Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست مجمع عمومی: محرومیت دختران و زنان مانع توسعه افغانستان می‌شود

اشتراک کنندگان در نشست تصویب قطعنامه‌ مجمع عمومی سازمان ملل در باره‎‌ی وضعیت افغانستان، از دور ماندن دختران و زنان در افغانستان از آموزش و کار به شدت انتقاد کرده‌اند.

آنان با تاکید بر اینکه افغانستان تنها کشوریست که دختران از رفتن به مکتب محروم اند، می‌گویند که چنین سیاست (سیاست منع دختران از آموزش و زنان از کار) افغانستان را از توسعه باز می‌دارد.

افزون بر نگرانی از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، نمایندگان کشورها در این نشست از مسایلی چون نقض حقوق بشر، بحران بشری، ادامه خشونت‌ها، کاشت کوکنار و تولید مواد مخدر، پیکار با هراس‌افگنی، تشکیل حکومت همه‌شمول و رعایت حقوق اقلیت‌ها در افغانستان، نگرانی کرده‌اند.

نماینده امریکا در این نشست گفته است که اگر مقام‌های کنونی افغانستان دنبال به رسمیت شناخته شدن استند، باید اجازه دهند تا زنان و دختران در این کشور به جایگاه خودشان برگردند.

چابا کوریشی، رییس هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، از امارت اسلامی خواسته است که از حضور جریان‌های هراس‌افگنی در آن کشور جلوگیری کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل خواستار بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر در افغانستان نیز شد.

در همین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست گفته است که ناتوانی در تشکیل یک حکومت همه‌شمول و مشروع در افغانستان، این کشور را بیشتر به انزوا و از جامعه جهانی دور ساخته است.

آقای فایق افزوده است که پس از سقوط نظام جمهوری، افغانستان گواه بحران‌های بشری و اقتصادی بود که دستاوردهای دو دهه گذشته را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در سوی دیگر، نمایندگان ایران و روسیه این قطعنامه را نامتعادل و جانبدارانه خوانده‌اند.

چین و روسیه افزون بر عدم حمایت از این قطعنامه، خواستار آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان نیز شدند و اعلام کردند که جرایم نیروهای خارجی در افغانستان باید بررسی شوند.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در باره‌ی افغانستان با رای تایید ۱۱۶ کشور تصویب شد.

در واکنش به این قطعنامه، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، می‌گوید که امارت اسلامی بربنیاد اصول و ارزش‌های اسلامی متعهد به رعایت حقوق و خواست‌های مشروع شهروندان کشور است.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، گفت: «ما طبق اصول و ارزش‌های اسلامی به تحقق همه حقوق و خواسته‌های مشروع مردم خویش متعهد هستیم کوشش می‌کنیم که برای نایل شدن به این هدف والا وسایل و محیط مناسب فراهم نمایم.»

نشست مجمع عمومی: محرومیت دختران و زنان مانع توسعه افغانستان می‌شود

رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی می‌گوید که امارت اسلامی بربنیاد اصول و ارزش‌های اسلامی متعهد به رعایت حقوق و خواست‌های مشروع شهروندان است.

Thumbnail

اشتراک کنندگان در نشست تصویب قطعنامه‌ مجمع عمومی سازمان ملل در باره‎‌ی وضعیت افغانستان، از دور ماندن دختران و زنان در افغانستان از آموزش و کار به شدت انتقاد کرده‌اند.

آنان با تاکید بر اینکه افغانستان تنها کشوریست که دختران از رفتن به مکتب محروم اند، می‌گویند که چنین سیاست (سیاست منع دختران از آموزش و زنان از کار) افغانستان را از توسعه باز می‌دارد.

افزون بر نگرانی از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، نمایندگان کشورها در این نشست از مسایلی چون نقض حقوق بشر، بحران بشری، ادامه خشونت‌ها، کاشت کوکنار و تولید مواد مخدر، پیکار با هراس‌افگنی، تشکیل حکومت همه‌شمول و رعایت حقوق اقلیت‌ها در افغانستان، نگرانی کرده‌اند.

نماینده امریکا در این نشست گفته است که اگر مقام‌های کنونی افغانستان دنبال به رسمیت شناخته شدن استند، باید اجازه دهند تا زنان و دختران در این کشور به جایگاه خودشان برگردند.

چابا کوریشی، رییس هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، از امارت اسلامی خواسته است که از حضور جریان‌های هراس‌افگنی در آن کشور جلوگیری کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل خواستار بررسی ادعاهای نقض حقوق بشر در افغانستان نیز شد.

در همین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست گفته است که ناتوانی در تشکیل یک حکومت همه‌شمول و مشروع در افغانستان، این کشور را بیشتر به انزوا و از جامعه جهانی دور ساخته است.

آقای فایق افزوده است که پس از سقوط نظام جمهوری، افغانستان گواه بحران‌های بشری و اقتصادی بود که دستاوردهای دو دهه گذشته را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در سوی دیگر، نمایندگان ایران و روسیه این قطعنامه را نامتعادل و جانبدارانه خوانده‌اند.

چین و روسیه افزون بر عدم حمایت از این قطعنامه، خواستار آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان نیز شدند و اعلام کردند که جرایم نیروهای خارجی در افغانستان باید بررسی شوند.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در باره‌ی افغانستان با رای تایید ۱۱۶ کشور تصویب شد.

در واکنش به این قطعنامه، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، می‌گوید که امارت اسلامی بربنیاد اصول و ارزش‌های اسلامی متعهد به رعایت حقوق و خواست‌های مشروع شهروندان کشور است.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، گفت: «ما طبق اصول و ارزش‌های اسلامی به تحقق همه حقوق و خواسته‌های مشروع مردم خویش متعهد هستیم کوشش می‌کنیم که برای نایل شدن به این هدف والا وسایل و محیط مناسب فراهم نمایم.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره