Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهل وشش درصد پول درخواستی یونیسف برای افغانستان آماده شده است

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید که این نهاد دو میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ میلادی برای افغانستان درخواست کرده است که تا اکنون ۴۶ درصد این مقدار پول از سوی تمویل کنندگان پرداخت شده است.

این نهاد در گزارش تازه‌اش گفته است که چالش‌های ناشی از بحران اقلیمی اثرهای فاجعه بار به شهروندان افغانستان ایجاد کرده است.

یونیسف در این گزارش بار دیگر گفته است که بیش از ۲۴ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در گزارش یونیسف آمده است: «بیست‌وچهار اعشاریه چهار میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند که از این میان، سیزده اعشاریه یک میلیون این رقم کودکان استند. یک اعشاریه یک میلیون کودک زیر سن پنج سال مبتلا به سوءتغذیه شدید استند.»

موسی، کودکان کارگر، گفت: «من و برادرام کار می‌کنیم مکتب را می‌رویم نصف روز درس می‌خوانیم و نصف روز را کار می‌کنیم.»

حسین، کودک کارگر، می‌گوید: «روزمره می‌روم اینجا پیپسی جمع می‌کنم می‌برم می‌فروشم و به خانه نان می‌برم.»

در همین حال، مسوولان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده‌اند. این کمیته به تازگی گفته است که مردم افغانستان خسته اند و به گونه با کمبود مواد غذایی، بیماری و فقر روبه‌رو اند.

نعمت الله، باشنده کابل، گفت: «یک نفر کاریگر استم سه تا طفل دارم هر سه دختر است کلان‌اش هشت ساله است و خورد‌اش هفت ماهه است.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به توسعه زیرساخت‌ها است تا زمینه اشتغال‌زایی برای شهروندان کشور فراهم شود.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «ایجاب می‌نماید تا جامعه جهانی تقویت اقتصادی کشور ما در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی همکاری نموده تا سبب بهبود وضعیت اشتغال، آموزش، صحت، کاهش فقر و رفاه اجتماعی گردد.»

پیش از این، کمیته بین‌المللی نجات گفته است که بیش از ۲۳میلیون جمعیت افغانستان با نبود مصوونیت غذایی شدید روبه‌رو استند.

چهل وشش درصد پول درخواستی یونیسف برای افغانستان آماده شده است

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به توسعه زیرساخت‌ها است تا زمینه اشتغال‌زایی برای شهروندان فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید که این نهاد دو میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ میلادی برای افغانستان درخواست کرده است که تا اکنون ۴۶ درصد این مقدار پول از سوی تمویل کنندگان پرداخت شده است.

این نهاد در گزارش تازه‌اش گفته است که چالش‌های ناشی از بحران اقلیمی اثرهای فاجعه بار به شهروندان افغانستان ایجاد کرده است.

یونیسف در این گزارش بار دیگر گفته است که بیش از ۲۴ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در گزارش یونیسف آمده است: «بیست‌وچهار اعشاریه چهار میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند که از این میان، سیزده اعشاریه یک میلیون این رقم کودکان استند. یک اعشاریه یک میلیون کودک زیر سن پنج سال مبتلا به سوءتغذیه شدید استند.»

موسی، کودکان کارگر، گفت: «من و برادرام کار می‌کنیم مکتب را می‌رویم نصف روز درس می‌خوانیم و نصف روز را کار می‌کنیم.»

حسین، کودک کارگر، می‌گوید: «روزمره می‌روم اینجا پیپسی جمع می‌کنم می‌برم می‌فروشم و به خانه نان می‌برم.»

در همین حال، مسوولان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده‌اند. این کمیته به تازگی گفته است که مردم افغانستان خسته اند و به گونه با کمبود مواد غذایی، بیماری و فقر روبه‌رو اند.

نعمت الله، باشنده کابل، گفت: «یک نفر کاریگر استم سه تا طفل دارم هر سه دختر است کلان‌اش هشت ساله است و خورد‌اش هفت ماهه است.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به توسعه زیرساخت‌ها است تا زمینه اشتغال‌زایی برای شهروندان کشور فراهم شود.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «ایجاب می‌نماید تا جامعه جهانی تقویت اقتصادی کشور ما در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی همکاری نموده تا سبب بهبود وضعیت اشتغال، آموزش، صحت، کاهش فقر و رفاه اجتماعی گردد.»

پیش از این، کمیته بین‌المللی نجات گفته است که بیش از ۲۳میلیون جمعیت افغانستان با نبود مصوونیت غذایی شدید روبه‌رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره