Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید امریکا بر پشتیبانی از ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان

وزارت خارجه امریکا در خبرنامه‌یی می‌گوید که از ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان پشتیبانی می‌کند و از فشارهای بیشتر بر حکومت سرپرست برای انجام این کار، استفاده خواهد کرد.

در این خبرنامه همچنان آمده است که از هر وسیله‌ی دیپلوماتیک برای حفاظت از حقوق بنیادی شهروندان افغانستان، کار گرفته خواهد شد.

وزارت خارجه امریکا می‌افزاید که حکومتی باید ایجاد شود که از پشتیبانی گسترده مردم به ویژه بانوان و اقلیت‌های قومی در افغانستان برخوردار باشد.

خبرنامه می‌گوید: «ما از هر وسیلۀ دیپلوماتیک، اقتصادی، سیاسی و کمکی که در دسترس داریم برای حفاظت از حقوق اساسی افغان‌ها و حمایت متداوم بشری به این کشور، استفاده خواهیم کرد.»

از سویی‌هم، در واکنش به این خبر، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت به مسئله فراگیری توجه دارد و نیاز به فشار و مداخله کشورهای خارجی نیست.

ذبيح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی به موضوع شمولیت و دیگر موضوعات توجه داشته و هنوزهم توجه دارد این مسئله داخلی افغان‌ها است در این زمینه فشار یا فرمایشات از بیرون معقول نیست. امارت اسلامی بارها گفته است که کشورهای دیگر نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.»

عبدالمتین محمدخیل، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «به امارت اسلامی لازم است که افراد آگاه، ماهر و مسلکی در تشکیل حکومت خود باید جمع‌آوری کنند.»

عبدالشکور دادرس، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «کار باید به اهل کار سپرده شود و این کار باید از سوی یک قوت توزیع شود که آن قوت عادلانه و در محدوده قانون باشد.»

این خبرنامه همزمان با راهکار تازه این کشور در باره برنامه ویژه مهاجرتی امریکا پخش شده است و انتظار می‌رود افغان‌هایی که در امریکا زندگی می‌کنند، بتوانند با استفاده از این برنامه به گونه ساده خانواده شان را به امریکا انتقال دهند.

تاکید امریکا بر پشتیبانی از ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان

در واکنش به این خبر، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت به مسئله فراگیری توجه دارد و نیاز به فشار و مداخله کشورهای خارجی نیست.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا در خبرنامه‌یی می‌گوید که از ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان پشتیبانی می‌کند و از فشارهای بیشتر بر حکومت سرپرست برای انجام این کار، استفاده خواهد کرد.

در این خبرنامه همچنان آمده است که از هر وسیله‌ی دیپلوماتیک برای حفاظت از حقوق بنیادی شهروندان افغانستان، کار گرفته خواهد شد.

وزارت خارجه امریکا می‌افزاید که حکومتی باید ایجاد شود که از پشتیبانی گسترده مردم به ویژه بانوان و اقلیت‌های قومی در افغانستان برخوردار باشد.

خبرنامه می‌گوید: «ما از هر وسیلۀ دیپلوماتیک، اقتصادی، سیاسی و کمکی که در دسترس داریم برای حفاظت از حقوق اساسی افغان‌ها و حمایت متداوم بشری به این کشور، استفاده خواهیم کرد.»

از سویی‌هم، در واکنش به این خبر، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت به مسئله فراگیری توجه دارد و نیاز به فشار و مداخله کشورهای خارجی نیست.

ذبيح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی به موضوع شمولیت و دیگر موضوعات توجه داشته و هنوزهم توجه دارد این مسئله داخلی افغان‌ها است در این زمینه فشار یا فرمایشات از بیرون معقول نیست. امارت اسلامی بارها گفته است که کشورهای دیگر نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.»

عبدالمتین محمدخیل، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «به امارت اسلامی لازم است که افراد آگاه، ماهر و مسلکی در تشکیل حکومت خود باید جمع‌آوری کنند.»

عبدالشکور دادرس، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «کار باید به اهل کار سپرده شود و این کار باید از سوی یک قوت توزیع شود که آن قوت عادلانه و در محدوده قانون باشد.»

این خبرنامه همزمان با راهکار تازه این کشور در باره برنامه ویژه مهاجرتی امریکا پخش شده است و انتظار می‌رود افغان‌هایی که در امریکا زندگی می‌کنند، بتوانند با استفاده از این برنامه به گونه ساده خانواده شان را به امریکا انتقال دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره