Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عالمان و بزرگان حوزه غرب همایش انسجام اقوام برگزار کردند

همایشی با اشتراک صدها تن از عالمان دین و بزرگان قوم حوزه غرب و مسوولان محلی به هدف انسجام و نزدیک کردن اقوام کشور، در شهر هرات برگزار شد.

اشتراک کنندگان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای جوانان دانش‌آموخته و متخصص فرصت کار فراهم کند.

در همین حال، مسوولان محلی در حوزه غرب می‌گویند که آغوش حکومت سرپرست به روی جوانان باز است.

محمد عیسی سراج، رییس استخبارات بادغیس، گفت: «از لحاظ سیاست باید علمای سیاستمدار علاج شان را بکند، مشکلات سیاسی را علمای سیاستمدار حل کند همچنان از لحاظ صحت علمای بخش صحت مشکلات را حل کند.»

رحمت الله جابر، معاون ریاست استخبارات هرات، گفت: «بخاطر تامین امنیت، بخاطر تامین ارزش‌های انسانیت یک لحظه غفلت نکردیم و نمی‌کنیم.»

والی هرات در این همایش می‌گوید که کرسی‌های حکومت نباید به نام قوم و سمت تقسیم شوند و تخصص و شایسته سالاری باید در استخدام کارمندان حکومتی در نظر گرفته شود.

نوراحمد اسلام جار، والی هرات، می‌گوید: «اگر ما ریاست‌ها و وزارت‌ها را به عنوان سمت، قوم و وغیره تقسیم کردیم به خدا اگر هیچ وقت کامیاب شویم.»

از سویی هم، شماری از اشتراک کنندگان این همایش به همه‌شمول شدن حکومت سرپرست تاکید می‌ورزند.

احسان الله، باشنده هرات، در این باره گفت: «به جوانان کشور در شعبه‌های دولتی اجازه کار داده شود تا به وطن خدمت کنند.»

بسم الله نورزی، باشنده دیگر هرات، می‌گوید: «هر جوان و هر قوم این مسوولیت را دارد که به این کشور خدمت و کار کند.»

در همین حال، مسوولان محلی در حوزه غرب اطمینان می‌دهند که حکومت سرپرست همه شمول‌تر خواهد شد.

خدا داد انقلابی، رییس اقوام و قبایل حوزه غرب، گفت: «بزرگان امارت در تلاش اند که به تمامی جوانان زمینه کار را فراهم کند و در حکومت خود به آنان جای را بیابند.»

این همایش مردمی در حالی برگزار شده است که با گذشت نزدیک به یک‌ونیم سال از برگشت امارت اسلامی به قدرت، تاهنوز هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است. مردم انتظار دارند که حکومت سرپرست گام‌های عملی به منظور به رسمیت شاخته شدن از سوی جامعه جهانی بردارد.

عالمان و بزرگان حوزه غرب همایش انسجام اقوام برگزار کردند

در همین حال، مسوولان محلی در حوزه غرب می‌گویند که آغوش حکومت سرپرست به روی جوانان باز است.

تصویر بندانگشتی

همایشی با اشتراک صدها تن از عالمان دین و بزرگان قوم حوزه غرب و مسوولان محلی به هدف انسجام و نزدیک کردن اقوام کشور، در شهر هرات برگزار شد.

اشتراک کنندگان از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای جوانان دانش‌آموخته و متخصص فرصت کار فراهم کند.

در همین حال، مسوولان محلی در حوزه غرب می‌گویند که آغوش حکومت سرپرست به روی جوانان باز است.

محمد عیسی سراج، رییس استخبارات بادغیس، گفت: «از لحاظ سیاست باید علمای سیاستمدار علاج شان را بکند، مشکلات سیاسی را علمای سیاستمدار حل کند همچنان از لحاظ صحت علمای بخش صحت مشکلات را حل کند.»

رحمت الله جابر، معاون ریاست استخبارات هرات، گفت: «بخاطر تامین امنیت، بخاطر تامین ارزش‌های انسانیت یک لحظه غفلت نکردیم و نمی‌کنیم.»

والی هرات در این همایش می‌گوید که کرسی‌های حکومت نباید به نام قوم و سمت تقسیم شوند و تخصص و شایسته سالاری باید در استخدام کارمندان حکومتی در نظر گرفته شود.

نوراحمد اسلام جار، والی هرات، می‌گوید: «اگر ما ریاست‌ها و وزارت‌ها را به عنوان سمت، قوم و وغیره تقسیم کردیم به خدا اگر هیچ وقت کامیاب شویم.»

از سویی هم، شماری از اشتراک کنندگان این همایش به همه‌شمول شدن حکومت سرپرست تاکید می‌ورزند.

احسان الله، باشنده هرات، در این باره گفت: «به جوانان کشور در شعبه‌های دولتی اجازه کار داده شود تا به وطن خدمت کنند.»

بسم الله نورزی، باشنده دیگر هرات، می‌گوید: «هر جوان و هر قوم این مسوولیت را دارد که به این کشور خدمت و کار کند.»

در همین حال، مسوولان محلی در حوزه غرب اطمینان می‌دهند که حکومت سرپرست همه شمول‌تر خواهد شد.

خدا داد انقلابی، رییس اقوام و قبایل حوزه غرب، گفت: «بزرگان امارت در تلاش اند که به تمامی جوانان زمینه کار را فراهم کند و در حکومت خود به آنان جای را بیابند.»

این همایش مردمی در حالی برگزار شده است که با گذشت نزدیک به یک‌ونیم سال از برگشت امارت اسلامی به قدرت، تاهنوز هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است. مردم انتظار دارند که حکومت سرپرست گام‌های عملی به منظور به رسمیت شاخته شدن از سوی جامعه جهانی بردارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره