Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرآوردهای داخلی افغانستان در هند به نمایش گذاشته شده است

فرآورده‌های کشورهای گوناگون به شمول افغانستان در نمایشگاهی در هند به نمایش گذاشته شده‌اند.

سفارت افغانستان در هند می‌گوید که در این نمایشگاه فرآورده‌های داخلی کشور به ویژه قالین، میوه خشک و زعفران افغانستان در ۲۲ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، گفت: «این نمایشگاه برای تجاران افغان یک ارزش ویژه دارد و در این نمایشگاه نه تنها برای رشد تولیدات و محصولات خود کار می‌کند، بلکه با تجاران و بازارهای گوناگون جهان وصل خواهد شد.»

شماری از شرکت کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که برگذاری چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند در رشد فرآورده‌های کشورها کمک کند.

صدیق الله پوپلزی، اشتراک کننده، گفت: «اگر تولیدات افغانی در هند تجاران به فروش برسانند فایده شان پس به بزرگتر می‌رساند و به این کار به تجاران و دهقانان فایده شان خواهد رسید.»

شهروند هند، گفت: «میوه‌های افغانستان بسیار خوب اند به خصوص انجیر، آپارات و بادام و غیره که در اینجا است مانند بادام کاغذی، همه اش بسیار خوب است برای یک سال باخود ذخیره می‌کنیم و باز به گونۀ تحفه آنرا می‌دهیم و بسیار مفید است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر گرفتن ویزه هند برای بازرگانان افغانستان دشوار شده است و تاکید می‌ورزد که باید سهولت‌ها برای بازرگانان فراهم شود.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تجاران با مشکلات ویزه و انتقال اموال روبه‌رو هستند اکثر افغان‌ها در آن‌جا که خودش دفتر دارد در شانگهای، هانزو و یا هرمچی از آن‌ها دعوت به عمل آمده.»

این نمایشگاه برای پانزده روز ادامه خواهند داشت.

فرآوردهای داخلی افغانستان در هند به نمایش گذاشته شده است

شماری از شرکت کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که برگذاری چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند در رشد فرآورده‌های کشورها کمک کند.

تصویر بندانگشتی

فرآورده‌های کشورهای گوناگون به شمول افغانستان در نمایشگاهی در هند به نمایش گذاشته شده‌اند.

سفارت افغانستان در هند می‌گوید که در این نمایشگاه فرآورده‌های داخلی کشور به ویژه قالین، میوه خشک و زعفران افغانستان در ۲۲ غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

فرید ماموندزی، سفیر افغانستان در هند، گفت: «این نمایشگاه برای تجاران افغان یک ارزش ویژه دارد و در این نمایشگاه نه تنها برای رشد تولیدات و محصولات خود کار می‌کند، بلکه با تجاران و بازارهای گوناگون جهان وصل خواهد شد.»

شماری از شرکت کنندگان این نمایشگاه می‌گویند که برگذاری چنین نمایشگاه‌ها می‌تواند در رشد فرآورده‌های کشورها کمک کند.

صدیق الله پوپلزی، اشتراک کننده، گفت: «اگر تولیدات افغانی در هند تجاران به فروش برسانند فایده شان پس به بزرگتر می‌رساند و به این کار به تجاران و دهقانان فایده شان خواهد رسید.»

شهروند هند، گفت: «میوه‌های افغانستان بسیار خوب اند به خصوص انجیر، آپارات و بادام و غیره که در اینجا است مانند بادام کاغذی، همه اش بسیار خوب است برای یک سال باخود ذخیره می‌کنیم و باز به گونۀ تحفه آنرا می‌دهیم و بسیار مفید است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در حال حاضر گرفتن ویزه هند برای بازرگانان افغانستان دشوار شده است و تاکید می‌ورزد که باید سهولت‌ها برای بازرگانان فراهم شود.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تجاران با مشکلات ویزه و انتقال اموال روبه‌رو هستند اکثر افغان‌ها در آن‌جا که خودش دفتر دارد در شانگهای، هانزو و یا هرمچی از آن‌ها دعوت به عمل آمده.»

این نمایشگاه برای پانزده روز ادامه خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره