت: «این مسوولیت جامعه جهانی بر عهده دارد حضور شان و خروج غیرمسولانه شان بی‌برنامه‌گی و در عین حال ناظر بودن سازمان ملل متحد در اوضاع موجود تنها شکل ناظر بودنش همه و همه عوامل تداوم بحران در افغانستان هستند و در عین حال متذکر شدم حقوق زنان افغانستان از جمله جامعه جهانی و طالبان به گروگان گرفته‌اند.»

به باور برخی از شرکت کنندگان این نشست، راه حل مبارزه با بحران بشری در افغانستان اجرای بی‌درنگ قانون اساسی است.

عبدالواحد سادات، رییس انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا، می‌گوید: «مجموع بحران‌ها در کشور به شمول بحران بزرگ حقوقی را در انفاذ عاجل قانون اساسی و اسمترار قوانین مطرح نمودند و تا راه بخاطر حل بحران مشروعیت در افغانستان به وجود بیاید.»

در این نشست که به میزبانی انجمن حقوق‌دانان افغان و نمایندگان بیشتر از صد نهاد حقوق بشری، سیاسی و اجتماعی در کپنهاک دانمارک برگزار شده بود، شرکت کنندگان به شمول گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از نقض حقوق بشر به ویژه نقض آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان، نگرانی کرده‌اند.

در همین حال، دانش‌آموزان دختر خواهان باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران استند.

اسما، دانش‌آموزش صنف هشتم، گفت: «یک سال ما هدر رفت و سال دوم ما روان است می‌گویند که مکتب شروع می‌شود و هر روز که از خواب بیدار می‌شوم فکر می‌کنم مکتب می‌روم اما نمیشه مکتب رفته و بسیار جگر خون استم.»

فاطمه نور، دانش‌آموز صنف هشتم، گفت: «از امارت اسلامی توقع دارم که مکتب‌های ما را باز کنند و ما به درس‌های مان ادامه بدهیم من بسیار آرزوها داشتم که در آینده خود یک چیزی برای خودم و فامیلم باشم.»

مقام‌های امارت اسلامی تا تهیه این خبر حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره