Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گردهمایی اعتراضی زنان در پایتخت برای دسترسی به آموزش و کار

شماری از بانوان در کابل در اعتراض به محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، گردهمایی کردند.

اعتراض کنند‌گان با تاکید بر اینکه محروم شدن زنان و دختران از کار و آموزش دامنه فقر را گسترش داده‌است، از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه کار را برای بانوان فراهم کند و به دختران نیز اجازه فراگیری آموزش دهد.

مرغلری، که در بخش جنسیت در وزارت امور داخله کار می‌کرد، می‌گوید که اکنون از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد.

مرغلری، کارمند پیشین وزارت امور داخله، گفت: «از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست ما این است که لطفن به زنان افغانستان توجه کنند زن را از بحران نقض حقوق شان نجات بدهند.»

شکریه، اعتراض کننده، گفت: «همین اسناد که در دست دارند، بی فایده است چون همه در خانه است و نمی‌توانند وظیفه بگیرند.»

آرزو، اعتراض کننده، چنین می‌گوید: «اگر به خواست ما توجه صورت نگیرد ما به مبارزه ما ادامه می‌دهیم.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا برای بانوان فرصت‌های کاری ایجاد کند.

آقای نظری گفت: «نیروهای متخصص و نخبه در توسعه، ترقی و پیشرفت کشور نقش مهم ایفا می‌کنند و در این راستا سیاست ما حمایت از بانوان تجارت‌پیشه و متخصص می‌باشد.»

عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «وظیفه و مسوولیت حکومت همین است که مشکلات همه به شمول زنان و مردان را چه مشکلات اقتصادی است سیاسی است و یا اجتماعی است، برآورده کند.»

بیش از چهارده ماه می‌شود که بسیاری از بانوان کارهای شان را در نهادهای دولتی از دست داده‌اند و دختران دانش‌آموز نیز از رفتن به مکتب‌های متوسط و لیسه  محروم استند.

گردهمایی اعتراضی زنان در پایتخت برای دسترسی به آموزش و کار

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا برای بانوان فرصت‌های کاری ایجاد کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان در کابل در اعتراض به محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، گردهمایی کردند.

اعتراض کنند‌گان با تاکید بر اینکه محروم شدن زنان و دختران از کار و آموزش دامنه فقر را گسترش داده‌است، از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه کار را برای بانوان فراهم کند و به دختران نیز اجازه فراگیری آموزش دهد.

مرغلری، که در بخش جنسیت در وزارت امور داخله کار می‌کرد، می‌گوید که اکنون از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد.

مرغلری، کارمند پیشین وزارت امور داخله، گفت: «از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست ما این است که لطفن به زنان افغانستان توجه کنند زن را از بحران نقض حقوق شان نجات بدهند.»

شکریه، اعتراض کننده، گفت: «همین اسناد که در دست دارند، بی فایده است چون همه در خانه است و نمی‌توانند وظیفه بگیرند.»

آرزو، اعتراض کننده، چنین می‌گوید: «اگر به خواست ما توجه صورت نگیرد ما به مبارزه ما ادامه می‌دهیم.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا برای بانوان فرصت‌های کاری ایجاد کند.

آقای نظری گفت: «نیروهای متخصص و نخبه در توسعه، ترقی و پیشرفت کشور نقش مهم ایفا می‌کنند و در این راستا سیاست ما حمایت از بانوان تجارت‌پیشه و متخصص می‌باشد.»

عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «وظیفه و مسوولیت حکومت همین است که مشکلات همه به شمول زنان و مردان را چه مشکلات اقتصادی است سیاسی است و یا اجتماعی است، برآورده کند.»

بیش از چهارده ماه می‌شود که بسیاری از بانوان کارهای شان را در نهادهای دولتی از دست داده‌اند و دختران دانش‌آموز نیز از رفتن به مکتب‌های متوسط و لیسه  محروم استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره