Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار از بدتر شدن اقتصاد خانواده‌های افغان در نظرسنجی بانک جهانی

بانک جهانی می‌گوید که شرایط زندگی مردم افغانستان وخیم است و وضعیت اقتصادی مردم ممکن در سال آینده بدتر شود.

بانک جهانی در یک نظرسنجی می‌گوید که ۶۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که وضعیت اقتصادی شان در دوازده ماه آینده بدتر خواهد شد.

ملیندا گود، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان، گفته است: «نیاز فوری است تا اداره سرپرست طالبان برای بهبود مصوونیت خوراکی و معیشت، حفظ خدمات بهداشتی قدم‌هایی را بردارد و زمینه را فراهم سازد تا بخش خصوصی نقش کلیدی را در ایجاد کار برای مردم به ویژه جوانانی که دنبال کار استند بازی کند، در غیر آن، رفاه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.»

در همین حال، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که به علت نبود کار، درآمد شان در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است.

نادر شاه با همسر و ده فرزندش که در گوشه‌ی از کابل زندگی می‌کند، می‌گوید درآمد شان در مقایسه به گذشته کاهش یافته و با چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نادر شاه به طلوع‌نیوز گفت: «زمستان است زغال نداریم غله نیست بار نیست شب که می‌شود گاز را زیر لحاف‌ها می‌مانیم که یک زره گرم شود.»

فضیله، یک نیازمند، گفت: «صبح را که می‌خوریم به بیگاه و پیشین حیران می‌مانیم.»

نظرسنجی بانک جهانی از ماه جون تا آگست سال روان میلادی انجام شده است.

بربنیاد این نظرسنجی، از هر سه خانواده، دو خانوده‌ در تامین نیازهای خوراکی و غیر خوراکی شان مشکل دارند و مشکل در زمستان پیش‌رو بیشتر خواهد شد.

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که محدودیت بر بانک‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در افغانستان مشکلات اقتصادی را بیشتر ساخته اند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به دلیل تحریمات اقتصادی و محدویت‌های که در بانک وجود دارد اینها باعث این شده است که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی حرکت بکند به طرف عمق بحران.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «متوقف شدن کمک‌های بین‌المللی که قبلاً ۴۵ الی ۵۰ فیصد تولید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌داد و بین هفت الی هشت میلیارد دالر سالانه داخل افغانستان می‌شد که این باعث شد که سطح بیکاری بالا برود.»

در نظرسنجی بانک جهانی همچنان آمده است که سطح اشتغال در میان سرپرستان خانواده‌ها در ماه جون سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ میلادی هفت درصد افزایش یافته است؛ اما در بخش دولتی سطح اشتغال کم است.

هشدار از بدتر شدن اقتصاد خانواده‌های افغان در نظرسنجی بانک جهانی

بانک جهانی در یک نظرسنجی می‌گوید که ۶۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که وضعیت اقتصادی شان در دوازده ماه آینده بدتر خواهد شد.

Thumbnail

بانک جهانی می‌گوید که شرایط زندگی مردم افغانستان وخیم است و وضعیت اقتصادی مردم ممکن در سال آینده بدتر شود.

بانک جهانی در یک نظرسنجی می‌گوید که ۶۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که وضعیت اقتصادی شان در دوازده ماه آینده بدتر خواهد شد.

ملیندا گود، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان، گفته است: «نیاز فوری است تا اداره سرپرست طالبان برای بهبود مصوونیت خوراکی و معیشت، حفظ خدمات بهداشتی قدم‌هایی را بردارد و زمینه را فراهم سازد تا بخش خصوصی نقش کلیدی را در ایجاد کار برای مردم به ویژه جوانانی که دنبال کار استند بازی کند، در غیر آن، رفاه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.»

در همین حال، برخی از باشندگان پایتخت می‌گویند که به علت نبود کار، درآمد شان در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است.

نادر شاه با همسر و ده فرزندش که در گوشه‌ی از کابل زندگی می‌کند، می‌گوید درآمد شان در مقایسه به گذشته کاهش یافته و با چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

نادر شاه به طلوع‌نیوز گفت: «زمستان است زغال نداریم غله نیست بار نیست شب که می‌شود گاز را زیر لحاف‌ها می‌مانیم که یک زره گرم شود.»

فضیله، یک نیازمند، گفت: «صبح را که می‌خوریم به بیگاه و پیشین حیران می‌مانیم.»

نظرسنجی بانک جهانی از ماه جون تا آگست سال روان میلادی انجام شده است.

بربنیاد این نظرسنجی، از هر سه خانواده، دو خانوده‌ در تامین نیازهای خوراکی و غیر خوراکی شان مشکل دارند و مشکل در زمستان پیش‌رو بیشتر خواهد شد.

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که محدودیت بر بانک‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در افغانستان مشکلات اقتصادی را بیشتر ساخته اند.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «به دلیل تحریمات اقتصادی و محدویت‌های که در بانک وجود دارد اینها باعث این شده است که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی حرکت بکند به طرف عمق بحران.»

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «متوقف شدن کمک‌های بین‌المللی که قبلاً ۴۵ الی ۵۰ فیصد تولید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌داد و بین هفت الی هشت میلیارد دالر سالانه داخل افغانستان می‌شد که این باعث شد که سطح بیکاری بالا برود.»

در نظرسنجی بانک جهانی همچنان آمده است که سطح اشتغال در میان سرپرستان خانواده‌ها در ماه جون سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به ماه اکتوبر سال ۲۰۲۱ میلادی هفت درصد افزایش یافته است؛ اما در بخش دولتی سطح اشتغال کم است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره