Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش وزارت خارجه در برابر برگزاری نشست مسکو

وزارت خارجه امارت اسلامی در واکنش به برگزاری نشست "فارمت مسکو" در نیمه‌های ماه روان میلادی، می‌گوید که این نشست بدون حضور نماینده حکومت سرپرست ناقص است.

انتظار می‌رود که نشست مشورتی مسکو درباره‌ی افغانستان برگزار شود؛ اما وزارت خارجه می‌گوید که دعوت نشدن امارت اسلامی در این نشست روی تعامل اثر منفی خواهد گذاشت.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید: «با خوشبختی که افغانستان حالا یک حکومت آزاد، مسوول و مشروع دارد که توانسته است امنیت را در تمام کشور به شکل موثراش تامین کند سرحدات اش را محافظت کند و با همسایه‌گان و جهان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعامل مثبت داشته باشد به همین اساس اشتراک نکردن حکومت افغانستان در چنین نشست‌ها بر تعامل اثر منفی کرده می‌تواند.»

در سوی دیگر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای دبیر شورای امنیت ملی روسیه درباره ایجاد تحریک اسلامی طالبان از سوی امریکا را نیز رد می‌کند.

ضیا احمد تکل دراین باره گفت: «تحریک طالبان اسلامی بعد از شکست اتحاد شوروی سابق بخاطر نجات مردمش از میان مردم به وجود آمد که در کشورش بخاطر نظام اسلامی مبارزه کرد.»

همزمان با این، شماری از آگاهان سیاسی برگزاری چنین نشست‌ها را به سود کشور می‌دانند؛ اما از برگزار کنندگان این نشست می‌خواهند که نماینده‌یی از امارت اسلامی را نیز در چنین نشست‌ها دعوت کنند.

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «من فکر می‌کنم نشستی که راجع به افغانستان باشد و امارت در آن حضور نداشته باشد، سودی نخواهد داشت.»

پیش از این، خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که نشست مشورتی فارمت مسکو در باره افغانستان در ماه روان میلادی با اشتراک نمایندگانی از روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، کازاخستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان برگزار خواهد شد.

واکنش وزارت خارجه در برابر برگزاری نشست مسکو

معاون سخنگوی وزارت خارجه ادعای دبیر شورای امنیت ملی روسیه درباره ایجاد تحریک اسلامی طالبان از سوی امریکا را نیز رد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امارت اسلامی در واکنش به برگزاری نشست "فارمت مسکو" در نیمه‌های ماه روان میلادی، می‌گوید که این نشست بدون حضور نماینده حکومت سرپرست ناقص است.

انتظار می‌رود که نشست مشورتی مسکو درباره‌ی افغانستان برگزار شود؛ اما وزارت خارجه می‌گوید که دعوت نشدن امارت اسلامی در این نشست روی تعامل اثر منفی خواهد گذاشت.

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید: «با خوشبختی که افغانستان حالا یک حکومت آزاد، مسوول و مشروع دارد که توانسته است امنیت را در تمام کشور به شکل موثراش تامین کند سرحدات اش را محافظت کند و با همسایه‌گان و جهان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعامل مثبت داشته باشد به همین اساس اشتراک نکردن حکومت افغانستان در چنین نشست‌ها بر تعامل اثر منفی کرده می‌تواند.»

در سوی دیگر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای دبیر شورای امنیت ملی روسیه درباره ایجاد تحریک اسلامی طالبان از سوی امریکا را نیز رد می‌کند.

ضیا احمد تکل دراین باره گفت: «تحریک طالبان اسلامی بعد از شکست اتحاد شوروی سابق بخاطر نجات مردمش از میان مردم به وجود آمد که در کشورش بخاطر نظام اسلامی مبارزه کرد.»

همزمان با این، شماری از آگاهان سیاسی برگزاری چنین نشست‌ها را به سود کشور می‌دانند؛ اما از برگزار کنندگان این نشست می‌خواهند که نماینده‌یی از امارت اسلامی را نیز در چنین نشست‌ها دعوت کنند.

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «من فکر می‌کنم نشستی که راجع به افغانستان باشد و امارت در آن حضور نداشته باشد، سودی نخواهد داشت.»

پیش از این، خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که نشست مشورتی فارمت مسکو در باره افغانستان در ماه روان میلادی با اشتراک نمایندگانی از روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، کازاخستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره