Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افغانستان؛ از بحث‌های مرکزی نشست آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا

ولادیمیر نوروف، وزیر خارجه ازبیکستان، در هجدهمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، خواهان جلوگیری از انزوای افغانستان شده است.

این عضو بلندپایه کابینه ازبیکستان می‌گوید که در این نشست در باره‌ی مسایل مهم منطقه و جهان از جمله صلح و توسعه پایدار در افغانستان گفت‌وگو شده است.

آقای نوروف از جامعه جهانی نیز خواسته است تا کمک‌های شان را به گونه عملی به مردم افغانستان برسانند.

ولادیمیر نوروف، وزیر خارجه ازبیکستان، گفته است: «ما نیز در باره موضوعات مهم منطقه‌ و جهان از جمله صلح و توسعه پایدار در افغانستان گفت‌وگو کردیم.»

شماری از رسانه‌های ازبیکستان به نقل از ولادیمیر نوروف نوشته‌اند که افغانستان نه تنها منبع چالش‌ها و تهدیدها، بل منبع فرصت‌ها نیز است.

همزمان با این، جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در این نشست حضور داشت، اوضاع بانوان و دختران را در افغانستان نگران کننده دانسته است.

آقای بورل از حکومت سرپرست خواسته است تا به تعهدات‌اش عمل کند.

جوزپ بورل گفته است: «تسلط طالبان بر افغانستان و انکار آنان از عمل به تعهد شان برای دنبال کردن یک روند سیاسی فراگیر، تامین بنیادی‌ترین حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها، بر منطقه سایه افگنده است.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی، انزوای افغانستان را به زیان کشورهای منطقه می‌دانند.

محمد رحیمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «کشورهای منطقه و کشورهای همجوار افغانستان می‌فهمند که اگر افغانستان به یک انزوای اقتصادی و سیاسی برود یکی از بزرگ‌ترین کشورهای که در این عرصه نقص می‌کند کشورهای همسایه افغانستان هستند افغانستان همیشه به نوعی یک پُل ارتباطی بین آسیای میانه و اروپا بوده.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ازبکستان تاکید شان به همین بود که باید جهان حکومت افغانستان را در یک حالت انزوا قرار ندهد و توجه شان برای افغانستان باشد.»

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌افزاید که این اتحادیه در دو سال گذشته، چهارصد میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است.

این نشست در بیست و ششم عقرب (هفدهم نوامبر) در شهر سمرقند برگزار شده بود.

در نشست وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، ازبیکستان، کازاخستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، مسوول سیاست خارجی اتحادیه و برخی نمایندگان سیاست خارجی این اتحادیه شرکت کرده بودند.

آنان در باره توسعه همکاری‌های متقابل گفت‌وگو کرده‌اند.

افغانستان؛ از بحث‌های مرکزی نشست آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در این نشست حضور داشت، اوضاع بانوان و دختران را در افغانستان نگران کننده دانسته است.

تصویر بندانگشتی

ولادیمیر نوروف، وزیر خارجه ازبیکستان، در هجدهمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، خواهان جلوگیری از انزوای افغانستان شده است.

این عضو بلندپایه کابینه ازبیکستان می‌گوید که در این نشست در باره‌ی مسایل مهم منطقه و جهان از جمله صلح و توسعه پایدار در افغانستان گفت‌وگو شده است.

آقای نوروف از جامعه جهانی نیز خواسته است تا کمک‌های شان را به گونه عملی به مردم افغانستان برسانند.

ولادیمیر نوروف، وزیر خارجه ازبیکستان، گفته است: «ما نیز در باره موضوعات مهم منطقه‌ و جهان از جمله صلح و توسعه پایدار در افغانستان گفت‌وگو کردیم.»

شماری از رسانه‌های ازبیکستان به نقل از ولادیمیر نوروف نوشته‌اند که افغانستان نه تنها منبع چالش‌ها و تهدیدها، بل منبع فرصت‌ها نیز است.

همزمان با این، جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در این نشست حضور داشت، اوضاع بانوان و دختران را در افغانستان نگران کننده دانسته است.

آقای بورل از حکومت سرپرست خواسته است تا به تعهدات‌اش عمل کند.

جوزپ بورل گفته است: «تسلط طالبان بر افغانستان و انکار آنان از عمل به تعهد شان برای دنبال کردن یک روند سیاسی فراگیر، تامین بنیادی‌ترین حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها، بر منطقه سایه افگنده است.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی، انزوای افغانستان را به زیان کشورهای منطقه می‌دانند.

محمد رحیمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «کشورهای منطقه و کشورهای همجوار افغانستان می‌فهمند که اگر افغانستان به یک انزوای اقتصادی و سیاسی برود یکی از بزرگ‌ترین کشورهای که در این عرصه نقص می‌کند کشورهای همسایه افغانستان هستند افغانستان همیشه به نوعی یک پُل ارتباطی بین آسیای میانه و اروپا بوده.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ازبکستان تاکید شان به همین بود که باید جهان حکومت افغانستان را در یک حالت انزوا قرار ندهد و توجه شان برای افغانستان باشد.»

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌افزاید که این اتحادیه در دو سال گذشته، چهارصد میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است.

این نشست در بیست و ششم عقرب (هفدهم نوامبر) در شهر سمرقند برگزار شده بود.

در نشست وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، ازبیکستان، کازاخستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، مسوول سیاست خارجی اتحادیه و برخی نمایندگان سیاست خارجی این اتحادیه شرکت کرده بودند.

آنان در باره توسعه همکاری‌های متقابل گفت‌وگو کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره