Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان نجات کودکان از وضعیت آموزشی افغانستان

سازمان نجات کودکان روز سه‌شنبه در یک گزارش تازه می‌گوید که افغانستان در فهرست کشورهای است که نظام آموزشی‌اش در معرض خطر فروپاشی قرار دارد.

این سازمان جهانی می‌افزاید که افغانستان، سودان، سومالیا و مالی چهار کشوری استند که با بحران آموزشی روبه‌رو می‌باشند.

خبرنگار طلوع‌نیوز به یکی از مکتب‌ها در گوشه‌ی از کابل رفته‌است. دانش‌آموزان صنف اول تا ششم در این مکتب در دکان‌های کرایی آموزش می‌بییند.

این دانش‌آموزان به طلوع‌نیوز می‌گویند که به ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی دسترسی ندارند.

صبوره، دانش‌آموز، گفت: «از دولت خواهش داریم که برای ما تعمیر بسازد ما در دکان‌ها درس می‌خوانیم.»

نازو، دانش‌آموز دیگر در این مکتب، می‌گوید: «ما به درس زیاد علاقه داریم می‌خواهم در آینده داکتر شوم برای ما مکتب جور کنید.»

برخی از آموزگاران آمار می‌دهند که در حال حاضر بیش از ۹۰۰ دانش‌آموز در اینجا سرگرم آموزش استند و هر دانش‌آموز مکلف است که برای پرداخت کرایه دکان‌ها ماهانه ده افغانی بپردازد.

فیروزه، آموزگار این مکتب گفت: «مکتب دیوار ندارد و هرکسی می‌گذرد از اینجا برای استادان مزاحمت می‌کند و برای استادان زن اینجا مناسب نیست.»

بزرگان محل می‌گویند که بارها برای ساخت مکتب به مسوولان حکومت سرپرست درخواست داده اند؛ اما تا اکنون به این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده نشده است.

نور ولی سلیمان خیل، وکیل گذر ناحیه ۲۱، گفت: «متاسفانه تاحال هیچ کاری نشده است همینقدر شاگرد ذکور و اناث که داریم اما جای مناسب نداریم.»

این در حالی‌ست که در شماری از ولایت‌های دیگر نیز دانش‌آموزان در شماری از مکتب‌ها در فضای باز آموزش می‌بینند.

نگرانی سازمان نجات کودکان از وضعیت آموزشی افغانستان

خبرنگار طلوع‌نیوز به یکی از مکتب‌ها در گوشه‌ی از کابل رفته‌است. دانش‌آموزان صنف اول تا ششم در این مکتب در دکان‌های کرایی آموزش می‌بییند.

تصویر بندانگشتی

سازمان نجات کودکان روز سه‌شنبه در یک گزارش تازه می‌گوید که افغانستان در فهرست کشورهای است که نظام آموزشی‌اش در معرض خطر فروپاشی قرار دارد.

این سازمان جهانی می‌افزاید که افغانستان، سودان، سومالیا و مالی چهار کشوری استند که با بحران آموزشی روبه‌رو می‌باشند.

خبرنگار طلوع‌نیوز به یکی از مکتب‌ها در گوشه‌ی از کابل رفته‌است. دانش‌آموزان صنف اول تا ششم در این مکتب در دکان‌های کرایی آموزش می‌بییند.

این دانش‌آموزان به طلوع‌نیوز می‌گویند که به ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی دسترسی ندارند.

صبوره، دانش‌آموز، گفت: «از دولت خواهش داریم که برای ما تعمیر بسازد ما در دکان‌ها درس می‌خوانیم.»

نازو، دانش‌آموز دیگر در این مکتب، می‌گوید: «ما به درس زیاد علاقه داریم می‌خواهم در آینده داکتر شوم برای ما مکتب جور کنید.»

برخی از آموزگاران آمار می‌دهند که در حال حاضر بیش از ۹۰۰ دانش‌آموز در اینجا سرگرم آموزش استند و هر دانش‌آموز مکلف است که برای پرداخت کرایه دکان‌ها ماهانه ده افغانی بپردازد.

فیروزه، آموزگار این مکتب گفت: «مکتب دیوار ندارد و هرکسی می‌گذرد از اینجا برای استادان مزاحمت می‌کند و برای استادان زن اینجا مناسب نیست.»

بزرگان محل می‌گویند که بارها برای ساخت مکتب به مسوولان حکومت سرپرست درخواست داده اند؛ اما تا اکنون به این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده نشده است.

نور ولی سلیمان خیل، وکیل گذر ناحیه ۲۱، گفت: «متاسفانه تاحال هیچ کاری نشده است همینقدر شاگرد ذکور و اناث که داریم اما جای مناسب نداریم.»

این در حالی‌ست که در شماری از ولایت‌های دیگر نیز دانش‌آموزان در شماری از مکتب‌ها در فضای باز آموزش می‌بینند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره