Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معرفی سرپرست تحصیلات عالی؛ مقام‌های ا.ا نقش دانش را در کشور مهم خواندند

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزا، روز شنبه در مراسم معرفی سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی گفته است که نصاب تحصیلی کشور باید با معیارهای جهانی آماده شود.

آقای حنفی در این مراسم همچنان گفته است که هیچ ملتی بدون آموزش پیشرفت نخواهد کرد.

معاون اداری ریاست الوزرا می‌افزاید که دانشگاه‌های خصوصی باید با معیارهای جهانی خود را برابر سازند و وزارت تحصیلات عالی باید در این زمینه توجه کند.

عبدالسلام حنفی گفت: «ضرورت است که شب و روز کار بکنیم یک کریکولم یا نصاب را عیار بسازد که ضرورت و مشکلات افغانستان را رفع شود و محصلین که از اینجا فارغ می‌شود آنها به حیث یک کادری وطن ما و شما به بار میایند.»

از سویی‌هم، ندا محمد ندیم، سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید که نصاب تحصیلی بربنیاد شریعت و معیارهای جهانی آماده خواهد شد.

او در این باره گفت: «اراده امارت اسلامی این نیست که تنها به نام وزارت باشد بلکه اراده شان این است که باید طفل‌های افغانستان آموزش ببیند و ظرفیت شان ارتقا کند.»

عبدالباقی حقانی، سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید: «در نهادهای تحصیلی ما ضرورت‌های دینی تکمیل نبود و اثر غربی بالای جوانان زیاد بود.»

در همین حال، رییس اداره امور به این باور است که پیش از این افراد در نهادهای دولتی به دستور خارجی‌ها استخدام می‌شدند و اکنون در روند استخدام شفافیت آورده شده است.

نورالحق انور، رییس عمومی اداره امور، گفت: «انتخاب امارت اسلامی شفاف، مطمین و معیاری است و این یک پیروزی الله تعالی بالای ملت افغان است.»

در این مراسم، ندا محمد ندیم به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی شد.

بربنیاد اطلاعات سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی، تا اکنون نصاب ۴۰ رشته تحصیلی نهایی شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

معرفی سرپرست تحصیلات عالی؛ مقام‌های ا.ا نقش دانش را در کشور مهم خواندند

عبدالسلام حنفی می‌گوید که دانشگاه‌های خصوصی باید با معیارهای جهانی خود را برابر سازند و وزارت تحصیلات عالی باید در این زمینه توجه کند.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزا، روز شنبه در مراسم معرفی سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی گفته است که نصاب تحصیلی کشور باید با معیارهای جهانی آماده شود.

آقای حنفی در این مراسم همچنان گفته است که هیچ ملتی بدون آموزش پیشرفت نخواهد کرد.

معاون اداری ریاست الوزرا می‌افزاید که دانشگاه‌های خصوصی باید با معیارهای جهانی خود را برابر سازند و وزارت تحصیلات عالی باید در این زمینه توجه کند.

عبدالسلام حنفی گفت: «ضرورت است که شب و روز کار بکنیم یک کریکولم یا نصاب را عیار بسازد که ضرورت و مشکلات افغانستان را رفع شود و محصلین که از اینجا فارغ می‌شود آنها به حیث یک کادری وطن ما و شما به بار میایند.»

از سویی‌هم، ندا محمد ندیم، سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید که نصاب تحصیلی بربنیاد شریعت و معیارهای جهانی آماده خواهد شد.

او در این باره گفت: «اراده امارت اسلامی این نیست که تنها به نام وزارت باشد بلکه اراده شان این است که باید طفل‌های افغانستان آموزش ببیند و ظرفیت شان ارتقا کند.»

عبدالباقی حقانی، سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید: «در نهادهای تحصیلی ما ضرورت‌های دینی تکمیل نبود و اثر غربی بالای جوانان زیاد بود.»

در همین حال، رییس اداره امور به این باور است که پیش از این افراد در نهادهای دولتی به دستور خارجی‌ها استخدام می‌شدند و اکنون در روند استخدام شفافیت آورده شده است.

نورالحق انور، رییس عمومی اداره امور، گفت: «انتخاب امارت اسلامی شفاف، مطمین و معیاری است و این یک پیروزی الله تعالی بالای ملت افغان است.»

در این مراسم، ندا محمد ندیم به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی شد.

بربنیاد اطلاعات سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی، تا اکنون نصاب ۴۰ رشته تحصیلی نهایی شده است و این روند ادامه خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره