Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش امریکا به تصمیم روسیه برای خروج از قرارداد انتقال غلات اوکراین

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، می‌گوید که تصمیم روسیه برای خروج از قرارداد انتقال غلات اوکراین، کشورهای با درآمد پایین همچون افغانستان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

آقای پرایس به این باور است که این کار تاثیر زیان‌بار فوری بر امنیت غذایی جهان دارد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌افزاید که پس از توافق روسیه با اوکراین در باره انتقال غلات از اوکراین به بازارهای جهانی، تا اکنون بیش از ۹.۵ میلیون تُن غله به بازارهای جهان انتقال یافته‌است.

آقای پرایس گفته است: «این ابتکار باعث شده تا کمک‌های غذایی نجات‌بخش به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان، سومالی، یمن، اتیوپی برسد. این ابتکار کمک به کاهش قیمت جهانی غلات و روغن و کاهش ناامنی غذایی در کشورهای پایین و متوسط کرد.»

از سویی هم، وزارت خارجه بریتانیا از روسیه می‌خواهد که باید در بخش صادرات غلات اوکراین به بازارهای جهانی توافق کند.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، گفت:‌ «بیشتر از ۶۰ درصد از گندم صادراتی با استفاده از طرح غلات دریای سیاه به کشورهای با درآمد کم و متوسط از جمله اتیوپی، یمن و افغانستان رفته است. این غیرمنصفانه می‌باشد که آن سرزمین‌ها به دلیل شکست‌های پوتین در میدان جنگ در اوکراین آسیب ببینند.»

در همین حال، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این نهاد در نظر داشت تا هشتاد هزار تُن گندم از اکراین خریداری کند؛ اما تا اکنون سی هزار تُن آن خریداری و وارد ترکیه شده است.

وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان، می‌گوید که ممکن لغو قرارداد صادرات غلات اوکراین از سوی روسیه، روند خریداری گندم را با مشکل روبه‌رو سازد.

آقای امانی گفت: «انتظار می‌رفت این گندم تا اوایل سال ۲۰۲۳ برای توزیع به خانواده‌های نیازمند به افغانستان برسد پروگرام جهانی غذا در افغانستان آماده است که در صورت نیاز گندم مورد نیاز را از بازارهای منطقه به ویژه از کازاخستان، ازبیکستان و ترکیه جستجو کند.»

افغانستان بیشتر گندم و آرد مورد نیازش را از کازاخستان وارد می‌کند و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که لغو قرارداد صادرات غلات اوکراین از سوی روسیه بر بهای مواد خوراکی در بازارها اثر منفی خواهد گذاشت.

واکنش امریکا به تصمیم روسیه برای خروج از قرارداد انتقال غلات اوکراین

از سویی هم، وزارت خارجه بریتانیا از روسیه می‌خواهد که باید در بخش صادرات غلات اوکراین به بازارهای جهانی توافق کند.

Thumbnail

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، می‌گوید که تصمیم روسیه برای خروج از قرارداد انتقال غلات اوکراین، کشورهای با درآمد پایین همچون افغانستان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

آقای پرایس به این باور است که این کار تاثیر زیان‌بار فوری بر امنیت غذایی جهان دارد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌افزاید که پس از توافق روسیه با اوکراین در باره انتقال غلات از اوکراین به بازارهای جهانی، تا اکنون بیش از ۹.۵ میلیون تُن غله به بازارهای جهان انتقال یافته‌است.

آقای پرایس گفته است: «این ابتکار باعث شده تا کمک‌های غذایی نجات‌بخش به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان، سومالی، یمن، اتیوپی برسد. این ابتکار کمک به کاهش قیمت جهانی غلات و روغن و کاهش ناامنی غذایی در کشورهای پایین و متوسط کرد.»

از سویی هم، وزارت خارجه بریتانیا از روسیه می‌خواهد که باید در بخش صادرات غلات اوکراین به بازارهای جهانی توافق کند.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، گفت:‌ «بیشتر از ۶۰ درصد از گندم صادراتی با استفاده از طرح غلات دریای سیاه به کشورهای با درآمد کم و متوسط از جمله اتیوپی، یمن و افغانستان رفته است. این غیرمنصفانه می‌باشد که آن سرزمین‌ها به دلیل شکست‌های پوتین در میدان جنگ در اوکراین آسیب ببینند.»

در همین حال، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این نهاد در نظر داشت تا هشتاد هزار تُن گندم از اکراین خریداری کند؛ اما تا اکنون سی هزار تُن آن خریداری و وارد ترکیه شده است.

وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان، می‌گوید که ممکن لغو قرارداد صادرات غلات اوکراین از سوی روسیه، روند خریداری گندم را با مشکل روبه‌رو سازد.

آقای امانی گفت: «انتظار می‌رفت این گندم تا اوایل سال ۲۰۲۳ برای توزیع به خانواده‌های نیازمند به افغانستان برسد پروگرام جهانی غذا در افغانستان آماده است که در صورت نیاز گندم مورد نیاز را از بازارهای منطقه به ویژه از کازاخستان، ازبیکستان و ترکیه جستجو کند.»

افغانستان بیشتر گندم و آرد مورد نیازش را از کازاخستان وارد می‌کند و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که لغو قرارداد صادرات غلات اوکراین از سوی روسیه بر بهای مواد خوراکی در بازارها اثر منفی خواهد گذاشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره