Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رهبران چین و پاکستان خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شدند

رهبران چین و پاکستان بر فراهم کردن کمک‌های اقتصادی و انسان دوستانه به افغانستان تاکید کرده‌اند.

در یک خبرنامه‌ی مشترک که پس از دیدار  رییس جمهور چین و نخست‌وزیر پاکستان پخش شده‌است، خواهان آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان شده‌اند.

در این خبرنامه آمده‌است: «هر دوجانب بر ادامه حمایت و کمک جامعه جهانی به افغانستان به ویژه آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان در خارج، تاکید کرده‌اند. هر دو جانب موافقت کردند که کمک‌های بشری و اقتصادی شان را به افغانستان ادامه دهند و هم‌کاری‌های توسعه‌ی خود را در افغانستان، به شمول گسترش پروژه "سی‌پک"، افزایش دهند.» 

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، در این باره گفت:  «کدام محدودیت‌ها که در بانک‌ها موجود است و تاجران ما نمی‌توانند بخاطر کاروبار پول ارسال کنند یا از خارج پول به افغانستان ارسال کند. این تمام مشکلات از بهر همین منجمد ماندن پول‌ها است.» 

در همین حال، مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند که هم‌کاری کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و چین در رشد اقتصادی افغانستان اثر خوب خواهد گذاشت.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «افغانستان لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه است. هم‌کاری کشورهای منطقه از جمله هم‌کاری چین و پاکستان می‌تواند در رشد اقتصادی افغانستان و منطقه مفید و سودمند تمام شود و به توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه منجر شود.»

از سوی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی سرمایه‌گذاری چین در افغانستان را به نفع کشور می‌دانند. 

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «چین می‌تواند در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری بکند و این سرمایه‌گذاری‌ها باعث ایجاد اشتغال به مردم افغانستان خواهد شد و از طرف دیگر می‌تواند که سالانه به میلیون‌ها دالر افغانستان از بابت سرمایه‌گذاری‌های که در کشور صورت بگیرد، عواید بدست بی‌آورد.» 

پیش از این روسیه، ایران و شماری از کشورهای دیگر نیز خواهان آزادسازی دارایی‌ افغانستان شده‌اند. 

در حال حاضر بیش از ۹ میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در شماری از بانک‌های امریکا، اروپا و آسیا نگهداری می‌شوند.

رهبران چین و پاکستان خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شدند

در یک خبرنامه‌ی مشترک که پس از دیدار  رییس جمهور چین و نخست‌وزیر پاکستان پخش شده‌است، خواهان آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان شده‌اند.

Thumbnail

رهبران چین و پاکستان بر فراهم کردن کمک‌های اقتصادی و انسان دوستانه به افغانستان تاکید کرده‌اند.

در یک خبرنامه‌ی مشترک که پس از دیدار  رییس جمهور چین و نخست‌وزیر پاکستان پخش شده‌است، خواهان آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان شده‌اند.

در این خبرنامه آمده‌است: «هر دوجانب بر ادامه حمایت و کمک جامعه جهانی به افغانستان به ویژه آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان در خارج، تاکید کرده‌اند. هر دو جانب موافقت کردند که کمک‌های بشری و اقتصادی شان را به افغانستان ادامه دهند و هم‌کاری‌های توسعه‌ی خود را در افغانستان، به شمول گسترش پروژه "سی‌پک"، افزایش دهند.» 

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه، در این باره گفت:  «کدام محدودیت‌ها که در بانک‌ها موجود است و تاجران ما نمی‌توانند بخاطر کاروبار پول ارسال کنند یا از خارج پول به افغانستان ارسال کند. این تمام مشکلات از بهر همین منجمد ماندن پول‌ها است.» 

در همین حال، مسوولان وزارت اقتصاد می‌گویند که هم‌کاری کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و چین در رشد اقتصادی افغانستان اثر خوب خواهد گذاشت.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «افغانستان لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه است. هم‌کاری کشورهای منطقه از جمله هم‌کاری چین و پاکستان می‌تواند در رشد اقتصادی افغانستان و منطقه مفید و سودمند تمام شود و به توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه منجر شود.»

از سوی هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی سرمایه‌گذاری چین در افغانستان را به نفع کشور می‌دانند. 

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «چین می‌تواند در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری بکند و این سرمایه‌گذاری‌ها باعث ایجاد اشتغال به مردم افغانستان خواهد شد و از طرف دیگر می‌تواند که سالانه به میلیون‌ها دالر افغانستان از بابت سرمایه‌گذاری‌های که در کشور صورت بگیرد، عواید بدست بی‌آورد.» 

پیش از این روسیه، ایران و شماری از کشورهای دیگر نیز خواهان آزادسازی دارایی‌ افغانستان شده‌اند. 

در حال حاضر بیش از ۹ میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در شماری از بانک‌های امریکا، اروپا و آسیا نگهداری می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره