Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز نشست "گفت‌وگوهای امنیتی هرات" در تاجیکستان

شماری از شرکت کنندگان نشست "گفت‌وگوهای امنیتی هرات" بر ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بانوان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان، تاکید کرده‌اند.

این نشست روز سه‌شنبه با حضور کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه برگزار شد.

محمد نظیف شهرانی، اشتراک کننده در نشست، گفته است: «به ساختن یک حکومت فراگیر، ما نمی‌توانیم دسترسی پیدا کنیم و این هم یکی از تقاضاهای جامعه بین‌المللی است.»

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، می‌گوید که واشنگتن خواهان پشتیبانی از افغانستانی است که با کشورهای همسایه‌اش در صلح بسر ببرد.

خانم دیکر گفته است: «این نشست سالانه که تحت عنوان گفت‌وگوهای امنیتی هرات برگزار می‌شود یک فرصت عالی برای بحث و تبادل نظر در مورد اوضاع افغانستان با نمایندگان افغانستان، تاجیکستان و کشورهای منطقه است. من امروز در این جلسه استم تا دوباره حمایت قاطع ایالات متحده امریکا را از مردم افغانستان، افغانستان صلح‌آمیز با همسایگاناش تکرار کنم.»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «خواست‌های خود را مطرح کنند با جامعه جهانی به کشورهای همسایه و کشور های غربی، نشست امنیتی هرات می‌تواند یک اقدام موثر در این زمینه باشد.»

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که این اتحادیه از حقوق بانوان در افغانستان پشتیبانی خواهد کرد.

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است: «زنان در افغانستان با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و حتا آنها اجازه رفتن به پارک‌ها را ندارند طالبان مسوولیت حفاظت از حقوق زنان را دارد و ما به پشتیبانی خود از زنان افغانستان ادامه می‌دهیم.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این نشست، می‌گوید که حقوق بانوان در افغانستان رعایت شده است.

آقای مجاهد گفت: «امارت اسلامی افغانستان متوجه حقوق تمام شهروندان کشور است به خصوص خانم‌ها، حقوق باید تعریف شود و حقوق شرعی خانم‌ها در افغانستان محفوظ و مصوون است.»

در نشست امنیتی هرات ۱۲۰ تن از چهره‌‌های سیاسی، نمایندگان امریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه در آن شرکت کرده‌اند. این نشست نخستین باری است که در بیرون از افغانستان برگزار می‌شود.

آغاز نشست "گفت‌وگوهای امنیتی هرات" در تاجیکستان

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این نشست، می‌گوید که حقوق بانوان در افغانستان رعایت شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از شرکت کنندگان نشست "گفت‌وگوهای امنیتی هرات" بر ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بانوان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان، تاکید کرده‌اند.

این نشست روز سه‌شنبه با حضور کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه برگزار شد.

محمد نظیف شهرانی، اشتراک کننده در نشست، گفته است: «به ساختن یک حکومت فراگیر، ما نمی‌توانیم دسترسی پیدا کنیم و این هم یکی از تقاضاهای جامعه بین‌المللی است.»

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، می‌گوید که واشنگتن خواهان پشتیبانی از افغانستانی است که با کشورهای همسایه‌اش در صلح بسر ببرد.

خانم دیکر گفته است: «این نشست سالانه که تحت عنوان گفت‌وگوهای امنیتی هرات برگزار می‌شود یک فرصت عالی برای بحث و تبادل نظر در مورد اوضاع افغانستان با نمایندگان افغانستان، تاجیکستان و کشورهای منطقه است. من امروز در این جلسه استم تا دوباره حمایت قاطع ایالات متحده امریکا را از مردم افغانستان، افغانستان صلح‌آمیز با همسایگاناش تکرار کنم.»

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «خواست‌های خود را مطرح کنند با جامعه جهانی به کشورهای همسایه و کشور های غربی، نشست امنیتی هرات می‌تواند یک اقدام موثر در این زمینه باشد.»

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که این اتحادیه از حقوق بانوان در افغانستان پشتیبانی خواهد کرد.

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است: «زنان در افغانستان با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و حتا آنها اجازه رفتن به پارک‌ها را ندارند طالبان مسوولیت حفاظت از حقوق زنان را دارد و ما به پشتیبانی خود از زنان افغانستان ادامه می‌دهیم.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این نشست، می‌گوید که حقوق بانوان در افغانستان رعایت شده است.

آقای مجاهد گفت: «امارت اسلامی افغانستان متوجه حقوق تمام شهروندان کشور است به خصوص خانم‌ها، حقوق باید تعریف شود و حقوق شرعی خانم‌ها در افغانستان محفوظ و مصوون است.»

در نشست امنیتی هرات ۱۲۰ تن از چهره‌‌های سیاسی، نمایندگان امریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه در آن شرکت کرده‌اند. این نشست نخستین باری است که در بیرون از افغانستان برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره