Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان موزیم ملی: موزیم برای برگزاری نمایشگاه‌ها مکان مناسب ندارد

مسوولان موزیم ملی افغانستان می‌گویند که ۵۰ هزار اثر باستانی از دوره‌های گوناگون در این موزیم نگهداری می‌شوند که ساختمان موزیم ملی برای نمایش آثار موجود در یک زمان کوچک است.

عین الدین صداقت، آمر موزیم ملی، می‌گوید که مسوولان موزیم ملی آماده استند تا آثار باستانی کشور در برخی از نمایشگاه‌های جهانی به نمایش گذاشته شود.

آقای صداقت گفت: «تعمیر فعلی موزیم ملی که آثار نگهداری می‌شود و نمایشگاه‌ها ما در اینجا ایجاد کردیم یک تعمیر بسیار کوچک است ما در صورت داشتن یک مکان مناسب تعمیر بزرگ می‌توانیم که نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار کنیم و کشور‌های که علاقه‌مند نمایشگاه از اثر افغانستان باشد و ما این آمادگی‌ها را داریم که در کشورهای مختلف دنیا برگزار بکنیم.»

به گفته مسوولان این موزیم، روزانه بیش از ۵۰ بازدیدکننده که بیشتر آنان دانش‌آموزان و دانش‌جویان هستند، به موزیم ملی می‌آیند.

در همین حال، شماری از بازدیدکنندگان می‌گویند که بخاطر دیدن آثار تاریخی و دانستن بیشتر تاریخ به موزیم ملی آمده‌اند.

عزت الله، بازدیدکننده، گفت: «برای بازدید از آثار تاریخی گذشته یکی علاقه دیدن است و دیگر دیدن از واقعه‌های تاریخی افغانستان است قسمیکه ما در کتاب‌ها خوانده‌ایم وقتی شخصی آن را از نزدیک ببیند بسیار تاثیر دارد.»

سمیع الله، بازدیدکننده دیگر، گفت: «خواست من از حفاظت کنندگان این آثار تاریخی این است که از این آثار تاریخی به گونه درست نگهداری کنند.»

پیش از این، مسوولان موزیم ملی با چین تفاهم‌نامه‌ی را امضا کرده اند که بربنیاد آن بیجینگ در نگهداری آثار باستانی و بلند بردن ظرفیت متخصصان، افغانستان را کمک می‌کند.

مسوولان موزیم ملی: موزیم برای برگزاری نمایشگاه‌ها مکان مناسب ندارد

در همین حال، شماری از بازدیدکنندگان می‌گویند که بخاطر دیدن آثار تاریخی و دانستن بیشتر تاریخ به موزیم ملی آمده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان موزیم ملی افغانستان می‌گویند که ۵۰ هزار اثر باستانی از دوره‌های گوناگون در این موزیم نگهداری می‌شوند که ساختمان موزیم ملی برای نمایش آثار موجود در یک زمان کوچک است.

عین الدین صداقت، آمر موزیم ملی، می‌گوید که مسوولان موزیم ملی آماده استند تا آثار باستانی کشور در برخی از نمایشگاه‌های جهانی به نمایش گذاشته شود.

آقای صداقت گفت: «تعمیر فعلی موزیم ملی که آثار نگهداری می‌شود و نمایشگاه‌ها ما در اینجا ایجاد کردیم یک تعمیر بسیار کوچک است ما در صورت داشتن یک مکان مناسب تعمیر بزرگ می‌توانیم که نمایشگاه‌های بیشتری را برگزار کنیم و کشور‌های که علاقه‌مند نمایشگاه از اثر افغانستان باشد و ما این آمادگی‌ها را داریم که در کشورهای مختلف دنیا برگزار بکنیم.»

به گفته مسوولان این موزیم، روزانه بیش از ۵۰ بازدیدکننده که بیشتر آنان دانش‌آموزان و دانش‌جویان هستند، به موزیم ملی می‌آیند.

در همین حال، شماری از بازدیدکنندگان می‌گویند که بخاطر دیدن آثار تاریخی و دانستن بیشتر تاریخ به موزیم ملی آمده‌اند.

عزت الله، بازدیدکننده، گفت: «برای بازدید از آثار تاریخی گذشته یکی علاقه دیدن است و دیگر دیدن از واقعه‌های تاریخی افغانستان است قسمیکه ما در کتاب‌ها خوانده‌ایم وقتی شخصی آن را از نزدیک ببیند بسیار تاثیر دارد.»

سمیع الله، بازدیدکننده دیگر، گفت: «خواست من از حفاظت کنندگان این آثار تاریخی این است که از این آثار تاریخی به گونه درست نگهداری کنند.»

پیش از این، مسوولان موزیم ملی با چین تفاهم‌نامه‌ی را امضا کرده اند که بربنیاد آن بیجینگ در نگهداری آثار باستانی و بلند بردن ظرفیت متخصصان، افغانستان را کمک می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره