Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیدواری متقی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت امارت اسلامی از سوی جهان

سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که جهان امارت اسلامی را به رسمیت خواهد شناخت.

امیرخان متقی هنگامی سخنرانی در مراسم فراغت سربازان پولیس در هرات تاکید می‌ورزد که پشتیبانی مردم از حکومت سرپرست در زمینه به رسمت شناختن امارت اسلامی از سوی جهان مهم است.

به گفته او، بدون پشتیبانی مردم، تامین امنیت و حکومت‌داری در کشور کار دشواری است.

آقای متقی در این باره چنین می‌گوید: «سرانجام دنیا به جایی می‌رسد که هم ترا به رسمیت می‌شناسد، هم با شما تعامل می‌کند و هم با شما رفت‌وآمد شان را افزایش می‌دهد.»

سرپرست وزارت خارجه در مراسم فراغت بیش از ۵۰۰ سرباز پولیس، به مسلکی شدن نیروهای امنیتی ابراز خوشبینی می‌کند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «دنیا حیران است که چطور یک اردو، پولیس که بیست سال در مقابل متجاوزین در کوه و در بیابان به جهاد مصروف بود، وقتی که داخل شهر می‌شود و به یک پولیس و اردوی منظم تبدیل می‌شود.»

قرار است سربازان تازه نفس، پس از سپری کردن دوره آموزش‌های نظامی، در هرات، فراه، بادغیس و غور در غرب کشور مستقر می‌شوند.

محمد اسماعیل هدایت، فرمانده مرکز آموزشی پولیس حوزه غرب، گفت: «برای شما اطمنان می‌دهیم که به زودی تمام نیروها دارای یونیفورم منظم می‌شوند و هر ارگان با یونیفورم مشخص در شهر مسولیت های‌اش را پیش می‌برد.»

عبدالله، سرباز، گفت: «وقتی که مردم نظامی و غیر نظامی را تفکیک کردند باز دزدی و اختطافگر کم می‌شوند وآنانی که از دین استفاده سو می‌کنند به گونه بهتر شناخته خواهند شد.»

سرپرست وزارت خارجه از سربازان آموزش دیده می‌خواهد که با مردم رفتار خوب داشته باشند.

امیدواری متقی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت امارت اسلامی از سوی جهان

به گفته سرپرست وزارت خارجه، بدون پشتیبانی مردم، تامین امنیت و حکومتداری در کشور کار دشواری است.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که جهان امارت اسلامی را به رسمیت خواهد شناخت.

امیرخان متقی هنگامی سخنرانی در مراسم فراغت سربازان پولیس در هرات تاکید می‌ورزد که پشتیبانی مردم از حکومت سرپرست در زمینه به رسمت شناختن امارت اسلامی از سوی جهان مهم است.

به گفته او، بدون پشتیبانی مردم، تامین امنیت و حکومت‌داری در کشور کار دشواری است.

آقای متقی در این باره چنین می‌گوید: «سرانجام دنیا به جایی می‌رسد که هم ترا به رسمیت می‌شناسد، هم با شما تعامل می‌کند و هم با شما رفت‌وآمد شان را افزایش می‌دهد.»

سرپرست وزارت خارجه در مراسم فراغت بیش از ۵۰۰ سرباز پولیس، به مسلکی شدن نیروهای امنیتی ابراز خوشبینی می‌کند.

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «دنیا حیران است که چطور یک اردو، پولیس که بیست سال در مقابل متجاوزین در کوه و در بیابان به جهاد مصروف بود، وقتی که داخل شهر می‌شود و به یک پولیس و اردوی منظم تبدیل می‌شود.»

قرار است سربازان تازه نفس، پس از سپری کردن دوره آموزش‌های نظامی، در هرات، فراه، بادغیس و غور در غرب کشور مستقر می‌شوند.

محمد اسماعیل هدایت، فرمانده مرکز آموزشی پولیس حوزه غرب، گفت: «برای شما اطمنان می‌دهیم که به زودی تمام نیروها دارای یونیفورم منظم می‌شوند و هر ارگان با یونیفورم مشخص در شهر مسولیت های‌اش را پیش می‌برد.»

عبدالله، سرباز، گفت: «وقتی که مردم نظامی و غیر نظامی را تفکیک کردند باز دزدی و اختطافگر کم می‌شوند وآنانی که از دین استفاده سو می‌کنند به گونه بهتر شناخته خواهند شد.»

سرپرست وزارت خارجه از سربازان آموزش دیده می‌خواهد که با مردم رفتار خوب داشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره