Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آمادگی اتحادیه اروپا برای ادامه پشتیبانی از مردم افغانستان

اولوف اسکوگ، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که این اتحادیه به صلح و آرامش پایدار در افغانستان متعهد است.

این دیپلومات اروپایی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که افغانستان با یک فاجعه بزرگ اقتصادی و انسانی روبه‌رو است و پیش بینی می‌شود که اوضاع در زمستان پیش‌رو در این کشور بدتر شود.

سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل افزود: «بدون به رسمیت شناختن حکومت در افغانستان اتحادیه اروپا در هماهنگی با جامعه جهانی به گونه خسته‌گی ناپذیر تلاش کرده است تا راه‌های عملی را به خاطر پشتیبانی از مردم افغانستان ایجاد کند تا از بحران بزرگ بشری و اقتصادی در افغانستان کاسته شود.»

به گفته سفیر این اتحادیه، ماندن در کنار افغان‌ها مستلزم یک روند سیاسی فراگیر است.

در این نشست، نمایندگان شماری از کشورها از جمله آلمان، روسیه و ایران در باره اوضاع اقتصادی و انسانی در افغانستان نگرانی کرده‌اند.

از سویی‌هم، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست بر هم‌کاری جامعه جهانی با افغانستان تاکید می‌ورزد.

نصير احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت: «مردم افغانستان از جنگ، فقر، گرسنگی، عدم مصوونیت خوراکی، بی‌کاری و مهاجرت رنج می‌برند. آنان شایسته یک زندگی مسالمت‌آمیز و آبرومندانه استند. مردم افغانستان بی نهایت به پشتیبانی و همبستگی تمام شرکای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد در تحقق آروزی دیرینه شان برای رسیدن به صلح ثبات و رفاه دایمی نیاز دارند.»

نماینده دایمی آلمان در سازمان ملل متحد از اوضاع افغانستان نگرانی کرده و می‌گوید که افغانستان در سطح بلند نبود مصوونیت غذایی قرار دارد.

در واکنش به این، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که جامعه جهانی مسوولیت خود در قبال افغانستان را ادا نکرده و  پروژه‌های زیربنایی در کشور را نیمه کاره رها کرده است.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی، گفت: «جامعه جهانی به مسوولیت اقتصادی خود در قبال مردم افغانستان عمل نکرده است از یک طرف بسیاری از پروژه‌ها را نیمه کاره رها کرده‌اند و از طرف دیگر پروژه‌هایی را که در برنامه توسعه آنها بود شروع نکرده‌اند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی، همکاری جامعه جهانی با افغانستان را نیاز می‌داند.

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر می‌خواهیم که جلو گسترش فقر در افغانستان بگیریم نزدیک‌ترین و کوتاه‌ترین راه، راهی است که باید جهان خصوصاً نهادهای کمک‌رسان با افغانستان کمک بکند.»

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نماینده دایمی روسیه گفته است که کشورهای غربی نمی‌خواهند که در باره آزادسازی دارایی‌های افغانستان به گونه جدی گفت‌وگو کنند و از این موضوع مانند ابزار فشار بر مقام‌های افغانستان کار می‌گیرند.

آمادگی اتحادیه اروپا برای ادامه پشتیبانی از مردم افغانستان

از سویی‌هم، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست بر هم‌کاری جامعه جهانی با افغانستان تاکید می‌ورزد.

تصویر بندانگشتی

اولوف اسکوگ، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که این اتحادیه به صلح و آرامش پایدار در افغانستان متعهد است.

این دیپلومات اروپایی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که افغانستان با یک فاجعه بزرگ اقتصادی و انسانی روبه‌رو است و پیش بینی می‌شود که اوضاع در زمستان پیش‌رو در این کشور بدتر شود.

سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل افزود: «بدون به رسمیت شناختن حکومت در افغانستان اتحادیه اروپا در هماهنگی با جامعه جهانی به گونه خسته‌گی ناپذیر تلاش کرده است تا راه‌های عملی را به خاطر پشتیبانی از مردم افغانستان ایجاد کند تا از بحران بزرگ بشری و اقتصادی در افغانستان کاسته شود.»

به گفته سفیر این اتحادیه، ماندن در کنار افغان‌ها مستلزم یک روند سیاسی فراگیر است.

در این نشست، نمایندگان شماری از کشورها از جمله آلمان، روسیه و ایران در باره اوضاع اقتصادی و انسانی در افغانستان نگرانی کرده‌اند.

از سویی‌هم، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست بر هم‌کاری جامعه جهانی با افغانستان تاکید می‌ورزد.

نصير احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت: «مردم افغانستان از جنگ، فقر، گرسنگی، عدم مصوونیت خوراکی، بی‌کاری و مهاجرت رنج می‌برند. آنان شایسته یک زندگی مسالمت‌آمیز و آبرومندانه استند. مردم افغانستان بی نهایت به پشتیبانی و همبستگی تمام شرکای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد در تحقق آروزی دیرینه شان برای رسیدن به صلح ثبات و رفاه دایمی نیاز دارند.»

نماینده دایمی آلمان در سازمان ملل متحد از اوضاع افغانستان نگرانی کرده و می‌گوید که افغانستان در سطح بلند نبود مصوونیت غذایی قرار دارد.

در واکنش به این، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر می‌گوید که جامعه جهانی مسوولیت خود در قبال افغانستان را ادا نکرده و  پروژه‌های زیربنایی در کشور را نیمه کاره رها کرده است.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی، گفت: «جامعه جهانی به مسوولیت اقتصادی خود در قبال مردم افغانستان عمل نکرده است از یک طرف بسیاری از پروژه‌ها را نیمه کاره رها کرده‌اند و از طرف دیگر پروژه‌هایی را که در برنامه توسعه آنها بود شروع نکرده‌اند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی، همکاری جامعه جهانی با افغانستان را نیاز می‌داند.

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر می‌خواهیم که جلو گسترش فقر در افغانستان بگیریم نزدیک‌ترین و کوتاه‌ترین راه، راهی است که باید جهان خصوصاً نهادهای کمک‌رسان با افغانستان کمک بکند.»

در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نماینده دایمی روسیه گفته است که کشورهای غربی نمی‌خواهند که در باره آزادسازی دارایی‌های افغانستان به گونه جدی گفت‌وگو کنند و از این موضوع مانند ابزار فشار بر مقام‌های افغانستان کار می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره