Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان؛ پس از فراغت نگران پیدا کردن کار استیم

شماری از دانش‌آموزان انستيتیوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان ـ کوريا از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای شان فراهم سازند.

آنان تا دو ماه آینده از این انستیتوت فارغ خواهند شد اما از همین اکنون نگران آینده‌ی شان هستند.

حکمت الله، دانش‌آموز، گفت: «ما توقع ما از امارت اسلامی این است که بعد از این که ما از این مرکز آموزشی بخیر فارغ می‌شویم زمینه کاریابی را برای ما مساعد بکند.»

محمد ادریس، دانش‌آموز دیگر، گفت: «پیدا کردن کار مشکل است وقتی که ما می‌خواهیم از کمپیوتر فارغ بشویم در یک جای درست بتوانیم که هم به وطن ما خدمت کنیم از امارت اسلامی می خواهیم که یک کاری بر ما پیدا کند.»

در همین حال، معین وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که تلاش‌ها برای فراهم شدن زمینه کار در داخل و خارج از کشور برای این دانش آموزان ادامه دارند.

عبدالسلام سادات، معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «جوانانی که در اینجا تحصیل می‌کنند حرفه را یاد می‌گیرند ما زمینه کار را به خارج از کشور مساعد کنیم و پلان‌های وجود دارد که در داخل کشور توسط وزارت خانه‌های که کار را ایجاد می‌کنند ما بتوانیم این دوست‌های که سرتیفکیت وزارت کار و امور اجتماعی و افغان کوریا را می‌گیرند در داخل و یا در بیرون برای شان زمینه کار را مساعد کنیم.»

از سویی هم، شماری مسوولان این انستیتوت می‌گویند که انتظار می‌رود که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای بانوان در این انستیتوت از سر گرفته شود.

سمیع الله مهار، آمر دیپارتمنت کمپیوتر انستیتوت، گفت: «فعلا خوشبختانه چندین موسسه می‌خواهند با ما همکاری بکنند همراه وزارت کار و همراه اداره این‌ها بخش خیاطی را او روز طبقه اناث را خواستند خوشبختانه از این‌ها یک امتحان گرفتند برای این‌ها فورم دادن تا بخش خیاطی ما به طور امتحانی سر از فردا پس فردا شاید در همین هفته آغاز شود و بعد از این چند روز بعد شاید بخش انگلیسی و کمپیوتر هم درس‌های شان شروع می‌شود.»

در حال حاضر انستیتوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان-کوریا ۳۶۰ دانش‌آموز دارد که در بخش‌های خیاطی، ترمیم موتر، کامپیوتر و دیگر عرصه‌ها آموزش می‌بینند.

دانش‌آموزان؛ پس از فراغت نگران پیدا کردن کار استیم

در همین حال، معین وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که تلاش‌ها برای فراهم شدن زمینه کار در داخل و خارج از کشور برای این دانش آموزان ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان انستيتیوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان ـ کوريا از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای شان فراهم سازند.

آنان تا دو ماه آینده از این انستیتوت فارغ خواهند شد اما از همین اکنون نگران آینده‌ی شان هستند.

حکمت الله، دانش‌آموز، گفت: «ما توقع ما از امارت اسلامی این است که بعد از این که ما از این مرکز آموزشی بخیر فارغ می‌شویم زمینه کاریابی را برای ما مساعد بکند.»

محمد ادریس، دانش‌آموز دیگر، گفت: «پیدا کردن کار مشکل است وقتی که ما می‌خواهیم از کمپیوتر فارغ بشویم در یک جای درست بتوانیم که هم به وطن ما خدمت کنیم از امارت اسلامی می خواهیم که یک کاری بر ما پیدا کند.»

در همین حال، معین وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که تلاش‌ها برای فراهم شدن زمینه کار در داخل و خارج از کشور برای این دانش آموزان ادامه دارند.

عبدالسلام سادات، معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «جوانانی که در اینجا تحصیل می‌کنند حرفه را یاد می‌گیرند ما زمینه کار را به خارج از کشور مساعد کنیم و پلان‌های وجود دارد که در داخل کشور توسط وزارت خانه‌های که کار را ایجاد می‌کنند ما بتوانیم این دوست‌های که سرتیفکیت وزارت کار و امور اجتماعی و افغان کوریا را می‌گیرند در داخل و یا در بیرون برای شان زمینه کار را مساعد کنیم.»

از سویی هم، شماری مسوولان این انستیتوت می‌گویند که انتظار می‌رود که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای بانوان در این انستیتوت از سر گرفته شود.

سمیع الله مهار، آمر دیپارتمنت کمپیوتر انستیتوت، گفت: «فعلا خوشبختانه چندین موسسه می‌خواهند با ما همکاری بکنند همراه وزارت کار و همراه اداره این‌ها بخش خیاطی را او روز طبقه اناث را خواستند خوشبختانه از این‌ها یک امتحان گرفتند برای این‌ها فورم دادن تا بخش خیاطی ما به طور امتحانی سر از فردا پس فردا شاید در همین هفته آغاز شود و بعد از این چند روز بعد شاید بخش انگلیسی و کمپیوتر هم درس‌های شان شروع می‌شود.»

در حال حاضر انستیتوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان-کوریا ۳۶۰ دانش‌آموز دارد که در بخش‌های خیاطی، ترمیم موتر، کامپیوتر و دیگر عرصه‌ها آموزش می‌بینند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره