Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌های ا.ا برای آزادسازی مهاجران افغانستان از زندان‌های پاکستان

پولیس پاکستان در نزدیک به چهل روز گذشته، بیش از ۱۲۵۰ مهاجر افغانستان را بازداشت کرده است که اکنون در زندان‌های آن کشور بسر می‌برند.

سردار احمد شکیب، سفیر افغانستان در پاکستان، می‌گوید که تلاش‌ها برای رهایی این افراد جریان دارد.

کودکان و بانوان نیز شامل بازداشت شدگان هستند.

سردار احمد شکیب گفت: «چنین مشکلاتی در پاکستان وجود دارد به ویژه در سند و شهر کراچی شدت یافته است در این جمله افغان‌هایی هم هستند که کارت‌های مهاجرت دارند آنها مدت زیادی است که اینجا زندگی می‌کنند تجارت می‌کنند شکایت اینها را نیز دریافت کرده‌ايم ما در تلاش هستیم تا این موضوع را در سطح بالا به مقامات پاکستانی برسانیم.»

در همی حال، منیزه کاکر، یک وکیل مهاجران افغانستان در پاکستان گفته است که بیش از ۴۰۰ شهروند کشور با اسناد قانونی از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

برخی از فعالان حقوق مهاجرین و شماری از خبرنگاران می‌گویند که پولیس پاکستان در کراچی و سند بازدشت شهروندان افغانستان را سرعت بخشیده است.

طاهر خان، خبرنگار، گفت: «آنجا که وکلای محلی هستند می‌گویند که گاهی مردم شکایت می‌کنند که کارت مهاجرت به همراه دارند اما با وجود این، پولیس آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد همچنین ادعاهایی وجود دارد که پولیس از آنها پول می‌گیرد.»

کاووش انجم، عضو جنبش جمهوری ملی، گفت: «امروزه بسیاری از پناهجویان افغان در زندا‎ن‌‌های کراچی و سند زندانی هستند.»

بربنیاد اطلاعات کنسول افغانستان در کراچی، یکی از شهروندان کشور در زندان کراچی فوت کرده و هنوز جسد وی به افغانستان انتقال نیافته است.

این شهروند کشور تاج محمد نام داشت.

عبدالجبار، کونسل افغانستان در شهر کراچی، گفت: «پسرش به نام دین محمد پایواز او بود او اکنون در زندان است تلا‌ های زیادی کرده‌ایم تا پسرش را آزاد کنیم تا جسد پدرش را به خانه ببرد اما هنوز موفق نشد‌ ایم.»

بربنیاد اطلاعات سفارت افغانستان در پاکستان، سی مهاجر کشور به روز دوشنبه از زندان کراچی آزاد شده‌اند.

آمارهای کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهند که در حال حاضر یک میلیون و ۳۰۰ هزار پناهجوی افغانستان در پاکستان ثبت شده‌اند.

تلاش‌های ا.ا برای آزادسازی مهاجران افغانستان از زندان‌های پاکستان

بربنیاد اطلاعات کنسول افغانستان در کراچی، یکی از شهروندان کشور در زندان کراچی فوت کرده و هنوز جسد وی به افغانستان انتقال نیافته است.

تصویر بندانگشتی

پولیس پاکستان در نزدیک به چهل روز گذشته، بیش از ۱۲۵۰ مهاجر افغانستان را بازداشت کرده است که اکنون در زندان‌های آن کشور بسر می‌برند.

سردار احمد شکیب، سفیر افغانستان در پاکستان، می‌گوید که تلاش‌ها برای رهایی این افراد جریان دارد.

کودکان و بانوان نیز شامل بازداشت شدگان هستند.

سردار احمد شکیب گفت: «چنین مشکلاتی در پاکستان وجود دارد به ویژه در سند و شهر کراچی شدت یافته است در این جمله افغان‌هایی هم هستند که کارت‌های مهاجرت دارند آنها مدت زیادی است که اینجا زندگی می‌کنند تجارت می‌کنند شکایت اینها را نیز دریافت کرده‌ايم ما در تلاش هستیم تا این موضوع را در سطح بالا به مقامات پاکستانی برسانیم.»

در همی حال، منیزه کاکر، یک وکیل مهاجران افغانستان در پاکستان گفته است که بیش از ۴۰۰ شهروند کشور با اسناد قانونی از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

برخی از فعالان حقوق مهاجرین و شماری از خبرنگاران می‌گویند که پولیس پاکستان در کراچی و سند بازدشت شهروندان افغانستان را سرعت بخشیده است.

طاهر خان، خبرنگار، گفت: «آنجا که وکلای محلی هستند می‌گویند که گاهی مردم شکایت می‌کنند که کارت مهاجرت به همراه دارند اما با وجود این، پولیس آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد همچنین ادعاهایی وجود دارد که پولیس از آنها پول می‌گیرد.»

کاووش انجم، عضو جنبش جمهوری ملی، گفت: «امروزه بسیاری از پناهجویان افغان در زندا‎ن‌‌های کراچی و سند زندانی هستند.»

بربنیاد اطلاعات کنسول افغانستان در کراچی، یکی از شهروندان کشور در زندان کراچی فوت کرده و هنوز جسد وی به افغانستان انتقال نیافته است.

این شهروند کشور تاج محمد نام داشت.

عبدالجبار، کونسل افغانستان در شهر کراچی، گفت: «پسرش به نام دین محمد پایواز او بود او اکنون در زندان است تلا‌ های زیادی کرده‌ایم تا پسرش را آزاد کنیم تا جسد پدرش را به خانه ببرد اما هنوز موفق نشد‌ ایم.»

بربنیاد اطلاعات سفارت افغانستان در پاکستان، سی مهاجر کشور به روز دوشنبه از زندان کراچی آزاد شده‌اند.

آمارهای کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهند که در حال حاضر یک میلیون و ۳۰۰ هزار پناهجوی افغانستان در پاکستان ثبت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره