Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر در نشست عالمان دین در مزارشریف

شماری از عالمان دین و بزرگان قوم امروز (یک‌شنبه) در مراسمی در شهر مزارشریف بر تشکیل حکومت فراگیر در کشور تاکید ورزیده‌اند.

عالمان دین و بزرگان قوم افزوده اند که تمامی اقوام باید در حکومت سهم داشته باشند.

مُبلغ، عالم دین، گفت: «تمام اقوام اگر پشتون است اگر ازبیک است و یا هم اگر تاجیک، هزاره و هر قوم دیگر است به اندازه سهم شان آنها را در پهلوی خود بگیرند.»

محمد یونس ایوبی، بزرگ قوم، می‌گوید: «بی‌کاری است توجه به کاروبار و اشتغال‌زایی کند تا برای جوانان ما زمینه کار فراهم شود.»

رحمت‌الله، عالم دین، گفت: «امارت اسلامی هم بر اثر مشکلات که دارند، رسیدگی نمی‌تواند مسئله بی‌کاری و کم کاری و در واقع رسیدگی به گرسنگی مردم افغانستان است.»

در همین حال، مسوولان وزارت سرحدات، اقوام و قبایل می‌گویند که حکومت از حقوق اساسی تمام شهروندان محافظت خواهد کرد.

پیش از این امارت اسلامی در پیوند به تشکیل حکومت همه‌شمول در کشور، گفته است که همه اقوام در حکومت جا داده شده‌اند و دیگر کشورها نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کنند.

تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر در نشست عالمان دین در مزارشریف

در همین حال، مسوولان وزارت سرحدات، اقوام و قبایل می‌گویند که حکومت از حقوق اساسی تمام شهروندان محافظت خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از عالمان دین و بزرگان قوم امروز (یک‌شنبه) در مراسمی در شهر مزارشریف بر تشکیل حکومت فراگیر در کشور تاکید ورزیده‌اند.

عالمان دین و بزرگان قوم افزوده اند که تمامی اقوام باید در حکومت سهم داشته باشند.

مُبلغ، عالم دین، گفت: «تمام اقوام اگر پشتون است اگر ازبیک است و یا هم اگر تاجیک، هزاره و هر قوم دیگر است به اندازه سهم شان آنها را در پهلوی خود بگیرند.»

محمد یونس ایوبی، بزرگ قوم، می‌گوید: «بی‌کاری است توجه به کاروبار و اشتغال‌زایی کند تا برای جوانان ما زمینه کار فراهم شود.»

رحمت‌الله، عالم دین، گفت: «امارت اسلامی هم بر اثر مشکلات که دارند، رسیدگی نمی‌تواند مسئله بی‌کاری و کم کاری و در واقع رسیدگی به گرسنگی مردم افغانستان است.»

در همین حال، مسوولان وزارت سرحدات، اقوام و قبایل می‌گویند که حکومت از حقوق اساسی تمام شهروندان محافظت خواهد کرد.

پیش از این امارت اسلامی در پیوند به تشکیل حکومت همه‌شمول در کشور، گفته است که همه اقوام در حکومت جا داده شده‌اند و دیگر کشورها نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره