Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانشکده زراعت نتایج ده‌ها پژوهش‌ را به نمایش گذاشت

دانشجویان و استادان دانشکده زراعت دانشگاه کابل در نشستی از نتایج پژوهشی که انجام داده بودند، رونمایی کردند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای انجام پژوهش‌های بیشتر، بودجه کافی فراهم کند.

صفی الله جوهر، رییس دانشکده زراعت دانشگاه کابل، گفت: «نمایشگاه را که اکنون شما شاهد آن استید بر اثر زحمت‌های یک ساله گذشته استادان و دانش‌جویان است هفتاد پژوهش انجام شده است.»

ولی سالاری، استاد دانشگاه، می‌گوید: «وزارت زراعت سالانه مثلا صد میلیون ۱۰ میلیون بودجه برای‌اش مشخص بکند به وزارت تحصیلات عالی بگوید که ما بودجه داریم این اولویت‌های ما است سر گندم کار کنند.»

در همین حال، شماری از مقام‌های امارت اسلامی می‌گویند که افغانستان یک کشور کشاورزی است و رشد اقتصاد آن بستگی به پژوهش گسترده در عرصه کشاورزی دارد.

صدراعظم، معین مسلکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «۸۰ درصد مردم در بخش کشاورزی سرگرم‌اند اگر ما پژوهش که زراعت به آن نیاز دارد را انجام دهیم و زراعت و مالداری به پا ایستاد شود کشور ما به پا‌هایش ایستاده خواهد شد.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که باید از صنعت‌کاران پشتیبانی شود تا میزان تولیدات شان را از فرآورده‌های کشاورزی بیشتر سازند.

رحیم الله سمندر، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «ما برنامه‌ها و نظریات زیاد داریم اما اگر کسی بشنود و کشاورزان و فابریکه‌دار ما باهم وصل شوند.»

در پایان نشست از دانشجویان و استادان دانشکده زراعت که سهم فعال در پژوهش و برگزاری نمایشگاه‌ها داشتند، قدردانی شد.

دانشکده زراعت نتایج ده‌ها پژوهش‌ را به نمایش گذاشت

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که باید از صنعت‌کاران پشتیبانی شود تا میزان تولیدات شان را از فرآورده‌های کشاورزی بیشتر سازند.

تصویر بندانگشتی

دانشجویان و استادان دانشکده زراعت دانشگاه کابل در نشستی از نتایج پژوهشی که انجام داده بودند، رونمایی کردند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که برای انجام پژوهش‌های بیشتر، بودجه کافی فراهم کند.

صفی الله جوهر، رییس دانشکده زراعت دانشگاه کابل، گفت: «نمایشگاه را که اکنون شما شاهد آن استید بر اثر زحمت‌های یک ساله گذشته استادان و دانش‌جویان است هفتاد پژوهش انجام شده است.»

ولی سالاری، استاد دانشگاه، می‌گوید: «وزارت زراعت سالانه مثلا صد میلیون ۱۰ میلیون بودجه برای‌اش مشخص بکند به وزارت تحصیلات عالی بگوید که ما بودجه داریم این اولویت‌های ما است سر گندم کار کنند.»

در همین حال، شماری از مقام‌های امارت اسلامی می‌گویند که افغانستان یک کشور کشاورزی است و رشد اقتصاد آن بستگی به پژوهش گسترده در عرصه کشاورزی دارد.

صدراعظم، معین مسلکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «۸۰ درصد مردم در بخش کشاورزی سرگرم‌اند اگر ما پژوهش که زراعت به آن نیاز دارد را انجام دهیم و زراعت و مالداری به پا ایستاد شود کشور ما به پا‌هایش ایستاده خواهد شد.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که باید از صنعت‌کاران پشتیبانی شود تا میزان تولیدات شان را از فرآورده‌های کشاورزی بیشتر سازند.

رحیم الله سمندر، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «ما برنامه‌ها و نظریات زیاد داریم اما اگر کسی بشنود و کشاورزان و فابریکه‌دار ما باهم وصل شوند.»

در پایان نشست از دانشجویان و استادان دانشکده زراعت که سهم فعال در پژوهش و برگزاری نمایشگاه‌ها داشتند، قدردانی شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره