Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخنگوی ا.ا در نشستی در ترکیه از باز شدن مکتب‌های دختران اطمینان داد

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در "نشست نهضت اتحاد علما و مدارس" در ترکیه گفته است که بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان حتمی است.

آقای مجاهد در این نشست که عالمان دینی شش کشور شرکت کرده بودند، افزوده است که حکومت سرپرست در حال آماده کردن صنف‌های درسی، نصاب آموزشی و خدمات حمل و نقل برای دختران است.

سخنگوی امارت اسلامی گفته است: «مردان البته از صنف اول الی دوازدهم آموزش می‌بینند و دختران هم الی صنف ششم به مکتب‌ها می‌روند تنها از صنف هفتم الی دوازدهم مکتب‌ها متوقف است و برای این متوقف نشده که ما نمی‌خواهیم آموزش داشته باشیم، ما در حال آماده کردن اصول، نصاب، مکان‌های آموزشی و ترانسپورت آنها استیم تا مطمین شویم مردم از لحاظ ذهنی اجازه بدهند دختران شان آموزش ببینند حجاب شان مراعات شده باشد چیزی را که می‌آموزند دینی و اخلاقی باشد چون نصاب گذشته ما را امریکا ساخته بود اگر آن نصاب در افغانستان تطبیق شود مفکوره‌ها تغییر می‌کند و خدا نخواسته در برابر کشور قرار می‌گیرند.»

با این حال، شماری از استادان علوم دینی در کشور به این باور استند که بسته ماندن مکتب‌های دختران توجیه اسلامی ندارد.

خلیل الرحمان رحمانی، آگاه مسایل دینی، گفت: «قضیه، قضیه دینی نیست زیرا از نظر اسلامی و از نظر دینی هیچ توجیه ندارد نمی‌گویم که یک توجیه یا دو توجیه بلکه هیچ مبنا ندارد. اسلام عزیز برای مرد و زن حق تحصیل و تعلیم را به رسمیت می‌شناسد.»

جمیل الرحمان رحمانی، آگاه دین، می‌گوید: «مردان و زنان هر دو قشر باید در این جامعه تحصیل کنند اما از منظر سیاسی بعضی برخوردهای سلیقه‌یی که وجود دارد و بعضی دیدگاه‌های که موجود است، اینها نمی‌گذارند که بانوان تحصیل کنند.»

شماری از دانش‌آموزان دختر بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمان بازگشایی مکتب‌ها را مشخص کند.

نرگس، دانش‌آموز، گفت: «در طی یک سال که همین مکاتب را به روی دختران بسته کرده‌اند در افغانستان و زیادتر از شاگردها به خصوص از طبقه اناث به استرس و تکالیف روانی مبتلا شدند.»

فیروزه، دانش‌آموز، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی و جامعه جهانی این است که مکتب‌های ما باز شود.»

بیش از یک سال می‌شود که دختران دوره‌های متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محروم شده‌اند؛ رویدادی که از آغاز تا اکنون با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو بوده است.

سخنگوی ا.ا در نشستی در ترکیه از باز شدن مکتب‌های دختران اطمینان داد

با این حال، شماری از استادان علوم دینی در کشور به این باور استند که بسته ماندن مکتب‌های دختران توجیه اسلامی ندارد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در "نشست نهضت اتحاد علما و مدارس" در ترکیه گفته است که بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان حتمی است.

آقای مجاهد در این نشست که عالمان دینی شش کشور شرکت کرده بودند، افزوده است که حکومت سرپرست در حال آماده کردن صنف‌های درسی، نصاب آموزشی و خدمات حمل و نقل برای دختران است.

سخنگوی امارت اسلامی گفته است: «مردان البته از صنف اول الی دوازدهم آموزش می‌بینند و دختران هم الی صنف ششم به مکتب‌ها می‌روند تنها از صنف هفتم الی دوازدهم مکتب‌ها متوقف است و برای این متوقف نشده که ما نمی‌خواهیم آموزش داشته باشیم، ما در حال آماده کردن اصول، نصاب، مکان‌های آموزشی و ترانسپورت آنها استیم تا مطمین شویم مردم از لحاظ ذهنی اجازه بدهند دختران شان آموزش ببینند حجاب شان مراعات شده باشد چیزی را که می‌آموزند دینی و اخلاقی باشد چون نصاب گذشته ما را امریکا ساخته بود اگر آن نصاب در افغانستان تطبیق شود مفکوره‌ها تغییر می‌کند و خدا نخواسته در برابر کشور قرار می‌گیرند.»

با این حال، شماری از استادان علوم دینی در کشور به این باور استند که بسته ماندن مکتب‌های دختران توجیه اسلامی ندارد.

خلیل الرحمان رحمانی، آگاه مسایل دینی، گفت: «قضیه، قضیه دینی نیست زیرا از نظر اسلامی و از نظر دینی هیچ توجیه ندارد نمی‌گویم که یک توجیه یا دو توجیه بلکه هیچ مبنا ندارد. اسلام عزیز برای مرد و زن حق تحصیل و تعلیم را به رسمیت می‌شناسد.»

جمیل الرحمان رحمانی، آگاه دین، می‌گوید: «مردان و زنان هر دو قشر باید در این جامعه تحصیل کنند اما از منظر سیاسی بعضی برخوردهای سلیقه‌یی که وجود دارد و بعضی دیدگاه‌های که موجود است، اینها نمی‌گذارند که بانوان تحصیل کنند.»

شماری از دانش‌آموزان دختر بار دیگر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمان بازگشایی مکتب‌ها را مشخص کند.

نرگس، دانش‌آموز، گفت: «در طی یک سال که همین مکاتب را به روی دختران بسته کرده‌اند در افغانستان و زیادتر از شاگردها به خصوص از طبقه اناث به استرس و تکالیف روانی مبتلا شدند.»

فیروزه، دانش‌آموز، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی و جامعه جهانی این است که مکتب‌های ما باز شود.»

بیش از یک سال می‌شود که دختران دوره‌های متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محروم شده‌اند؛ رویدادی که از آغاز تا اکنون با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره