Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز دارد

بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم کابینه امارت اسلامی از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز دارد.

آقای مجاهد، تشکیل نشدن شورا و نبود قانون اساسی را از مهم‌ترین علت‌های معرفی نشدن کابینه رسمی می‎گوید.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کابینه رسمی وقت نیاز دارد، قانون اساسی جور نشده، شورا تشکیل نشده، افغان‌های که بیرون از کشور زندگی می‌کنند تا اکنون برنگشته اند، این ارکان نظام است هر وقت که اینها جورشد حکومت به حالت عادی بر می‌گردد.»

روح‌الله سخی‌زاده، حقوق دان گفت: «بدبختانه در گذشته‌ها نیز چنین چیزی وجود داشت و حالا هم به همین منوال وضعیت ادامه دارد که این در حقیقت در قانون سرپرستی گذشته خلاف فقره دو ماده چهار قانون سرپرستی بود و می‌تواند که پیامدهای خیلی منفی را هم در قبال داشته باشد.»

همزمان با این، شماری از آگاهان سیاسی خواهان معرفی کابینه رسمی از سوی امارت اسلامی هستند و این کار را در حکومتداری خوب، اثرگذار می‌دانند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نضهت همسبتگی ملی افغانستان گفت: «وقت این رسیده که از یک سال بیشتر شده حکومت سرپرستی تا اطمینان ملت افغانستان و جامعه جهانی حاصل شود کابینه باید است که تغییر کند و بالاخره چهره‌های بیاید که اونها سرپرست نه بل که توظیف شوند بر وظیفه که رسمیت خوده پیدا کنند.»

نعمت‌الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «اداره دولت توسط سرپرستان باعث شده که افغانستان در یک وضعیت بی‌سرنوشتی قرار بگیرید و از طرف دیگر پالیسی‌های تطبیق شود که مخالف منافع ملی افغانستان است و حقوق اساسی مردم ا فغانستان را نقض کند.»

این درحالی‌ست که بیش از یک سال می‌شود که بیست‌وپنج وزارت خانه از سوی سرپرست وزیران اداره می‌شوند.

مجاهد: معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز دارد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز دارد.

تصویر بندانگشتی

بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم کابینه امارت اسلامی از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز دارد.

آقای مجاهد، تشکیل نشدن شورا و نبود قانون اساسی را از مهم‌ترین علت‌های معرفی نشدن کابینه رسمی می‎گوید.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کابینه رسمی وقت نیاز دارد، قانون اساسی جور نشده، شورا تشکیل نشده، افغان‌های که بیرون از کشور زندگی می‌کنند تا اکنون برنگشته اند، این ارکان نظام است هر وقت که اینها جورشد حکومت به حالت عادی بر می‌گردد.»

روح‌الله سخی‌زاده، حقوق دان گفت: «بدبختانه در گذشته‌ها نیز چنین چیزی وجود داشت و حالا هم به همین منوال وضعیت ادامه دارد که این در حقیقت در قانون سرپرستی گذشته خلاف فقره دو ماده چهار قانون سرپرستی بود و می‌تواند که پیامدهای خیلی منفی را هم در قبال داشته باشد.»

همزمان با این، شماری از آگاهان سیاسی خواهان معرفی کابینه رسمی از سوی امارت اسلامی هستند و این کار را در حکومتداری خوب، اثرگذار می‌دانند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نضهت همسبتگی ملی افغانستان گفت: «وقت این رسیده که از یک سال بیشتر شده حکومت سرپرستی تا اطمینان ملت افغانستان و جامعه جهانی حاصل شود کابینه باید است که تغییر کند و بالاخره چهره‌های بیاید که اونها سرپرست نه بل که توظیف شوند بر وظیفه که رسمیت خوده پیدا کنند.»

نعمت‌الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «اداره دولت توسط سرپرستان باعث شده که افغانستان در یک وضعیت بی‌سرنوشتی قرار بگیرید و از طرف دیگر پالیسی‌های تطبیق شود که مخالف منافع ملی افغانستان است و حقوق اساسی مردم ا فغانستان را نقض کند.»

این درحالی‌ست که بیش از یک سال می‌شود که بیست‌وپنج وزارت خانه از سوی سرپرست وزیران اداره می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره