Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ند پرایس: امریکا مانع مبدل شدن افغانستان به پناهگاه هراس‌افگنان خواهد شد

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، می‌گوید که واشنگتن و شرکای جهانی‌اش اجازه نخواهند داد که افغانستان به پناهگاه امن هراس‌افگنان مبدل شود.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری می‌افزاید که نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان با امارت اسلامی درباره مسایل گوناگون به ویژه مبارزه با هراس‌افگنی، در دوحه گفت‌وگو کرده‌است.

ند پرایس گفته است: «ما کاملا روشن گفته‌ایم که ایالات متحده و شرکای ما در سراسر جهان اجازه نخواهند داد که افغانستان به پناهگاه امن هراس‌افگنان بین‌المللی تبدیل شود و تهدیدی برای ایالات متحده امریکا و هم پیمانان ما در سراسر جهان باشند.»

سرور نیازی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «جهانیان هم از نام تروریزم به حیث حربه استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند که همان اهداف سیاسی و اقتصادی که در افغانستان دارند، بدست بیارند.»

آقای پرایس از امارت اسلامی می‌خواهد که کارهایی باید انجام دهند تا اعتماد جهان را به دست بیاورند.

او در این نشست خبری افزود: «تام وست نماینده ویژه ما اخیرا در دوحه با طالبان دیدار کرده‌است. آنان در باره مسایلی چون پیکار با هراس‌افگنی گفت‌وگو کردند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی از امارت اسلامی می‌خواهند که برای اعتماد جامعه جهانی باید کارهایی انجام بدهند.

زمان گل دهاتی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «باید امارت اسلامی آمادگی نشان بدهند و باید یک پلان مشترک را میان همین کشورها به خصوص میان امریکا و امارت اسلامی بوجود بیاید.»

پیش از این، امارت اسلامی گفته‌است که حکومت سرپرست به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را نخواهد داد.

پس از ادعای کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی یک دیگر را به نقض توافق‌نامه دوحه متهم کرده‌اند.

ند پرایس: امریکا مانع مبدل شدن افغانستان به پناهگاه هراس‌افگنان خواهد شد

شماری از آگاهان مسایل سیاسی از امارت اسلامی می‌خواهند که برای اعتماد جامعه جهانی باید کارهایی انجام بدهد.

تصویر بندانگشتی

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، می‌گوید که واشنگتن و شرکای جهانی‌اش اجازه نخواهند داد که افغانستان به پناهگاه امن هراس‌افگنان مبدل شود.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری می‌افزاید که نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان با امارت اسلامی درباره مسایل گوناگون به ویژه مبارزه با هراس‌افگنی، در دوحه گفت‌وگو کرده‌است.

ند پرایس گفته است: «ما کاملا روشن گفته‌ایم که ایالات متحده و شرکای ما در سراسر جهان اجازه نخواهند داد که افغانستان به پناهگاه امن هراس‌افگنان بین‌المللی تبدیل شود و تهدیدی برای ایالات متحده امریکا و هم پیمانان ما در سراسر جهان باشند.»

سرور نیازی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «جهانیان هم از نام تروریزم به حیث حربه استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند که همان اهداف سیاسی و اقتصادی که در افغانستان دارند، بدست بیارند.»

آقای پرایس از امارت اسلامی می‌خواهد که کارهایی باید انجام دهند تا اعتماد جهان را به دست بیاورند.

او در این نشست خبری افزود: «تام وست نماینده ویژه ما اخیرا در دوحه با طالبان دیدار کرده‌است. آنان در باره مسایلی چون پیکار با هراس‌افگنی گفت‌وگو کردند.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی از امارت اسلامی می‌خواهند که برای اعتماد جامعه جهانی باید کارهایی انجام بدهند.

زمان گل دهاتی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «باید امارت اسلامی آمادگی نشان بدهند و باید یک پلان مشترک را میان همین کشورها به خصوص میان امریکا و امارت اسلامی بوجود بیاید.»

پیش از این، امارت اسلامی گفته‌است که حکومت سرپرست به کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان را نخواهد داد.

پس از ادعای کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی یک دیگر را به نقض توافق‌نامه دوحه متهم کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره