Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لغو صدور ویزا به دانشجویان افغان از سوی هند

شماری از دانشجویان که بورسیه هند را بدست آورده‌اند، می‌گویند که هند صدور ویزا به دانشجویان افغان را ملغا کرده‌است.

این دانشجویان می‌افزایند که بیش از یک سال از درس‌های شان گذشته است؛ اما تا کنون وزارت خارجه هند به آنان اجازه رفتن به آن کشور را نداده‌است.

حبیب الله قریشی دانشجوی رشته فن‌آوری معلوماتی در یکی از دانشگاه‌های هند است که به علت نداشتن ویزا، نمی‌تواند تحصیلات‌اش‌ را در آن کشور ادامه بدهد.

این دانشجو می‌گوید که دانشگاه برای شان یک ماه فرصت داده‌است تا به درس‌های شان حاضر شود.

حبیب الله در این باره گفت: «ما آخرین اخطاریه را از کل دانشگاه‌ها گرفتیم و گفته برای ما که اگر تا کمتر از یک ماه خود را نرسانید به دانشگاه‌ها، "ادمیشن‌های" تمام تان کنسل می‌شود ما از وزارت داخله و وزارت خارجه افغانستان و هندوستان تقاضا می‌کنیم که ویزای ما را برای ما بدهند.»

شکریه، یک دانشجوی دیگر، می‌گوید: «ما بارها تلاش کردیم همرای سفارت هند همرای مسوول اسکالرشیب ما همرای مسوول دانشگاه‌های ما به تماس شدیم اما متاسفانه هیچ جوابی بدست نیاوردیم ما فعلا در افغانستان بی‌سرنوشت ماندیم.»

بربنیاد گفته‌های این دانشجویان، در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰۰ دانشجو که بورسیه تحصیلی هند را در دست دارند، برای رفتن به هند ویزا ندارند.

نصیر احمد احمد، دانشجو، گفت: «گفته‌های آنها این است که محصلین ممکن تهدید به امنیت این کشور باشد در حالیکه بیشتر این محصلین سال‌ها در جمهوری هند تحصیل کردند.»

جی شنکر، وزیر خارجه هند، می‌گوید که به علت غیرفعال بودن سفارت هند در افغانستان، بر لغو ویزای دانشجویان تصمیم گرفته‌است.

آقای شنکر در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان افغان گفته‌است تا هنگامیکه هند اعتمادی که می‌خواهد را به دست نیاورد، دانشجویان باید انتظار بکشند.

جی شنکر گفته است: «پس از اگست سال گذشته، به دلیل وضعیت پیش آمده در افغانستان ما مجبور به تعلیق فعالیت سفارت خود شدیم ما حتا در آن جا حضور نداشتیم تا بتوانیم بررسی‌های مان را انجام بدهیم در آن زمان ابهام‌های زیادی در باره ویزا، پاسپورت و مسایل دیگر نیز وجود داشت. هر کشوری معیارهایش را دارد شما مجبور استید که منتظر بمانید که ما به اعتمادی که می‌خواهیم برسیم.»

از سوی هم، بربنیاد گزارش روزنامه "هندو"، سفیر افغانستان در هند دلایل وزارت خارجه هند را قناعت‌بخش نمی‌داند.

این روزنامه به نقل از فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، نوشته است: «ما تاکنون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌ایم که چرا ویزا به دانشجویان افغان که در هند تحصیل می‌کنند، داده نشده‌است.»

در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰۰ دانشجوی افغان در ۷۳ دانشگاه در دوره‌های کارشناسی ارشد و دوره دکتورا در هند سرگرم تحصیل استند.

لغو صدور ویزا به دانشجویان افغان از سوی هند

جی شنکر در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان افغان گفته‌است تا هنگامیکه هند اعتمادی که می‌خواهد را به دست نیاورد، دانشجویان باید انتظار بکشند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانشجویان که بورسیه هند را بدست آورده‌اند، می‌گویند که هند صدور ویزا به دانشجویان افغان را ملغا کرده‌است.

این دانشجویان می‌افزایند که بیش از یک سال از درس‌های شان گذشته است؛ اما تا کنون وزارت خارجه هند به آنان اجازه رفتن به آن کشور را نداده‌است.

حبیب الله قریشی دانشجوی رشته فن‌آوری معلوماتی در یکی از دانشگاه‌های هند است که به علت نداشتن ویزا، نمی‌تواند تحصیلات‌اش‌ را در آن کشور ادامه بدهد.

این دانشجو می‌گوید که دانشگاه برای شان یک ماه فرصت داده‌است تا به درس‌های شان حاضر شود.

حبیب الله در این باره گفت: «ما آخرین اخطاریه را از کل دانشگاه‌ها گرفتیم و گفته برای ما که اگر تا کمتر از یک ماه خود را نرسانید به دانشگاه‌ها، "ادمیشن‌های" تمام تان کنسل می‌شود ما از وزارت داخله و وزارت خارجه افغانستان و هندوستان تقاضا می‌کنیم که ویزای ما را برای ما بدهند.»

شکریه، یک دانشجوی دیگر، می‌گوید: «ما بارها تلاش کردیم همرای سفارت هند همرای مسوول اسکالرشیب ما همرای مسوول دانشگاه‌های ما به تماس شدیم اما متاسفانه هیچ جوابی بدست نیاوردیم ما فعلا در افغانستان بی‌سرنوشت ماندیم.»

بربنیاد گفته‌های این دانشجویان، در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰۰ دانشجو که بورسیه تحصیلی هند را در دست دارند، برای رفتن به هند ویزا ندارند.

نصیر احمد احمد، دانشجو، گفت: «گفته‌های آنها این است که محصلین ممکن تهدید به امنیت این کشور باشد در حالیکه بیشتر این محصلین سال‌ها در جمهوری هند تحصیل کردند.»

جی شنکر، وزیر خارجه هند، می‌گوید که به علت غیرفعال بودن سفارت هند در افغانستان، بر لغو ویزای دانشجویان تصمیم گرفته‌است.

آقای شنکر در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان افغان گفته‌است تا هنگامیکه هند اعتمادی که می‌خواهد را به دست نیاورد، دانشجویان باید انتظار بکشند.

جی شنکر گفته است: «پس از اگست سال گذشته، به دلیل وضعیت پیش آمده در افغانستان ما مجبور به تعلیق فعالیت سفارت خود شدیم ما حتا در آن جا حضور نداشتیم تا بتوانیم بررسی‌های مان را انجام بدهیم در آن زمان ابهام‌های زیادی در باره ویزا، پاسپورت و مسایل دیگر نیز وجود داشت. هر کشوری معیارهایش را دارد شما مجبور استید که منتظر بمانید که ما به اعتمادی که می‌خواهیم برسیم.»

از سوی هم، بربنیاد گزارش روزنامه "هندو"، سفیر افغانستان در هند دلایل وزارت خارجه هند را قناعت‌بخش نمی‌داند.

این روزنامه به نقل از فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، نوشته است: «ما تاکنون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌ایم که چرا ویزا به دانشجویان افغان که در هند تحصیل می‌کنند، داده نشده‌است.»

در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰۰ دانشجوی افغان در ۷۳ دانشگاه در دوره‌های کارشناسی ارشد و دوره دکتورا در هند سرگرم تحصیل استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره