Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی بانک جهانی از کاهش حضور دختران در نظام آموزشی افغانستان

در ادامه‌ی نگرانی‌ها در باره محرومیت دختران از آموزش، بانک جهانی در یک نظرسنجی تازه‌‌اش از کاهش حضور دختران در نظام‌ آموزشی افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

بربنیاد این نظرسنجی، میزان شمولیت دختران در مکتب‌های متوسطه از ۵۰ درصد در سال۲۰۲۰ میلادی به ۱۲ درصد در سال روان میلادی کاهش یافته است.

در این نظرسنجی نیز آمده است که ثبت نام‌های دختران و پسران در مکتب‌های ابتدایی نیز به مراتب کمتر شده‌است.

ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان در این باره چنین می‌گوید: «اینکه بیشتر خانواده‌های افغان همچنان با مشکلات اقتصادی بزرگ روبه‌رو هستند و دسترسی به آموزش، به ویژه برای دختران به شدت محدود است، عمیقا نگران کننده‌است.»

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق بانوان گفت: «ما شاهد کاهش ثبت نام‌ها و ادامه آموزش و تحصیل توسط کودکان افغانستان در مکاتب کشور به دلیل وجود فقر اقتصادی و بسته ماندن مکاتب دخترانه و رشد یک سلسه دیدگاه‌های سنتی و منفی در کشور.»

فاطمه و لیمه که سال‌ها برای آینده‌ی شان تلاش کرده‌اند اکنون با محرومیت از آموزش روبه‌رو هستند.

فاطمه، دانش‌آموز، گفت: «سال‌های گذشته که فکر می‌کنم بسیار سال خوبی بود و به حال که فکر می‌کنم هیچ امیدی نمانده برایم ولی بازم امید دارم.»

لیمه دانش‌آموز گفت: «مکتب‌های ما باید خلاص شود.»

از سویی هم، دانش‌آموزان دختر بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند تا دروازه‌های مکتب‌ها را به روی آنها بازگشایی کند.

سودابه، دانش‌آموز، گفت: «ما بتوانیم درس‌های خود را ادامه بدهیم و فعلا هیچ سرنوشت ما معلوم نیست که در آینده چی می‌شویم.»

فرشته، دانش‌آموز، گفت: «خواست ما این است که بازگشایی دوباره مکتب‌ها چون فعلا هیچ امیدی نیست بر آینده که آینده دخترا چی می‌شود.»

بیش از چهارصد و سی روز از بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون روشن نیست که آیا این مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بازگشایی خواهند شد یا خیر.

پیش از این، امارت اسلامی گفته است که مخالف آموزش دختران نیست و در صورت فراهم شدن شرایط اسلامی، مکتب‌ها را بازگشایی خواهد کرد.

نگرانی بانک جهانی از کاهش حضور دختران در نظام آموزشی افغانستان

بربنیاد این نظر سنجی، میزان شمولیت دختران در مکتب‌های متوسطه از ۵۰ درصد در سال۲۰۲۰ میلادی به ۱۲ درصد در سال روان میلادی کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

در ادامه‌ی نگرانی‌ها در باره محرومیت دختران از آموزش، بانک جهانی در یک نظرسنجی تازه‌‌اش از کاهش حضور دختران در نظام‌ آموزشی افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

بربنیاد این نظرسنجی، میزان شمولیت دختران در مکتب‌های متوسطه از ۵۰ درصد در سال۲۰۲۰ میلادی به ۱۲ درصد در سال روان میلادی کاهش یافته است.

در این نظرسنجی نیز آمده است که ثبت نام‌های دختران و پسران در مکتب‌های ابتدایی نیز به مراتب کمتر شده‌است.

ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان در این باره چنین می‌گوید: «اینکه بیشتر خانواده‌های افغان همچنان با مشکلات اقتصادی بزرگ روبه‌رو هستند و دسترسی به آموزش، به ویژه برای دختران به شدت محدود است، عمیقا نگران کننده‌است.»

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق بانوان گفت: «ما شاهد کاهش ثبت نام‌ها و ادامه آموزش و تحصیل توسط کودکان افغانستان در مکاتب کشور به دلیل وجود فقر اقتصادی و بسته ماندن مکاتب دخترانه و رشد یک سلسه دیدگاه‌های سنتی و منفی در کشور.»

فاطمه و لیمه که سال‌ها برای آینده‌ی شان تلاش کرده‌اند اکنون با محرومیت از آموزش روبه‌رو هستند.

فاطمه، دانش‌آموز، گفت: «سال‌های گذشته که فکر می‌کنم بسیار سال خوبی بود و به حال که فکر می‌کنم هیچ امیدی نمانده برایم ولی بازم امید دارم.»

لیمه دانش‌آموز گفت: «مکتب‌های ما باید خلاص شود.»

از سویی هم، دانش‌آموزان دختر بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند تا دروازه‌های مکتب‌ها را به روی آنها بازگشایی کند.

سودابه، دانش‌آموز، گفت: «ما بتوانیم درس‌های خود را ادامه بدهیم و فعلا هیچ سرنوشت ما معلوم نیست که در آینده چی می‌شویم.»

فرشته، دانش‌آموز، گفت: «خواست ما این است که بازگشایی دوباره مکتب‌ها چون فعلا هیچ امیدی نیست بر آینده که آینده دخترا چی می‌شود.»

بیش از چهارصد و سی روز از بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون روشن نیست که آیا این مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز بازگشایی خواهند شد یا خیر.

پیش از این، امارت اسلامی گفته است که مخالف آموزش دختران نیست و در صورت فراهم شدن شرایط اسلامی، مکتب‌ها را بازگشایی خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره