Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قنسول افغانستان در کراچی از روند ثبت نام مهاجران استقبال کرد

طلحه محمود، وزیر سرحدات پاکستان، می‌گوید که روند ثبت نام مهاجران غیرقانونی افغانستان در آن کشور آغاز می‌شود.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از این مقام پاکستان نوشته‌اند که این روند تا تکمیل ثبت نام تمامی مهاجران غیرقانونی افغانستان در پاکستان ادامه خواهد یافت.

این مقام پاکستانی این سخنان را در مجلس ملی پاکستان گفته است.

برخی از دیپلوماتان و مهاجران افغانستان در پاکستان از این اقدام اسلام‌آباد استقبال می‌کنند و از پاکستان می‌خواهند تا روند بازداشت مهاجران افغانستان را متوقف کنند.

اول خان مياخیل، عضو شواری عالی مهاجران افغان در پاکستان، گفت: «ثبت نام که در پاکستان جریان دارد باید تمام افغان‌ها در آن ثبت شوند چون آنها در مرز تجارت می‌کنند اینجا درس می‌خوانند از یک جای به جای دیگر می‌روند پس اگر ثبت شود مشکلات حل می‌شود.»

به گفته‌ی این مقام پاکستانی، شمار مهاجران افغانستان که در پاکستان ثبت استند، به نزدیک به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن می‌رسد.

از سوی دیگر، قنسول افغانستان در کراچی پاکستان از روند ثبت نام مهاجران افغان استقبال می‌کند.

عبدالجبار تخاری، قنسول افغانستان در شهر کراچی پاکستان، گفت: «مقام‌های پاکستانی گفته اند افغان‌های که بدون مدرک هستند به آنها باید کارت داده شود و کمیشنر افغان هم این چیزها را برای ما ذکر کرده بود اگر اینطور کار شود برای افغان‌های که بدون مدرک است برای شان کارت داده شود این خیلی سهولت برای مهاجرین افغان می‌شود و آنها از آزار و اذیت محفوظ می‌شود.»

برخی از مهاجران افغانستان از پاکستان می‌خواهند که به جای بازداشت مهاجران، روند ثبت نام و قانونی شدن آنان را سرعت بخشد.

نظر خوگیانیوال، مهاجر افغان، گفت: «این خبر بسیار خوبی برای افغان‌هاست  زیرا صدها هزار افغان در پاکستان زندگی می‌کنند و با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند پس از ثبت نام آنها نیز آزادانه گشت و گذار خواهند کرد.»

مجاهد شینواری، مهاجر افغان، می‌گوید: «از آنجایی که بسیاری از مهاجران افغان جدید به دلیل مشکلات مختلف به اینجا آمده اند، ثبت نام آنها باید در اسرع وقت انجام شود چون آنها هم در تنگنای زیادی هستند.»

بربنیاد گزارش‌ها، پولیس پاکستان پیش از این دست‌کم ۱۲۰۰ شهروند افغانستان را از ایالت سند و شهر کراچی بازداشت و زندانی کرده است که انتقاد وزارت امور خارجه امارت اسلامی را به همراه داشت.

قنسول افغانستان در کراچی از روند ثبت نام مهاجران استقبال کرد

برخی از دیپلوماتان و مهاجران افغانستان در پاکستان از این اقدام اسلام‌آباد استقبال می‌کنند و می‌خواهند تا روند بازداشت مهاجران افغانستان متوقف شود.

تصویر بندانگشتی

طلحه محمود، وزیر سرحدات پاکستان، می‌گوید که روند ثبت نام مهاجران غیرقانونی افغانستان در آن کشور آغاز می‌شود.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از این مقام پاکستان نوشته‌اند که این روند تا تکمیل ثبت نام تمامی مهاجران غیرقانونی افغانستان در پاکستان ادامه خواهد یافت.

این مقام پاکستانی این سخنان را در مجلس ملی پاکستان گفته است.

برخی از دیپلوماتان و مهاجران افغانستان در پاکستان از این اقدام اسلام‌آباد استقبال می‌کنند و از پاکستان می‌خواهند تا روند بازداشت مهاجران افغانستان را متوقف کنند.

اول خان مياخیل، عضو شواری عالی مهاجران افغان در پاکستان، گفت: «ثبت نام که در پاکستان جریان دارد باید تمام افغان‌ها در آن ثبت شوند چون آنها در مرز تجارت می‌کنند اینجا درس می‌خوانند از یک جای به جای دیگر می‌روند پس اگر ثبت شود مشکلات حل می‌شود.»

به گفته‌ی این مقام پاکستانی، شمار مهاجران افغانستان که در پاکستان ثبت استند، به نزدیک به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن می‌رسد.

از سوی دیگر، قنسول افغانستان در کراچی پاکستان از روند ثبت نام مهاجران افغان استقبال می‌کند.

عبدالجبار تخاری، قنسول افغانستان در شهر کراچی پاکستان، گفت: «مقام‌های پاکستانی گفته اند افغان‌های که بدون مدرک هستند به آنها باید کارت داده شود و کمیشنر افغان هم این چیزها را برای ما ذکر کرده بود اگر اینطور کار شود برای افغان‌های که بدون مدرک است برای شان کارت داده شود این خیلی سهولت برای مهاجرین افغان می‌شود و آنها از آزار و اذیت محفوظ می‌شود.»

برخی از مهاجران افغانستان از پاکستان می‌خواهند که به جای بازداشت مهاجران، روند ثبت نام و قانونی شدن آنان را سرعت بخشد.

نظر خوگیانیوال، مهاجر افغان، گفت: «این خبر بسیار خوبی برای افغان‌هاست  زیرا صدها هزار افغان در پاکستان زندگی می‌کنند و با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند پس از ثبت نام آنها نیز آزادانه گشت و گذار خواهند کرد.»

مجاهد شینواری، مهاجر افغان، می‌گوید: «از آنجایی که بسیاری از مهاجران افغان جدید به دلیل مشکلات مختلف به اینجا آمده اند، ثبت نام آنها باید در اسرع وقت انجام شود چون آنها هم در تنگنای زیادی هستند.»

بربنیاد گزارش‌ها، پولیس پاکستان پیش از این دست‌کم ۱۲۰۰ شهروند افغانستان را از ایالت سند و شهر کراچی بازداشت و زندانی کرده است که انتقاد وزارت امور خارجه امارت اسلامی را به همراه داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره