Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیجاشدگان در ولسوالی خوشی: زمینه آموزش کودکان ما فراهم گردد

شماری از خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌ها در ولسوالی خوشی ولایت لوگر از صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌خواهند که برای کودکان شان زمینه آموزش فراهم کند.

این خانواده‌ها سرپناه شان را از دست داده‌اند و اکنون در اردوگاه‌ها در همین ولسوالی زندگی می‌کنند، می‌گویند که کودکان شان از آموزش محروم مانده‌اند.

و اما کودکان این خانواده‌ها هنوز آرزوی رفتن به مکتب در سر دارند.

نرگس، کودک بیجاشده، گفت: «باید اینجا برای ما مکتب ساخته شود تا تعلیم کنیم.»

حسن عباس، کودک بیجاشده، می‌گوید: «ما بدون کریکت و شوخی دیگر مصروفیت نداریم برای ما باید اینجا جای درس خواندن مهیا شود تا تعلیم یافته شویم.»

خانواده‌ها از نهادهای بین‌المللی به ویژه یونیسف می‌خواهند که برای کودکان شان زمینه آموزش فراهم بسازد.

شریفه گل، بیجاشده، می‌گوید: «اینها (کودکان) باید درس بخوانند و یک چیزی را یاد بگیرند.»

شیرحسین ژکفر، بیجاشده بعدی، می‌گوید: «کسانیکه اینجا به مکتب رفته نمی‌تواند ما به کمک یونیسف به صنف‌های آموزشی نیاز داریم تا در این کمپ ایجاد شود.»

غفار خان، یکی دیگر از بیجاشدگان، گفت: «زمستان آمدنی است یونیسف باید برای این کودکان ما زمینه آموزش را فراهم کند.»

درهمین حال، ریاست معارف لوگر نیز از یونیسف و موسسات همکار، خواهان فراهم ساختن آموزش برای کودکان بیجاشد‌گان است.

مولوی جنت گل عزیز، رییس معارف لوگر، گفت: «ما در این مورد متوجه استیم و بیشتر کارها صورت گرفته و امیدواریم که موسسات همکار با ما در این مورد همکاری کند.»

براساس معلومات رسمی مسوولان محلی لوگر، حدود ۳هزار خانواده در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های تابستان امسال در ولسوالی خوشی، بیجا شده‌اند که در شش کمپ در ولسوالی خوشی زندگی می‌کنند.

بیجاشدگان در ولسوالی خوشی: زمینه آموزش کودکان ما فراهم گردد

درهمین حال، ریاست معارف لوگر نیز از یونیسف و موسسات همکار، خواهان فراهم ساختن آموزش برای کودکان بیجاشد‌گان است.

تصویر بندانگشتی

شماری از خانواده‌های آسیب‌دیده از سیلاب‌ها در ولسوالی خوشی ولایت لوگر از صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می‌خواهند که برای کودکان شان زمینه آموزش فراهم کند.

این خانواده‌ها سرپناه شان را از دست داده‌اند و اکنون در اردوگاه‌ها در همین ولسوالی زندگی می‌کنند، می‌گویند که کودکان شان از آموزش محروم مانده‌اند.

و اما کودکان این خانواده‌ها هنوز آرزوی رفتن به مکتب در سر دارند.

نرگس، کودک بیجاشده، گفت: «باید اینجا برای ما مکتب ساخته شود تا تعلیم کنیم.»

حسن عباس، کودک بیجاشده، می‌گوید: «ما بدون کریکت و شوخی دیگر مصروفیت نداریم برای ما باید اینجا جای درس خواندن مهیا شود تا تعلیم یافته شویم.»

خانواده‌ها از نهادهای بین‌المللی به ویژه یونیسف می‌خواهند که برای کودکان شان زمینه آموزش فراهم بسازد.

شریفه گل، بیجاشده، می‌گوید: «اینها (کودکان) باید درس بخوانند و یک چیزی را یاد بگیرند.»

شیرحسین ژکفر، بیجاشده بعدی، می‌گوید: «کسانیکه اینجا به مکتب رفته نمی‌تواند ما به کمک یونیسف به صنف‌های آموزشی نیاز داریم تا در این کمپ ایجاد شود.»

غفار خان، یکی دیگر از بیجاشدگان، گفت: «زمستان آمدنی است یونیسف باید برای این کودکان ما زمینه آموزش را فراهم کند.»

درهمین حال، ریاست معارف لوگر نیز از یونیسف و موسسات همکار، خواهان فراهم ساختن آموزش برای کودکان بیجاشد‌گان است.

مولوی جنت گل عزیز، رییس معارف لوگر، گفت: «ما در این مورد متوجه استیم و بیشتر کارها صورت گرفته و امیدواریم که موسسات همکار با ما در این مورد همکاری کند.»

براساس معلومات رسمی مسوولان محلی لوگر، حدود ۳هزار خانواده در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های تابستان امسال در ولسوالی خوشی، بیجا شده‌اند که در شش کمپ در ولسوالی خوشی زندگی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره