Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس تعلیمات تخنیکی: عالمان دین برای بازگشایی مکتب‌ها رایزنی می‌کنند

غلام حیدر شهامت، رییس عمومی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، می‌گوید که عالمان دین در حال رایزنی درباره بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

این مقام امارت اسلامی که در مراسم گشایش یک برنامه آموزشی در ولایت پروان سخن می‌زد؛ می‌گوید که آموختن علوم عصری نیاز جدی است.

غلام حیدر شهامت گفت: «علمای سراسر افغانستان در بحث و مشوره استند و ما اطمینان داریم که علمای فهیم و دانشمند ما راه حلی را برای این کار پیدا می‌کنند.»

رییس عمومی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این برنامه می‌افزاید که آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است.

آقای شهامت افزود: «فرض برای هر کسی فرض است که در چه رشته درس می‌خواند کسی که در یک رشته توظیف می‌شود علم او رشته برایش فرض می‌شود که بخواند و این فرقی برای خانم وغیرخانم ندارد. اینکه یک خانم در چه رشته درس می‌خواند و آن رشته نیاز او را برآورده می‌کند یاخیر؟ بحث جدا است.»

شیر محمد حقانی، آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان، گفت: «دخترخانم‌های که از قبل پیش ما ثبت بودند و در صنف بودند شمولیت شان پابرجاست و ملغا نشده است و صرف معطل است.»

یک برنامه آموزشی برای نزدیک به ۳۰۰ تن از نیروهای امارت اسلامی و شماری از کارمندان دولتی در پروان آغاز شده‌است.

از سوی هم، شماری از دانشجویان انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت پروان که در این برنامه ‌ساخته‌های دستی شان را به نمایش گذاشته‌اند، خواهان توجه امارت اسلامی به این بخش استند.

شایق، دانشجو، گفت: «ما را حمایت و پشتیبانی کنند از این کرده بهترش را می‌سازیم که حتا چهار نفر را در فضا ببرد و پایین کند.»

ظهور، دانشجو، می‌گوید: «ما از امکانات کمی خود این چیزها را ابتکار کردیم و ساختیم و اگرحمایت شویم خوبتر این را می‌سازیم.»

این در حالی‌ست که بیشتر از یک سال از بسته ماندن مکتب‌های دختران می‌گذرد؛ اما تا کنون مشخص نیست که چه زمانی تمامی مکتب‌های دختران بازگشایی خواهند شد.

رییس تعلیمات تخنیکی: عالمان دین برای بازگشایی مکتب‌ها رایزنی می‌کنند

این مقام امارت اسلامی که در مراسم گشایش یک برنامه آموزشی در پروان سخن می‌زد، می‌گوید که آموختن علوم عصری نیاز جدی است.

تصویر بندانگشتی

غلام حیدر شهامت، رییس عمومی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، می‌گوید که عالمان دین در حال رایزنی درباره بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

این مقام امارت اسلامی که در مراسم گشایش یک برنامه آموزشی در ولایت پروان سخن می‌زد؛ می‌گوید که آموختن علوم عصری نیاز جدی است.

غلام حیدر شهامت گفت: «علمای سراسر افغانستان در بحث و مشوره استند و ما اطمینان داریم که علمای فهیم و دانشمند ما راه حلی را برای این کار پیدا می‌کنند.»

رییس عمومی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این برنامه می‌افزاید که آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است.

آقای شهامت افزود: «فرض برای هر کسی فرض است که در چه رشته درس می‌خواند کسی که در یک رشته توظیف می‌شود علم او رشته برایش فرض می‌شود که بخواند و این فرقی برای خانم وغیرخانم ندارد. اینکه یک خانم در چه رشته درس می‌خواند و آن رشته نیاز او را برآورده می‌کند یاخیر؟ بحث جدا است.»

شیر محمد حقانی، آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان، گفت: «دخترخانم‌های که از قبل پیش ما ثبت بودند و در صنف بودند شمولیت شان پابرجاست و ملغا نشده است و صرف معطل است.»

یک برنامه آموزشی برای نزدیک به ۳۰۰ تن از نیروهای امارت اسلامی و شماری از کارمندان دولتی در پروان آغاز شده‌است.

از سوی هم، شماری از دانشجویان انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ولایت پروان که در این برنامه ‌ساخته‌های دستی شان را به نمایش گذاشته‌اند، خواهان توجه امارت اسلامی به این بخش استند.

شایق، دانشجو، گفت: «ما را حمایت و پشتیبانی کنند از این کرده بهترش را می‌سازیم که حتا چهار نفر را در فضا ببرد و پایین کند.»

ظهور، دانشجو، می‌گوید: «ما از امکانات کمی خود این چیزها را ابتکار کردیم و ساختیم و اگرحمایت شویم خوبتر این را می‌سازیم.»

این در حالی‌ست که بیشتر از یک سال از بسته ماندن مکتب‌های دختران می‌گذرد؛ اما تا کنون مشخص نیست که چه زمانی تمامی مکتب‌های دختران بازگشایی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره