Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرایه بلند موترها؛ برخی پایتخت‌نشینان از گادی کار می‌گیرند

شماری از باشندگان کابل برای رفت‌ و آمد از "گادی" استفاده می‌کنند. آنان می‌گویند که به علت بلند بودن کرایه موترها و غیرمعیاری بودن برخی از جاده‌های کابل، استفاده از گادی بهترین وسیله برای رفت و آمد شان است.

فاروق، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «مجبوریت است که همان کوته‌سنگی تا ایست‌گاه گادی‌ها در همان گادی‌ها می‌آیند؛ سیاسر، اشتک، ریش‌سفید، بی‌چاره همه می‌آیند.»

اسدالله، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «مردم نمی‌توانند برادر از اینجا تا آن‌جا را دربست بگیرد یا در موترهای ۲۰ روپیه‌گی و ۳۰ روپیه‌گی بی‌روند.»

از سویی هم، شماری از گادی‌ران‌های که از سال‌ها بدینسو در کابل سرگرم کار استند، از افزایش بهای جو و علف شکایت دارند.

عزیز الله، ۶۴ ساله، می‌گوید که گادی‌رانی را از زمانی که شمار موتر در افغانستان اندک بود، آغاز کرده و از چهار دهه بدینسو از همین رهگذر برای خانواده‌اش نان فراهم می‌کند.

عزیزالله به طلوع‌نیوز گفت: «برادر موتر نبود تکسی و سرویس نبود در افغانستان دیگر این چیزها نبود.»

افزایش شمار موترها در کشور استفاده از گادی کم‌رنگ شده بود؛ اما اکنون چهارده گادی در منطقه قلعه‌ی واحد کابل مسافران را انتقال می‌دهد.

به گفته گادی‌رانان، آنان مسافران را با هزینه‌ای اندک انتقال می‌دهند.

غوث الدین، گادی‌ران، گفت: «کرایه ۱۰ روپیه است مردم سابق هم از گادی استفاده می‌کرد حال هم استفاده می‌کند در همین گرمی که باشد مردم یک ذره زیادتر از گادی استفاده می‌کند علاقه‌مند زیاداش است که برود و بیاید.»

رحمت الله، گادی‌ران، گفت: «فعلا ۱۴ دانه گادی است سابق گادی زیاد بود ۷۰ ، ۸۰ دانه گادی بود حال گادی‌ها کم شده دگه موتر است بیشتر.»

گادی از گذشته‌های دور در کشور کاربرد داشت و مردم از آن برای حمل و نقل کار می‌گرفتند و هنوزهم، شهروندان کشور در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر به ویژه هرات و بلخ از گادی کار می‌گیرند.

کرایه بلند موترها؛ برخی پایتخت‌نشینان از گادی کار می‌گیرند

از سویی هم، شماری از گادی‌ران‌های که از سال‌ها بدینسو در کابل سرگرم کار استند، از افزایش بهای جو و علف شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل برای رفت‌ و آمد از "گادی" استفاده می‌کنند. آنان می‌گویند که به علت بلند بودن کرایه موترها و غیرمعیاری بودن برخی از جاده‌های کابل، استفاده از گادی بهترین وسیله برای رفت و آمد شان است.

فاروق، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «مجبوریت است که همان کوته‌سنگی تا ایست‌گاه گادی‌ها در همان گادی‌ها می‌آیند؛ سیاسر، اشتک، ریش‌سفید، بی‌چاره همه می‌آیند.»

اسدالله، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «مردم نمی‌توانند برادر از اینجا تا آن‌جا را دربست بگیرد یا در موترهای ۲۰ روپیه‌گی و ۳۰ روپیه‌گی بی‌روند.»

از سویی هم، شماری از گادی‌ران‌های که از سال‌ها بدینسو در کابل سرگرم کار استند، از افزایش بهای جو و علف شکایت دارند.

عزیز الله، ۶۴ ساله، می‌گوید که گادی‌رانی را از زمانی که شمار موتر در افغانستان اندک بود، آغاز کرده و از چهار دهه بدینسو از همین رهگذر برای خانواده‌اش نان فراهم می‌کند.

عزیزالله به طلوع‌نیوز گفت: «برادر موتر نبود تکسی و سرویس نبود در افغانستان دیگر این چیزها نبود.»

افزایش شمار موترها در کشور استفاده از گادی کم‌رنگ شده بود؛ اما اکنون چهارده گادی در منطقه قلعه‌ی واحد کابل مسافران را انتقال می‌دهد.

به گفته گادی‌رانان، آنان مسافران را با هزینه‌ای اندک انتقال می‌دهند.

غوث الدین، گادی‌ران، گفت: «کرایه ۱۰ روپیه است مردم سابق هم از گادی استفاده می‌کرد حال هم استفاده می‌کند در همین گرمی که باشد مردم یک ذره زیادتر از گادی استفاده می‌کند علاقه‌مند زیاداش است که برود و بیاید.»

رحمت الله، گادی‌ران، گفت: «فعلا ۱۴ دانه گادی است سابق گادی زیاد بود ۷۰ ، ۸۰ دانه گادی بود حال گادی‌ها کم شده دگه موتر است بیشتر.»

گادی از گذشته‌های دور در کشور کاربرد داشت و مردم از آن برای حمل و نقل کار می‌گرفتند و هنوزهم، شهروندان کشور در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر به ویژه هرات و بلخ از گادی کار می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره