Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست مشورتی "فارمت مسکو" در ۱۶ ماه روان میلادی برگزار می‌شود

وزارت خارجه روسیه می‌گوید که نشست مشورتی "فارمت مسکو" تا کمتر از یک هفته دیگر بی حضور نماینده امارت اسلامی برگزار خواهد شد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک نشست خبری می‌گوید که در این نشست در باره مسایل گوناگون از جمله مسایل سیاسی-نظامی، اقتصادی و امنیت منطقه‌یی گفت‌وگو می‌شود.

این در نشست در شانزدهم نومبر برگزار می‌شود.

خانم زاخارووا گفته است: «در این نشست روی وضعیت نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشری در افغانستان و همچنان هماهنگی تلاش‌‌ها برای تقویت امنیت منطقه گفت‌وگو خواهد شد.»

پیش از این، ضمیر کابلوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان، نیز گفته بود که نماینده‌یی از افغانستان در این نشست حضور نخواهد داشت.

شماری از آگاهان مسایل سیاسی برگزاری چنین نشست‌ها را برای حل مشکل کنونی افغانستان مهم می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «فکر می‌کنم که این نشست از همسایه‌های افغانستان متشکل می‌باشد پیامی خوبی می‌داشته باشد هم به روسیه و حکومت در کابل که ازینجا چه قدم‌هایی بردارد، بخاطر اینکه به رسمیت شناخته شوند و حکومت باید این پیام‌ها را جدی بگیرد.»

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، می‌گوید: «فارمت مسکو به این خاطر تاثیر و فایده ندارد که نماینده افغانستان در آن حضور ندارد تا از افغانان دفاع کند و یا تصامیم و فیصله‌های آنها را تایید کند.»

وزارت خارجه امارت اسلامی پیش از این گفته است که نشست فارمت مسکو به میزبانی روسیه و بدون حضور نماینده افغانستان، ناقص است.

نشست پیشین فارمت مسکو درباره افغانستان در ۲۰ اکتوبر سال ۲۰۲۱ با اشتراک عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا، در مسکو برگزار شده بود.

نشست مشورتی "فارمت مسکو" در ۱۶ ماه روان میلادی برگزار می‌شود

وزارت خارجه امارت اسلامی پیش از این گفته است که نشست فارمت مسکو بدون حضور نماینده افغانستان، ناقص است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه روسیه می‌گوید که نشست مشورتی "فارمت مسکو" تا کمتر از یک هفته دیگر بی حضور نماینده امارت اسلامی برگزار خواهد شد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک نشست خبری می‌گوید که در این نشست در باره مسایل گوناگون از جمله مسایل سیاسی-نظامی، اقتصادی و امنیت منطقه‌یی گفت‌وگو می‌شود.

این در نشست در شانزدهم نومبر برگزار می‌شود.

خانم زاخارووا گفته است: «در این نشست روی وضعیت نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشری در افغانستان و همچنان هماهنگی تلاش‌‌ها برای تقویت امنیت منطقه گفت‌وگو خواهد شد.»

پیش از این، ضمیر کابلوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان، نیز گفته بود که نماینده‌یی از افغانستان در این نشست حضور نخواهد داشت.

شماری از آگاهان مسایل سیاسی برگزاری چنین نشست‌ها را برای حل مشکل کنونی افغانستان مهم می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «فکر می‌کنم که این نشست از همسایه‌های افغانستان متشکل می‌باشد پیامی خوبی می‌داشته باشد هم به روسیه و حکومت در کابل که ازینجا چه قدم‌هایی بردارد، بخاطر اینکه به رسمیت شناخته شوند و حکومت باید این پیام‌ها را جدی بگیرد.»

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، می‌گوید: «فارمت مسکو به این خاطر تاثیر و فایده ندارد که نماینده افغانستان در آن حضور ندارد تا از افغانان دفاع کند و یا تصامیم و فیصله‌های آنها را تایید کند.»

وزارت خارجه امارت اسلامی پیش از این گفته است که نشست فارمت مسکو به میزبانی روسیه و بدون حضور نماینده افغانستان، ناقص است.

نشست پیشین فارمت مسکو درباره افغانستان در ۲۰ اکتوبر سال ۲۰۲۱ با اشتراک عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا، در مسکو برگزار شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره