Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دست‌نویسی قرآن کریم از سوی یک بانو در کابل

ملکه ایوبی، بانوی هفده ساله افغان، می‌گوید که قرآن کریم را با دست نوشته و این کار چندین ماه‌ زمان برده‌است.

این بانو که اکنون در یکی از دانشگاه‌های خصوصی مصروف تحصیل است، می‌افزاید که در کنار نوشتن قرآن‌ کریم با دست، بیست جز قرآن را حفظ کرده است.

ملکه ایوبی به طلوع‌نیوز، گفت:«مکتب می‌خواندم که در صنف دوازه بودم که نوشتن قرآن کریم شروع کردیم در ده ماه در دوران مکتب خلاص کردیم.»

شماری از اعضای خانواده این بانو می‌گویند که ملکه برای نوشتن قرآن کریم شب و روز تلاش می‌کرد و پس از ماه‌ها تلاش دست‌نویسی قرآن کریم را به پایان رسانده است.

محمد ایوب، پدر ملکه، گفت: «یک افتخار است بر ما که زحمت‌های زیاد کشیده که واقعن قرآن کریم نوشتن به دست مشکل است.»

صلاح الدین ایوبی، برادر ملکه، می‌گوید: «فرصت تحصیلی، فرصت آموختن، فرصت نوشتن‌هم در قریه و روستا کم است. حتا این ورق که در نوشته استفاده می‌شد، این ورق خیلی به سختی پیدا می‌شود.»

پیش از این نیز، برخی از جوانان در شماری از ولایت‌های نسبت به علاقه‌ی که داشتند قرآن را با دست نوشته‌اند که شماری از آن در موزیم ملی نگهداری می‌شوند.

دست‌نویسی قرآن کریم از سوی یک بانو در کابل

این بانو که اکنون در یکی از دانشگاه‌های خصوصی مصروف تحصیل است، می‌افزاید که در کنار نوشتن قرآن‌ کریم با دست، بیست جز قرآن را حفظ کرده است.

تصویر بندانگشتی

ملکه ایوبی، بانوی هفده ساله افغان، می‌گوید که قرآن کریم را با دست نوشته و این کار چندین ماه‌ زمان برده‌است.

این بانو که اکنون در یکی از دانشگاه‌های خصوصی مصروف تحصیل است، می‌افزاید که در کنار نوشتن قرآن‌ کریم با دست، بیست جز قرآن را حفظ کرده است.

ملکه ایوبی به طلوع‌نیوز، گفت:«مکتب می‌خواندم که در صنف دوازه بودم که نوشتن قرآن کریم شروع کردیم در ده ماه در دوران مکتب خلاص کردیم.»

شماری از اعضای خانواده این بانو می‌گویند که ملکه برای نوشتن قرآن کریم شب و روز تلاش می‌کرد و پس از ماه‌ها تلاش دست‌نویسی قرآن کریم را به پایان رسانده است.

محمد ایوب، پدر ملکه، گفت: «یک افتخار است بر ما که زحمت‌های زیاد کشیده که واقعن قرآن کریم نوشتن به دست مشکل است.»

صلاح الدین ایوبی، برادر ملکه، می‌گوید: «فرصت تحصیلی، فرصت آموختن، فرصت نوشتن‌هم در قریه و روستا کم است. حتا این ورق که در نوشته استفاده می‌شد، این ورق خیلی به سختی پیدا می‌شود.»

پیش از این نیز، برخی از جوانان در شماری از ولایت‌های نسبت به علاقه‌ی که داشتند قرآن را با دست نوشته‌اند که شماری از آن در موزیم ملی نگهداری می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره