Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید اتحادیه اروپا بر کسب مشروعیت داخلی حکومت در افغانستان

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می‌گوید که مشروعیت داخلی راه را برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان باز خواهد کرد.

این دیپلومات بلندپایه‌یی اروپایی خواهان افغانستانی است که در آن حقوق بشر و آزادی هر فرد حرمت شود. او می‌افزاید که تا کنون حکومت سرپرست برای مشروعیت داخلی جرگه نمایندگان را که در آن زنان و مردان حضور داشته باشند، برگزار نکرده‌است.

توماس نیکلاسون به طلوع‌نیوز گفت: «موضوع دیگر این است که قرار است جهان چی را به رسمیت بشناسد طالبان توضیح نداده‌اند که چه گونه یک سیستم  در کار است و معلوم نیست که آیا قانون اساسی گذشته هنوز هم برجاست یا نه. آنان تعهد نکرده‌اند و این گامی بسیار مهم خواهد بود که بی هیچ شرطی به گونه کامل به منشور سازمان ملل متحد احترام قایل شوند این گام‌های استند که آنان می‌توانند بردارند اما بازهم دو جنبه کلیدی وجود دارد: مشروعیت داخلی و مسوولیت، موارد استند که بر بنیاد آن از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند.»

نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که اتحادیه اروپا خواهان ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان است.

توماس نیکلاسون گفت: «منظور ما از همه شمولیت در کشور، ارایه فهرست از مردم نیست این سهم برای هزاره‌ها تاجیک‌ها زنان و مردان نیست اما یک سیستم و روندیست که هر شخص بالغ افغان، زن و مرد حق اظهار داشته باشند و به گونه‌یی که از سیستم حکومتی گفتم که کی باید کشور را رهبری کند و سیاست‌ها چه گونه باشند و حقوق بشری و حق آزادی هر افغان احترام شود.»

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به این باور است که گفت‌وگو و تعامل با حکومت سرپرست افغانستان بهترین راه برای حل مشکلات کنونی است.

توماس نیکلسون می‌گوید: « باور دارم که گفت‌وگو و تعامل بهترین راهی است که در برخی از موارد زمانگیر خواهد بود اما بسته کردن دروازه‌ها، بدیل بهتر نیست.»

این در حالی است که اما امارت اسلامی بارها خواست جامعه جهانی را در باره ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان مداخله کشورها در امور داخلی افغانستان گفته است.

تاکید اتحادیه اروپا بر کسب مشروعیت داخلی حکومت در افغانستان

این در حالی است که اما امارت اسلامی بارها خواست جامعه جهانی را در باره ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان مداخله کشورها در امور داخلی افغانستان گفته است.

Thumbnail

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می‌گوید که مشروعیت داخلی راه را برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان باز خواهد کرد.

این دیپلومات بلندپایه‌یی اروپایی خواهان افغانستانی است که در آن حقوق بشر و آزادی هر فرد حرمت شود. او می‌افزاید که تا کنون حکومت سرپرست برای مشروعیت داخلی جرگه نمایندگان را که در آن زنان و مردان حضور داشته باشند، برگزار نکرده‌است.

توماس نیکلاسون به طلوع‌نیوز گفت: «موضوع دیگر این است که قرار است جهان چی را به رسمیت بشناسد طالبان توضیح نداده‌اند که چه گونه یک سیستم  در کار است و معلوم نیست که آیا قانون اساسی گذشته هنوز هم برجاست یا نه. آنان تعهد نکرده‌اند و این گامی بسیار مهم خواهد بود که بی هیچ شرطی به گونه کامل به منشور سازمان ملل متحد احترام قایل شوند این گام‌های استند که آنان می‌توانند بردارند اما بازهم دو جنبه کلیدی وجود دارد: مشروعیت داخلی و مسوولیت، موارد استند که بر بنیاد آن از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند.»

نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که اتحادیه اروپا خواهان ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان است.

توماس نیکلاسون گفت: «منظور ما از همه شمولیت در کشور، ارایه فهرست از مردم نیست این سهم برای هزاره‌ها تاجیک‌ها زنان و مردان نیست اما یک سیستم و روندیست که هر شخص بالغ افغان، زن و مرد حق اظهار داشته باشند و به گونه‌یی که از سیستم حکومتی گفتم که کی باید کشور را رهبری کند و سیاست‌ها چه گونه باشند و حقوق بشری و حق آزادی هر افغان احترام شود.»

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به این باور است که گفت‌وگو و تعامل با حکومت سرپرست افغانستان بهترین راه برای حل مشکلات کنونی است.

توماس نیکلسون می‌گوید: « باور دارم که گفت‌وگو و تعامل بهترین راهی است که در برخی از موارد زمانگیر خواهد بود اما بسته کردن دروازه‌ها، بدیل بهتر نیست.»

این در حالی است که اما امارت اسلامی بارها خواست جامعه جهانی را در باره ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان مداخله کشورها در امور داخلی افغانستان گفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره