Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دشواری‌های آموزشی در یکی از ولسوالی‌های پایتخت

شماری از دانش‌آموزان در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل از نبود ساختمان و کم‌بود آموزگار شکایت می‌کنند.

به گفته‌ی دانش‌آموزان، آنان پیش از این در دکان‌های کرایی آموزش می‌دیدند و اکنون به علت سردی هوا در فضای باز سرگرم آموزش هستند.

حسیب، دانش‌آموز، گفت: «آموزگار نداریم و باید این ساختمان را برای ما بسازند ما و آموزگاران ما زیر آفتاب می‌نشستیم و زمانی که باران می‌شود دو نمره جای داریم ما می‌خواهیم که آن را برای ما تعمیر بسازند.»

محمد، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «آن دکان‌ها خیلی سرد بود ما حالا روی زمین درس می‌خوانیم یک تعمیر زیبا برای مکتب خود می‌خواهیم چون در هوای سرد درس خوانده نمی‌شود و همه مریض می‌شود.»

شماری دیگر از دانش‌آموزان می‌گویند که اشتیاق شان به آموزش سبب می‌شود تا با امکانات اندک در فضای باز و سرد به  آموزش ادامه دهند.

محمد ابراهیم، دانش‌آموز، گفت: «می‌خواهیم که در آینده خدمت کنیم اینجا ما جایی برای نشستن نداریم و در زمین که نشسته‌ایم این یک نمره خالی است.»

آموزگاران این مکتب می‌گویند که تا کنون وزارت معارف بر تامین نیازهای بنیادی دانش‌آموزان به شمول ساختن ساختمان، توجه نکرده است.

فیصل، آموزگار، گفت: «بالای موسسه‌ها اعتبار نیست اگر در آینده‌ها این قرارداد را لغو کند باز این مکتب بی‌سرنوشت خواهد ماند و به دو تن استادها خواهند بودند.»

وحدت، آموزگار دیگر، می‌گوید: «ما خو در اینجا تقریبا چهارده شعبه داریم و ۵۳۸ شاگرد داریم که از آن جمله ۳۰۲ تن آن اناث و ۲۲۶ تن آنان ذکور می‌باشند.»

با تلاش‌های زیاد نتوانستیم دیدگاه مسوولان در وزارت معارف را در این زمینه داشته باشیم.

پیش از رسیدن فصل سرما، این دانش‌آموزان در دکان‌های کرایی آموزش می‌دیدند و کرایه دکان‌ها نیز به دوش دانش‌آموزان بود.

دشواری‌های آموزشی در یکی از ولسوالی‌های پایتخت

شماری دیگر از دانش‌آموزان می‌گویند که اشتیاق شان به آموزش سبب می‌شود تا با امکانات اندک در فضای باز و سرد به  آموزش ادامه دهند.

Thumbnail

شماری از دانش‌آموزان در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل از نبود ساختمان و کم‌بود آموزگار شکایت می‌کنند.

به گفته‌ی دانش‌آموزان، آنان پیش از این در دکان‌های کرایی آموزش می‌دیدند و اکنون به علت سردی هوا در فضای باز سرگرم آموزش هستند.

حسیب، دانش‌آموز، گفت: «آموزگار نداریم و باید این ساختمان را برای ما بسازند ما و آموزگاران ما زیر آفتاب می‌نشستیم و زمانی که باران می‌شود دو نمره جای داریم ما می‌خواهیم که آن را برای ما تعمیر بسازند.»

محمد، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «آن دکان‌ها خیلی سرد بود ما حالا روی زمین درس می‌خوانیم یک تعمیر زیبا برای مکتب خود می‌خواهیم چون در هوای سرد درس خوانده نمی‌شود و همه مریض می‌شود.»

شماری دیگر از دانش‌آموزان می‌گویند که اشتیاق شان به آموزش سبب می‌شود تا با امکانات اندک در فضای باز و سرد به  آموزش ادامه دهند.

محمد ابراهیم، دانش‌آموز، گفت: «می‌خواهیم که در آینده خدمت کنیم اینجا ما جایی برای نشستن نداریم و در زمین که نشسته‌ایم این یک نمره خالی است.»

آموزگاران این مکتب می‌گویند که تا کنون وزارت معارف بر تامین نیازهای بنیادی دانش‌آموزان به شمول ساختن ساختمان، توجه نکرده است.

فیصل، آموزگار، گفت: «بالای موسسه‌ها اعتبار نیست اگر در آینده‌ها این قرارداد را لغو کند باز این مکتب بی‌سرنوشت خواهد ماند و به دو تن استادها خواهند بودند.»

وحدت، آموزگار دیگر، می‌گوید: «ما خو در اینجا تقریبا چهارده شعبه داریم و ۵۳۸ شاگرد داریم که از آن جمله ۳۰۲ تن آن اناث و ۲۲۶ تن آنان ذکور می‌باشند.»

با تلاش‌های زیاد نتوانستیم دیدگاه مسوولان در وزارت معارف را در این زمینه داشته باشیم.

پیش از رسیدن فصل سرما، این دانش‌آموزان در دکان‌های کرایی آموزش می‌دیدند و کرایه دکان‌ها نیز به دوش دانش‌آموزان بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره