Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از استادان دانشگاه خواست به کشور برگردند

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در یک نشست مشورتی از استادانی که کشور را ترک کرده‌اند خواسته است که به کشور برگردند و در افزایش ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموزان کشور سهم بگیرند.

شیخ ندا محمد ندیم در نشست‌های جداگانه با شماری از استادان دانشگاه کابل و برخی از عالمان دین گفته است که می‌کوشد تا دو نهاد آموزشی یعنی دانشگاه‌ها و مدارس را با همدیگر نزدیک بسازد.

شیخ ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفته است: «آن استادهای که خداوند در آن‌ها استعداد آموزش به نسل نو را داده است و در خارج است بالای تمام آنها صدا می‌زنم که پس به کشور خود برگردند و به فرزندان کشور آموزش و پرورش دهند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی افزود: «نتیجه کوشش‌های ما این خواهد شد که فاصله میان مدارس و پوهنتون از بین برود و با همدیگر نزدیک شوند.»

در همین حال، رییس یوناما در دیدار با وزیر معادن و پترولیم و رییس کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از این کمیسیون خواست تا حقوق برگشت کنندگان را در کشور تضمین کند.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، درباره فعالیت کمیسیون تماس با شخصیت‌ها گفتوگو کرده است.

خطیر، استاد دانشگاه، گفت: «یک سلسه زمینه‌های جدی پیرامون تامین امنیت اشتغال‌زایی تضمین حقوق مناسب و همچنان تضمین زندگی آسوده و مرفع در سطح ملی و هم بین‌المللی داده شود.»

موسوی مبلغ، استاد دانشگاه، می‌گوید: «زمانیکه از نزدیک شدن مدارس و دانشگاه‌ها صحبت می‌کنیم اگر مقصود ما ایجاد همکاری‌های علمی میان دانشگاه‌ها و مدارس خصوصا در حوزه علوم انسانی باشد قطعا یک گام نیک و مبارک است.»

با این حال، وزرات تحصیلات عالی اطمینان داده است که این نهاد در بخش افزایش امتیاز استادان و حل چالش‌ها در دانشگاه‌ها از جمله کمبود استادان، تلاش خواهد کرد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از استادان دانشگاه خواست به کشور برگردند

رییس یوناما در دیدار با وزیر معادن و پترولیم و رییس کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از این کمیسیون خواست تا حقوق برگشت کنندگان را در کشور تضمین کند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در یک نشست مشورتی از استادانی که کشور را ترک کرده‌اند خواسته است که به کشور برگردند و در افزایش ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموزان کشور سهم بگیرند.

شیخ ندا محمد ندیم در نشست‌های جداگانه با شماری از استادان دانشگاه کابل و برخی از عالمان دین گفته است که می‌کوشد تا دو نهاد آموزشی یعنی دانشگاه‌ها و مدارس را با همدیگر نزدیک بسازد.

شیخ ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفته است: «آن استادهای که خداوند در آن‌ها استعداد آموزش به نسل نو را داده است و در خارج است بالای تمام آنها صدا می‌زنم که پس به کشور خود برگردند و به فرزندان کشور آموزش و پرورش دهند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی افزود: «نتیجه کوشش‌های ما این خواهد شد که فاصله میان مدارس و پوهنتون از بین برود و با همدیگر نزدیک شوند.»

در همین حال، رییس یوناما در دیدار با وزیر معادن و پترولیم و رییس کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از این کمیسیون خواست تا حقوق برگشت کنندگان را در کشور تضمین کند.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، درباره فعالیت کمیسیون تماس با شخصیت‌ها گفتوگو کرده است.

خطیر، استاد دانشگاه، گفت: «یک سلسه زمینه‌های جدی پیرامون تامین امنیت اشتغال‌زایی تضمین حقوق مناسب و همچنان تضمین زندگی آسوده و مرفع در سطح ملی و هم بین‌المللی داده شود.»

موسوی مبلغ، استاد دانشگاه، می‌گوید: «زمانیکه از نزدیک شدن مدارس و دانشگاه‌ها صحبت می‌کنیم اگر مقصود ما ایجاد همکاری‌های علمی میان دانشگاه‌ها و مدارس خصوصا در حوزه علوم انسانی باشد قطعا یک گام نیک و مبارک است.»

با این حال، وزرات تحصیلات عالی اطمینان داده است که این نهاد در بخش افزایش امتیاز استادان و حل چالش‌ها در دانشگاه‌ها از جمله کمبود استادان، تلاش خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره