Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از قاچاق دالر به بیرون از افغانستان

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل از قاچاق دالر به بیرون از افغانستان ابراز نگرانی می‌کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی این اتحادیه، می‌گوید قاچاق دالر اثرهای منفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و نهادهای مسوول از قاچاق دالر جلوگیری کنند.

در همین حال، وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که مسوولان امارت اسلامی می کوشند تا از قاچاق دالربه بیرون از کشور جلوگیری کنند.

آقای زیرک گفت: «این از یک طرف اقتصاد ما را خراب می‌کند از سوی دیگر به ارزش افغانی تاثیر منفی می‌گذارد و قاچاق دالر به بیرون از کشور یک پروسه غیرقانونی است و باید به این توجه شود.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «خارج ارز خارجی به ویژه دالر از کشور سبب می‌شود تا قیمت‌ها در بازارهای کشور افزایش یابد و از سوی دیگر روی کاهش قیمت افغانی در برابر دیگر اسعار به خصوص دالر تاثیرات منفی می‌گذارد.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که اگر از قاچاق دالر جلوگیری نشود، بهای کالاهای وارداتی نیز افزایش خواهد یافت.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «قاچاق دالر از افغانستان در حالیکه کشور با کسر بیلانس بلند تادیات روبه‌رو است، متاسفانه می‌تواند که تاثیرات جدی را در ارتباط نرخ مبادله و ثبات سطح قیمت‌های داخلی داشته باشد، به دلیل اینکه ما کشور وارداتی استیم.»

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «اقتصاد افغانستان بیشتر متکی به واردات است به این معنا که همچنان این متشبث و همچنان خریدار ضربه می‌زند.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که امارت اسلامی می‌کوشد تا از قاچاق دالر به بیرون از کشور جلوگیری کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «قاچاق دالر به بیرون از کشور پیامدهای منفی اقتصادی دارد به همین دلیل است که امارت اسلامی تلاش می‌کند که نظارت و کنترول همه جانبه را در این راستا مورد توجه قرار دهد تا ارز به بیرون از کشور قاچاق نشود.»

پیش از این مسوولان امارت اسلامی گفته‌اند که جلو قاچاق دالر را بیرون از کشور گرفته‌اند.

طلوع‌نیوز خواست نظر مسوولان در بانک مرکزی را در این مورد داشته باشد که آنان حاضر به ارایه معلومات نشدند.

نگرانی از قاچاق دالر به بیرون از افغانستان

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید قاچاق دالر اثرهای منفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و نهادهای مسوول باید از قاچاق آن جلوگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل از قاچاق دالر به بیرون از افغانستان ابراز نگرانی می‌کند.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی این اتحادیه، می‌گوید قاچاق دالر اثرهای منفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و نهادهای مسوول از قاچاق دالر جلوگیری کنند.

در همین حال، وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که مسوولان امارت اسلامی می کوشند تا از قاچاق دالربه بیرون از کشور جلوگیری کنند.

آقای زیرک گفت: «این از یک طرف اقتصاد ما را خراب می‌کند از سوی دیگر به ارزش افغانی تاثیر منفی می‌گذارد و قاچاق دالر به بیرون از کشور یک پروسه غیرقانونی است و باید به این توجه شود.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «خارج ارز خارجی به ویژه دالر از کشور سبب می‌شود تا قیمت‌ها در بازارهای کشور افزایش یابد و از سوی دیگر روی کاهش قیمت افغانی در برابر دیگر اسعار به خصوص دالر تاثیرات منفی می‌گذارد.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که اگر از قاچاق دالر جلوگیری نشود، بهای کالاهای وارداتی نیز افزایش خواهد یافت.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «قاچاق دالر از افغانستان در حالیکه کشور با کسر بیلانس بلند تادیات روبه‌رو است، متاسفانه می‌تواند که تاثیرات جدی را در ارتباط نرخ مبادله و ثبات سطح قیمت‌های داخلی داشته باشد، به دلیل اینکه ما کشور وارداتی استیم.»

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانک‌داری، می‌گوید: «اقتصاد افغانستان بیشتر متکی به واردات است به این معنا که همچنان این متشبث و همچنان خریدار ضربه می‌زند.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که امارت اسلامی می‌کوشد تا از قاچاق دالر به بیرون از کشور جلوگیری کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «قاچاق دالر به بیرون از کشور پیامدهای منفی اقتصادی دارد به همین دلیل است که امارت اسلامی تلاش می‌کند که نظارت و کنترول همه جانبه را در این راستا مورد توجه قرار دهد تا ارز به بیرون از کشور قاچاق نشود.»

پیش از این مسوولان امارت اسلامی گفته‌اند که جلو قاچاق دالر را بیرون از کشور گرفته‌اند.

طلوع‌نیوز خواست نظر مسوولان در بانک مرکزی را در این مورد داشته باشد که آنان حاضر به ارایه معلومات نشدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره