Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش مشترک وزارت تجارت و یوناما برای پشتیبانی از بانوان تجارت‌پیشه

رزا اوتونبایوا رییس یوناما در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت بر پشتیبانی از بانوان تجارت‌پیشه و پیشرفت افغانستان، تاکید کرده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در این دیدار، در باره دسترسی بانوان تجارت‌پیشه به بازارهای منطقه و جهان و انسجام کمک‌ها برای آنان گفت‌وگو شده است.

رامز الاکبروف رییس هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه یوناما نیز در این دیدار حضور داشت.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید: «بحث‌های صورت گرفت روی تسهیل آوردن برای جواز خانم‌ها که این را ما برایشان قبلاً هم اعلام کردیم که ما تسهیلاتی در مورد گرفتن جواز کاری، جواز شرکت برای زن‌ها، فراهم کردیم خودما. بحث روی دسترسی زنان متشبث به بازار آزاد شد.»

از سویی‌هم شماری از بانوان تجارت‌پیشه، نبود بازار برای فروش فرآورده‌های شان را مشکل جدی می‌دانند. آنان از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه فروش فرآورده‌های داخلی را فراهم سازند.

نفیسه دانش، بانوی تجارت‌پیشه، گفت: «در شرایط کنونی، بانوان متشبث متاسفانه فروشات داخلی و بیرون از کشور ندارند یکی از مشکلات که دارند کمبود سرمایه و یک مشکل دیگر که دارند، نبود بازار است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که پشتیبانی از بانوان متشبث در رشد اقتصادی کشور به ویژه اقتصاد خانواده نقش مهم دارد.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «رشد تجارت زنان بخاطر کاهش فقر اقتصادی در جامعه کمک می‌نماید و درآمد ملی و استقلال اقتصادی زنان بخاطر سوق دادن جامعه، اثر مثبت البته دارد.»

برخی از بازرگانان می‌گویند که در حال حاضر بخش خصوصی کشور با محدودیت انتقال پول به بیرون از کشور روبه‌رو است.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «متاسفانه که محدودیت‌ها در بانک توانسته که روند فعالیت‌های اقتصادی را به حداقل‌اش برساند و ما را در تجارت بین‌المللی با مشکلات خیلی جدی مواجه بسازد چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات.»

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نشان می‌دهند که در حال حاضر ۴هزار بانو جواز رسمی برای فعالیت بازرگانی بدست آورده‌اند.

تلاش مشترک وزارت تجارت و یوناما برای پشتیبانی از بانوان تجارت‌پیشه

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در این دیدار، در باره دسترسی بانوان تجارت‌پیشه به بازارهای منطقه و جهان و انسجام کمک‌ها برای آنان گفت‌وگو شده است.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا رییس یوناما در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت بر پشتیبانی از بانوان تجارت‌پیشه و پیشرفت افغانستان، تاکید کرده است.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در این دیدار، در باره دسترسی بانوان تجارت‌پیشه به بازارهای منطقه و جهان و انسجام کمک‌ها برای آنان گفت‌وگو شده است.

رامز الاکبروف رییس هماهنگ کننده کمک‌های انسان دوستانه یوناما نیز در این دیدار حضور داشت.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید: «بحث‌های صورت گرفت روی تسهیل آوردن برای جواز خانم‌ها که این را ما برایشان قبلاً هم اعلام کردیم که ما تسهیلاتی در مورد گرفتن جواز کاری، جواز شرکت برای زن‌ها، فراهم کردیم خودما. بحث روی دسترسی زنان متشبث به بازار آزاد شد.»

از سویی‌هم شماری از بانوان تجارت‌پیشه، نبود بازار برای فروش فرآورده‌های شان را مشکل جدی می‌دانند. آنان از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه فروش فرآورده‌های داخلی را فراهم سازند.

نفیسه دانش، بانوی تجارت‌پیشه، گفت: «در شرایط کنونی، بانوان متشبث متاسفانه فروشات داخلی و بیرون از کشور ندارند یکی از مشکلات که دارند کمبود سرمایه و یک مشکل دیگر که دارند، نبود بازار است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که پشتیبانی از بانوان متشبث در رشد اقتصادی کشور به ویژه اقتصاد خانواده نقش مهم دارد.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «رشد تجارت زنان بخاطر کاهش فقر اقتصادی در جامعه کمک می‌نماید و درآمد ملی و استقلال اقتصادی زنان بخاطر سوق دادن جامعه، اثر مثبت البته دارد.»

برخی از بازرگانان می‌گویند که در حال حاضر بخش خصوصی کشور با محدودیت انتقال پول به بیرون از کشور روبه‌رو است.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «متاسفانه که محدودیت‌ها در بانک توانسته که روند فعالیت‌های اقتصادی را به حداقل‌اش برساند و ما را در تجارت بین‌المللی با مشکلات خیلی جدی مواجه بسازد چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات.»

آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نشان می‌دهند که در حال حاضر ۴هزار بانو جواز رسمی برای فعالیت بازرگانی بدست آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره