Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت کار: ۲۰هزار تن در پروژه مس عینک به کار گماشته خواهند شد

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که کار عملی پروژه مس عینک لوگر به زودی آغاز خواهد شد که با بهره‌برداری آن زمینه کار برای ۲۰هزار تن فراهم می‌شود.

عبدالسلام مخدوم سعادت، معین این وزارت، آمارهای پخش شده را در باره سطح بی‌کاری در افغانستان رد می‌کند و می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا زمینه‌های کار را برای شهروندان کشور فراهم سازد.

عبدالسلام مخدوم سعادت در یک نشست خبری گفت: «رییس پروژه مس عینک با ما ملاقات داشتند و در بخش استخدام منابع بشری شان کسی که کار می‌کرد او یک چینایی بود هر دو با ما ملاقات داشتند اینها گفتند ما به زودترین فُرصت از بیست هزار نفر بالاتر را تحت پوشش کاریابی قرار می‌دهیم.»

از سویی‌هم، اتاق صنایع و معادن به این باور است که با بهره‌برداری معدن مس عینک نه تنها درآمدهای حکومت افزایش خواهد یافت بل باشندگان محل نیز به کار گماشته خواهند شد.

سخی احمد پیمان، رییس اتاق صنایع و معادن کابل، می‌گوید: «پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور باعث اشتغال پایه‌دار و افزایش درآمدهای ملی ما خواهد شد مانند استخراج معادن به ویژه مس عینک یکی از پروژه‌های مهم شش، هفت میلیاردی است برای افغانستان هم برای شغل هم برای درآمدهای کشور.»

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می‌افزایند که با نهادهای کمک کننده برای کاهش فقر گفت‌وگوها شده است.

عبدالسلام مخدوم سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید: «ما رییس سازمان(ILO) را دعوت کردیم برای شان گفتیم درد ملت ما را یک بوجی برنج یا یک بوجی آرد پنج کیلو روغن دوا نمی‌کند بیایید این ملت را از فقر بکشیم واقعا ملت ما تحت خط فقر زندگی می‌کند.»

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش از بحران اقتصادی و بی‌کاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد منفی سی تا سی‌وپنج درصدی را تجربه خواهد کرد.

وزارت کار: ۲۰هزار تن در پروژه مس عینک به کار گماشته خواهند شد

تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد منفی سی تا سی‌وپنج درصدی را تجربه خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که کار عملی پروژه مس عینک لوگر به زودی آغاز خواهد شد که با بهره‌برداری آن زمینه کار برای ۲۰هزار تن فراهم می‌شود.

عبدالسلام مخدوم سعادت، معین این وزارت، آمارهای پخش شده را در باره سطح بی‌کاری در افغانستان رد می‌کند و می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا زمینه‌های کار را برای شهروندان کشور فراهم سازد.

عبدالسلام مخدوم سعادت در یک نشست خبری گفت: «رییس پروژه مس عینک با ما ملاقات داشتند و در بخش استخدام منابع بشری شان کسی که کار می‌کرد او یک چینایی بود هر دو با ما ملاقات داشتند اینها گفتند ما به زودترین فُرصت از بیست هزار نفر بالاتر را تحت پوشش کاریابی قرار می‌دهیم.»

از سویی‌هم، اتاق صنایع و معادن به این باور است که با بهره‌برداری معدن مس عینک نه تنها درآمدهای حکومت افزایش خواهد یافت بل باشندگان محل نیز به کار گماشته خواهند شد.

سخی احمد پیمان، رییس اتاق صنایع و معادن کابل، می‌گوید: «پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور باعث اشتغال پایه‌دار و افزایش درآمدهای ملی ما خواهد شد مانند استخراج معادن به ویژه مس عینک یکی از پروژه‌های مهم شش، هفت میلیاردی است برای افغانستان هم برای شغل هم برای درآمدهای کشور.»

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی می‌افزایند که با نهادهای کمک کننده برای کاهش فقر گفت‌وگوها شده است.

عبدالسلام مخدوم سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی، می‌گوید: «ما رییس سازمان(ILO) را دعوت کردیم برای شان گفتیم درد ملت ما را یک بوجی برنج یا یک بوجی آرد پنج کیلو روغن دوا نمی‌کند بیایید این ملت را از فقر بکشیم واقعا ملت ما تحت خط فقر زندگی می‌کند.»

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش از بحران اقتصادی و بی‌کاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی رشد منفی سی تا سی‌وپنج درصدی را تجربه خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره