Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیته صلیب سرخ از جهان خواست به کشورهای جنگ‌زده توجه کنند

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از رهبران جهان می‌خواهد که به کشورهای جنگ‌زده که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوا دیده‌اند، توجه کنند و بودجه در نظر بگیرند.

مدیرکل این کمیته که در نشست تغییرات آب و هوا سخن می‌زد، می‌گوید که این بودجه باید در اختیار کشورهای یمن، سومالیا و افغانستان قرار گیرد و به سود شهروندان این کشورها هزینه شود.

رابرت ماردینی، مدیرکل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گفته است: «ما اینجا توجه را به اوضاع جدی مردم آسیب‌دیده از درگیری‌های مسلحانه و رویدادهای ناشی از آب و هوا جلب کنیم و ما به گونه واضح خواهش می‌کنیم که گردآوری بودجه تغییر آب و هوا و اقدامات را در این زمینه باید به نفع مردم در یمن، سومالی و افغانستان انجام بدهیم.»

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که خشک‌سالی و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر، اقتصاد کشور را آسیب رسانده و نیاز است تا جامعه جهانی برای بهبود اوضاع به افغانستان توجه کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «انتظار ما از جامعه اینست که بودجه‌یی را در بهبود وضعیت اقلیمی افغانستان اختصاص بدهد تا در حل مشکلات ما موثر تمام شود.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «بحران اقلیم در حال حاضر در ظرفیت حکومت افغانستان دیده نمی‌شود نیاز است تا کشورهای جهان و نهادهای مسوول موضوع اقلیم افغانستان را جدی‌تر بگیرد.»

از سویی هم، نماینده غیررسمی افغانستان در نشست تغییرات آب و هوا در مصر می‌گوید که در بخش بهبود اوضاع اقلیمی در افغانستان باید توجه صورت گیرد.

عبدالهادی اچکزی، نماینده غیررسمی افغانستان در نشست تغییرات آب و هوا، گفت: «من هم از جهانیان می‌خواهم که بر موضوع افغانستان توجه کنند و ما در مورد وضعیت افغانستان نگرانی داریم اگر به افغانستان توجه نشود این کشور با یک بحران بزرگ مواجه خواهد شد.»

امروز ششمین روز نشست بین‌المللی تغییرات آب و هوا است که از سازمان ملل متحد در شرم الشیخ مصر برگزار شده است. نماینده رسمی از افغانستان در این نشست حضور ندارد.

کمیته صلیب سرخ از جهان خواست به کشورهای جنگ‌زده توجه کنند

وزارت اقتصاد می‌گوید که خشک‌سالی و سرازیر شدن سیلاب‌ها، اقتصاد کشور را آسیب رسانده و نیاز است تا جامعه جهانی به افغانستان توجه کند.

تصویر بندانگشتی

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از رهبران جهان می‌خواهد که به کشورهای جنگ‌زده که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوا دیده‌اند، توجه کنند و بودجه در نظر بگیرند.

مدیرکل این کمیته که در نشست تغییرات آب و هوا سخن می‌زد، می‌گوید که این بودجه باید در اختیار کشورهای یمن، سومالیا و افغانستان قرار گیرد و به سود شهروندان این کشورها هزینه شود.

رابرت ماردینی، مدیرکل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گفته است: «ما اینجا توجه را به اوضاع جدی مردم آسیب‌دیده از درگیری‌های مسلحانه و رویدادهای ناشی از آب و هوا جلب کنیم و ما به گونه واضح خواهش می‌کنیم که گردآوری بودجه تغییر آب و هوا و اقدامات را در این زمینه باید به نفع مردم در یمن، سومالی و افغانستان انجام بدهیم.»

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که خشک‌سالی و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر، اقتصاد کشور را آسیب رسانده و نیاز است تا جامعه جهانی برای بهبود اوضاع به افغانستان توجه کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «انتظار ما از جامعه اینست که بودجه‌یی را در بهبود وضعیت اقلیمی افغانستان اختصاص بدهد تا در حل مشکلات ما موثر تمام شود.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «بحران اقلیم در حال حاضر در ظرفیت حکومت افغانستان دیده نمی‌شود نیاز است تا کشورهای جهان و نهادهای مسوول موضوع اقلیم افغانستان را جدی‌تر بگیرد.»

از سویی هم، نماینده غیررسمی افغانستان در نشست تغییرات آب و هوا در مصر می‌گوید که در بخش بهبود اوضاع اقلیمی در افغانستان باید توجه صورت گیرد.

عبدالهادی اچکزی، نماینده غیررسمی افغانستان در نشست تغییرات آب و هوا، گفت: «من هم از جهانیان می‌خواهم که بر موضوع افغانستان توجه کنند و ما در مورد وضعیت افغانستان نگرانی داریم اگر به افغانستان توجه نشود این کشور با یک بحران بزرگ مواجه خواهد شد.»

امروز ششمین روز نشست بین‌المللی تغییرات آب و هوا است که از سازمان ملل متحد در شرم الشیخ مصر برگزار شده است. نماینده رسمی از افغانستان در این نشست حضور ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره