Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید بر امنیت منطقه و افغانستان در نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع می‌گوید که روسیه در پیکار با هراس‌افگنی با افغانستان کار خواهد کرد.

آقای پوتین در این نشست که در شهر آستانه کازاخستان برگزار شده، همکاری با مقام‌های کنونی افغانستان را نیاز می‌داند و می‌گوید که برای پیشگیری از گسترش هراس‌افگنی در منطقه همکاری خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، گفته است: «ارتباطات میان جهادی‌ها یک تهدید به همه ما است به یقین که ما نیاز داریم تا با مقام‌های کنونی افغانستان کار کنیم.»

اجمل زدران، آگاه روابط بین‌الملل، در این باره گفت: «روسیه نگران است که گروه‌های که در افغانستان وجود دارد امنیت ملی روسیه را در خطر نیاندازد.»

همزمان با این، رییس جمهور ترکمنستان به این باور است که ثبات در افغانستان، امنیت منطقه و مرزها را تضمین خواهد کرد و عشق‌آباد از سازوکارهای بین‌المللی برای برطرف شدن بحران افغانستان پشتیبانی می‌کند.

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، در این نشست اوضاع در مرز میان افغانستان و تاجیکستان را پیچیده گفته و بر تامین امنیت بیشتر در مرزهای مشترک تاکید ‌ورزیده است.

رییس جمهور تاجکستان گفته است: «پایگاه در نزدیک تاجیکستان برای گسترش مفکوره افراط‌گرایی ایجاد می‌شود. در میان این روند های هشدار دهنده اوضاع در اطراف مرز افغانستان و تاجیکستان که بیش از ۶۰ درصد همه‌ی مرزهای آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند، پیچیده شده است ما در دو سال پسین ۱۷۵ پاسگاه مرزی در نزدیک افغانستان ایجاد کرده‌ایم اما این کافی نیست.»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «روسیه نگران امنیت در تاجسکستان است و این نگرانی روسیه بجا است.»

امارت اسلامی می‌‌گوید که امنیت در مرز‌ها با کشور‌های منطقه تامین است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «از خاک ما تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست. متوجه مرزهای خود استیم امنیت مرزهای ما را با کشور دیگر به گونه درست تامین کرده‌ایم.»

همزمان با این، رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که اعضای سازمان همکاری شانگهای در یک گام مشترک برای پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان، سند همکاری امضا کرده‌اند.

تاکید بر امنیت منطقه و افغانستان در نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، در این نشست اوضاع در مرز میان افغانستان و تاجیکستان را پیچیده خوانده است.

تصویر بندانگشتی

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع می‌گوید که روسیه در پیکار با هراس‌افگنی با افغانستان کار خواهد کرد.

آقای پوتین در این نشست که در شهر آستانه کازاخستان برگزار شده، همکاری با مقام‌های کنونی افغانستان را نیاز می‌داند و می‌گوید که برای پیشگیری از گسترش هراس‌افگنی در منطقه همکاری خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، گفته است: «ارتباطات میان جهادی‌ها یک تهدید به همه ما است به یقین که ما نیاز داریم تا با مقام‌های کنونی افغانستان کار کنیم.»

اجمل زدران، آگاه روابط بین‌الملل، در این باره گفت: «روسیه نگران است که گروه‌های که در افغانستان وجود دارد امنیت ملی روسیه را در خطر نیاندازد.»

همزمان با این، رییس جمهور ترکمنستان به این باور است که ثبات در افغانستان، امنیت منطقه و مرزها را تضمین خواهد کرد و عشق‌آباد از سازوکارهای بین‌المللی برای برطرف شدن بحران افغانستان پشتیبانی می‌کند.

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، در این نشست اوضاع در مرز میان افغانستان و تاجیکستان را پیچیده گفته و بر تامین امنیت بیشتر در مرزهای مشترک تاکید ‌ورزیده است.

رییس جمهور تاجکستان گفته است: «پایگاه در نزدیک تاجیکستان برای گسترش مفکوره افراط‌گرایی ایجاد می‌شود. در میان این روند های هشدار دهنده اوضاع در اطراف مرز افغانستان و تاجیکستان که بیش از ۶۰ درصد همه‌ی مرزهای آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند، پیچیده شده است ما در دو سال پسین ۱۷۵ پاسگاه مرزی در نزدیک افغانستان ایجاد کرده‌ایم اما این کافی نیست.»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «روسیه نگران امنیت در تاجسکستان است و این نگرانی روسیه بجا است.»

امارت اسلامی می‌‌گوید که امنیت در مرز‌ها با کشور‌های منطقه تامین است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «از خاک ما تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست. متوجه مرزهای خود استیم امنیت مرزهای ما را با کشور دیگر به گونه درست تامین کرده‌ایم.»

همزمان با این، رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که اعضای سازمان همکاری شانگهای در یک گام مشترک برای پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان، سند همکاری امضا کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره