Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی برنامه توسعه‌یی سازمان ملل از بحران اقتصادی در افغانستان

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش از بحران اقتصادی و فقر در افغانستان نگرانی کرده است.

بربنیاد این گزارش، نزدیک به نودوهفت درصد از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تولیدات ناخالص داخلی افغانستان پنج میلیارد دالر کاهش یافته است.

کانی ویگناراجا، مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه سازمان ملل گفت: «در افغانستان از قبل یک اقتصاد ضعیف وجود داشت. اگر شما به زمان پیش از طالبان نگاه کنید، اقتصاد این کشور به ۲۰ میلیارد دالر می‌رسید، اما در یک سال گذشته پنج میلیارد دالر کاهش یافته است. اگر به این کاهش ببینید، این سرمایه است که در مدت ده سال بدست آمده است.»

مسوولان این نهاد گفته اند که کمک‌های بشری به تنهایی نمی‌تواند مشکل اقتصادی افغانستان را برطرف کند.

مسوول برنامه توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که شمار افغان‌های که نیاز به کمک دارند، از ۱۹میلیون به ۲۲ میلیون تن افزایش یافته است.

عبدالله الدرداری، مسوول برنامه توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان گفت: «کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند مشکلات افغانستان را حل کند. بناً معیشیت‌های زند‌گی، ایجاد اشتغال‌زایی و حمایت از اقتصاد کوچک بسیار مهم است. ما با نهادهای محلی از طریق پول نقد در بدل کار، سکتور کوچک مالی، کمک‌های فنی و توسعه به زیربناها، کار می‌کنیم. تاکنو ما به گونه موفقانه ۵۶۰ هزار شغل ایجاد کرده ایم.»

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که منجمد ماندن بیش از ۹ میلیارد ذخایر ارزی افغانستان و تحریم‌های جهانی سبب کاهش نقدینگی در افغانستان شده است.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری گفت: «فرار سرمایه از افغانستان در یک سال اخیر، بخاطر بی اعتمادی اوضاع سیاسی و امنیتی در افغانستان این همه‌اش از علت‌های است که امروز مشکلات نقدینده‌گی در افغانستان وجود دارد.»

نصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «تا زمانیکه این محدویت‌ها برداشته نشود و افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته نشود، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد و به احتمال قوی که ما شاهد یک فاجعه انسانی و بشری در افغانستان شویم.»

پیش از این، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و برنامه جهانی خوراک با نشر گزارشی گفته اند که قرار است تا ماه نومبر سال روان میلادی، نزدیک به شش میلیون تن در افغانستان از رهگذر گرسنگی در وضعیت عاجل قرار بگیرند.

نگرانی برنامه توسعه‌یی سازمان ملل از بحران اقتصادی در افغانستان

بربنیاد این گزارش، نزدیک به نودوهفت درصد از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تولیدات ناخالص داخلی افغانستان پنج میلیارد دالر کاهش یافته است.

Thumbnail

برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش از بحران اقتصادی و فقر در افغانستان نگرانی کرده است.

بربنیاد این گزارش، نزدیک به نودوهفت درصد از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تولیدات ناخالص داخلی افغانستان پنج میلیارد دالر کاهش یافته است.

کانی ویگناراجا، مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه سازمان ملل گفت: «در افغانستان از قبل یک اقتصاد ضعیف وجود داشت. اگر شما به زمان پیش از طالبان نگاه کنید، اقتصاد این کشور به ۲۰ میلیارد دالر می‌رسید، اما در یک سال گذشته پنج میلیارد دالر کاهش یافته است. اگر به این کاهش ببینید، این سرمایه است که در مدت ده سال بدست آمده است.»

مسوولان این نهاد گفته اند که کمک‌های بشری به تنهایی نمی‌تواند مشکل اقتصادی افغانستان را برطرف کند.

مسوول برنامه توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که شمار افغان‌های که نیاز به کمک دارند، از ۱۹میلیون به ۲۲ میلیون تن افزایش یافته است.

عبدالله الدرداری، مسوول برنامه توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان گفت: «کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند مشکلات افغانستان را حل کند. بناً معیشیت‌های زند‌گی، ایجاد اشتغال‌زایی و حمایت از اقتصاد کوچک بسیار مهم است. ما با نهادهای محلی از طریق پول نقد در بدل کار، سکتور کوچک مالی، کمک‌های فنی و توسعه به زیربناها، کار می‌کنیم. تاکنو ما به گونه موفقانه ۵۶۰ هزار شغل ایجاد کرده ایم.»

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که منجمد ماندن بیش از ۹ میلیارد ذخایر ارزی افغانستان و تحریم‌های جهانی سبب کاهش نقدینگی در افغانستان شده است.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری گفت: «فرار سرمایه از افغانستان در یک سال اخیر، بخاطر بی اعتمادی اوضاع سیاسی و امنیتی در افغانستان این همه‌اش از علت‌های است که امروز مشکلات نقدینده‌گی در افغانستان وجود دارد.»

نصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «تا زمانیکه این محدویت‌ها برداشته نشود و افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته نشود، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد و به احتمال قوی که ما شاهد یک فاجعه انسانی و بشری در افغانستان شویم.»

پیش از این، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و برنامه جهانی خوراک با نشر گزارشی گفته اند که قرار است تا ماه نومبر سال روان میلادی، نزدیک به شش میلیون تن در افغانستان از رهگذر گرسنگی در وضعیت عاجل قرار بگیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره