Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک‌ به هزار خانواده نادار از سوی یک نهاد ترکی

نهاد "اَی‌اچ‌اچ" ترکیه برای دست‌کم هزار خانواده نادار و بی‌سرپرست در کابل مواد غذایی کمک کرد.

مسوولان این نهاد می‌گویند که این کمک‌ها از سوی مردم و بازرگانان ترکیه به افراد نادار در افغانستان فراهم شده‌ و این نهاد تاکنون ۵ هزار خانواده را در تمامی افغانستان کمک کرده‌است.

مجاهد کلیچ، مسوول نهاد "ای‌اچ‌اچ" در افغانستان، گفت: «هدف ما از این کمک‌ها ایستاد شدن افغان‌ها به پای خود شان است اقتصاد افغانستان ۷۰ درصد به زراعت متکی است و ما زیادترین کار را در آن بخش می‌کنیم به ویژه برای زنان و یتیم‌ها».

مجیب الرحمان محمودی، رییس بنیاد خیریه، گفت: «اولویت را به اشخاص بدهند که مستحق واقعی هستند و خواست دومم از نهادهای خیریه این است تا هویت افراد که کمک می‌شود را افشا نکنند.»

همزمان با این، خانواده‌های بی‌سرپرست که این کمک‌ها را دریافت کرده‌اند، از کمک‌های ترکیه ستایش می‌کنند.

گل نار، ‌۴۵ ساله، یک سال پیش شوهر و دو فرزندش را در یک انفجار از دست داد. او می‌گوید که در اوضاع بد اقتصادی به سر می‌برد.

گل نار گفت: «یک بچه گک و یک دخترم را در ولایت بدخشان به مادرم روان کردم گفتم مه نگاه کرده نمی‌توانم خودم شل تا کسی کمک نکند خیسته و نشسته نمی‌توانم.»

بسیاری از خانواده‌های دیگر نیز مانند گل نار از فقر و بی‌کاری رنج می‌برند و از نهادهای مددرسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان کمک کند.

نبیلا، خانم بی‌سرپرست، گفت: «خواست ما از حکومت است که یک کار و زندگی جور کند برای مردم فقیر غریب و بیچاره تا پرده مردم شود که مردم بسیار مشکلات زیاد دارد.»

تهمینه، خانم دیگر، گفت: «کاش انتحاری نباشد و مردم چرا این قسم شود در به در شدیم.»

مسوولان نهاد مددرسان ترکیه می‌افزایند که انقره برای کمک به مردم افغانستان برنامه‌های زیاد دارد و انتظار می‌رود در بخش کشاورزی در ولایت‌های مختلف کمک کند.

کمک‌ به هزار خانواده نادار از سوی یک نهاد ترکی

بسیاری از خانواده‌های دیگر نیز مانند گل نار از فقر و بی‌کاری رنج می‌برند و از نهادهای مددرسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان کمک کند.

تصویر بندانگشتی

نهاد "اَی‌اچ‌اچ" ترکیه برای دست‌کم هزار خانواده نادار و بی‌سرپرست در کابل مواد غذایی کمک کرد.

مسوولان این نهاد می‌گویند که این کمک‌ها از سوی مردم و بازرگانان ترکیه به افراد نادار در افغانستان فراهم شده‌ و این نهاد تاکنون ۵ هزار خانواده را در تمامی افغانستان کمک کرده‌است.

مجاهد کلیچ، مسوول نهاد "ای‌اچ‌اچ" در افغانستان، گفت: «هدف ما از این کمک‌ها ایستاد شدن افغان‌ها به پای خود شان است اقتصاد افغانستان ۷۰ درصد به زراعت متکی است و ما زیادترین کار را در آن بخش می‌کنیم به ویژه برای زنان و یتیم‌ها».

مجیب الرحمان محمودی، رییس بنیاد خیریه، گفت: «اولویت را به اشخاص بدهند که مستحق واقعی هستند و خواست دومم از نهادهای خیریه این است تا هویت افراد که کمک می‌شود را افشا نکنند.»

همزمان با این، خانواده‌های بی‌سرپرست که این کمک‌ها را دریافت کرده‌اند، از کمک‌های ترکیه ستایش می‌کنند.

گل نار، ‌۴۵ ساله، یک سال پیش شوهر و دو فرزندش را در یک انفجار از دست داد. او می‌گوید که در اوضاع بد اقتصادی به سر می‌برد.

گل نار گفت: «یک بچه گک و یک دخترم را در ولایت بدخشان به مادرم روان کردم گفتم مه نگاه کرده نمی‌توانم خودم شل تا کسی کمک نکند خیسته و نشسته نمی‌توانم.»

بسیاری از خانواده‌های دیگر نیز مانند گل نار از فقر و بی‌کاری رنج می‌برند و از نهادهای مددرسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان کمک کند.

نبیلا، خانم بی‌سرپرست، گفت: «خواست ما از حکومت است که یک کار و زندگی جور کند برای مردم فقیر غریب و بیچاره تا پرده مردم شود که مردم بسیار مشکلات زیاد دارد.»

تهمینه، خانم دیگر، گفت: «کاش انتحاری نباشد و مردم چرا این قسم شود در به در شدیم.»

مسوولان نهاد مددرسان ترکیه می‌افزایند که انقره برای کمک به مردم افغانستان برنامه‌های زیاد دارد و انتظار می‌رود در بخش کشاورزی در ولایت‌های مختلف کمک کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره