Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد اداره محیط زیست از دعوت نشدن در نشست جهانی تغییرات آب و هوا

اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست، از دعوت نشدن افغانستان در نشست اعضای رسیدگی به چالش‌های محیط زیستی در مصر، انتقاد می‌کند.

مسوولان این نهاد در یک نشست خبری در کابل، می‌گویند با آنکه افغانستان سهم ناچیزی در تغییرات اقلیمی دارد اما زیان‌های‌ گسترده‌ای را متحمل شده است و از این رو باید در این نشست دعوت می‌شد.

حافظ عزیز الرحمن، رییس این اداره می‌گوید که خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی در دو دهه پسین در این کشور کم پیشینه بوده و اگر جهان افغانستان را در این زمینه تنها بگذارد، دامنه‌ی این بحران به کشورهای دیگر نیز خواهد رسید.

حافظ عزیز الرحمن، رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: «تغیرات اقلیمی و گرم شدن سطح زمین به صورت جهانی و به صورت ویژه در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ محیطی به حساب می‌آید که بلند رفتن درجه حرارت، خشکسالی، به صورت جهانی بلند آمدن سطح آب و آفات طبیعی که باعث ایجاد امراض حیوانی و انسانی شده.»

از سویی هم، معین اداره محیط زیست در این نشست تاکید می‌ورزد که در چهار دهه گذشته کار گرفتن از جنگ افزارهای گونه‌گون، اثرهای منفی بر تغییرات اقلیمی در افغانستان برجا گذاشته است.

زین العابدین عابد، معین اداره محیط زیست با انتقاد از جامعه جهانی می‌افزاید که اکنون ۳۲ پروژه محیط زیست به ارزش ۸۰۵ میلیون دالر به حالت تعلیق آمده‌است.

آقای عابد در این باره چنین می‌گوید: «به صورت ویژه تغییرات اقلیمی از رهبران و اداره‌های مسوول خواهش ما این است که همرای ما در بخش مالی و تخنیکی همکاری کنند همرای ما و موضوعات مهم بشری را به سیاست گره نزنند. »

روح‌الله امین، رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: «متوقف کردن این پروژه‌ها به این معنا است که مردم افغانستان ما از فرصت‌های مالی تغییر اقلیم محروم ساخته‌ایم به این معنا است که ما مردم جوامع آسیب پذیر که افغانستان به عنوان کشور آسیب پذیر است در حقیت ما همان حقوق آن‌‌‌ها را حقوق محیط زیستی شان را در حقیقت ما اینجا محروم کرده‌ایم.»

این در حالی‌ است که در بیست و هفتمین نشست تغییرات آب و هوای سازمان ملل که در مصر برگزار شده بود معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان گفته بود که برای جلوگیری از زیان‌های تغییرات اقلیمی باید گام‌های عملی برداشته شود.

انتقاد اداره محیط زیست از دعوت نشدن در نشست جهانی تغییرات آب و هوا

زین العابدین عابد، معین اداره محیط زیست با انتقاد از جامعه جهانی می‌افزاید که اکنون ۳۲ پروژه محیط زیست به ارزش ۸۰۵ میلیون دالر به حالت تعلیق آمده‌است.

تصویر بندانگشتی

اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست، از دعوت نشدن افغانستان در نشست اعضای رسیدگی به چالش‌های محیط زیستی در مصر، انتقاد می‌کند.

مسوولان این نهاد در یک نشست خبری در کابل، می‌گویند با آنکه افغانستان سهم ناچیزی در تغییرات اقلیمی دارد اما زیان‌های‌ گسترده‌ای را متحمل شده است و از این رو باید در این نشست دعوت می‌شد.

حافظ عزیز الرحمن، رییس این اداره می‌گوید که خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی در دو دهه پسین در این کشور کم پیشینه بوده و اگر جهان افغانستان را در این زمینه تنها بگذارد، دامنه‌ی این بحران به کشورهای دیگر نیز خواهد رسید.

حافظ عزیز الرحمن، رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: «تغیرات اقلیمی و گرم شدن سطح زمین به صورت جهانی و به صورت ویژه در افغانستان یکی از چالش‌های بزرگ محیطی به حساب می‌آید که بلند رفتن درجه حرارت، خشکسالی، به صورت جهانی بلند آمدن سطح آب و آفات طبیعی که باعث ایجاد امراض حیوانی و انسانی شده.»

از سویی هم، معین اداره محیط زیست در این نشست تاکید می‌ورزد که در چهار دهه گذشته کار گرفتن از جنگ افزارهای گونه‌گون، اثرهای منفی بر تغییرات اقلیمی در افغانستان برجا گذاشته است.

زین العابدین عابد، معین اداره محیط زیست با انتقاد از جامعه جهانی می‌افزاید که اکنون ۳۲ پروژه محیط زیست به ارزش ۸۰۵ میلیون دالر به حالت تعلیق آمده‌است.

آقای عابد در این باره چنین می‌گوید: «به صورت ویژه تغییرات اقلیمی از رهبران و اداره‌های مسوول خواهش ما این است که همرای ما در بخش مالی و تخنیکی همکاری کنند همرای ما و موضوعات مهم بشری را به سیاست گره نزنند. »

روح‌الله امین، رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: «متوقف کردن این پروژه‌ها به این معنا است که مردم افغانستان ما از فرصت‌های مالی تغییر اقلیم محروم ساخته‌ایم به این معنا است که ما مردم جوامع آسیب پذیر که افغانستان به عنوان کشور آسیب پذیر است در حقیت ما همان حقوق آن‌‌‌ها را حقوق محیط زیستی شان را در حقیقت ما اینجا محروم کرده‌ایم.»

این در حالی‌ است که در بیست و هفتمین نشست تغییرات آب و هوای سازمان ملل که در مصر برگزار شده بود معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان گفته بود که برای جلوگیری از زیان‌های تغییرات اقلیمی باید گام‌های عملی برداشته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره