Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد شهروندان از پرچاوی دوامدار در پایتخت

شماری از باشندگان کابل از افزایش پرچاوی‌های دوامدار در پایتخت شکایت دارند.

آنان می‌گویند که چند ساعت برق در هر ۲۴ ساعت نمی‌تواند مشکلات خانواده‌ها را حل کند.

این در حالی است که با رسیدن فصل سرما همواره پایتخت‌نشینان با کم‌بود برق روبه‌رو اند.

شیرمحمد هاشمی، باشنده کابل، گفت: «هفت بجه برق می‌آید تا صبح. صبح برق می‌رود دگه اگر در مکروریان برق نباشد، مشکلات زیاد است.»

احمد ستار، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «خواست ما این است که یک کم‌ زره ریاست برق توجه‌اش بیشتر باشد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید پرچاوی‌های برق تاثیر منفی بر فعالیت کارخانه‌های تولیدی نیز برجا گذاشته است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «یکی از چالش‌های جدی صنعت‌کاران به ویژه در ولایت کابل، کم‌بود برق است. ما در حال حاضر  ۱۲ساعت برق داریم و آن هم به شکل نوبتی و این باعث شده است که تولیدات ما مختل شود.»

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، می‌گوید: «نامنظم بودن شبکه، علت اصلی‌اش کشور ازبیکستان بود که کشور ازبیکستان باید برای ما ۴۴۰ میگاوات برق می‌داد. در ماه قبلی هم شما شاهد بودید که تقریبا در حدود ده الی یازده روز آنان برای ما ۲۰۰ میگاوات برق دادند از ۴۴۰ میگاوات و از دیروز به این سو بازهم یک سرکت برق شان قطع شده است.»

از سویی هم، مسوولان شرکت برشنا می‌گویند از دو روز به این سو واردات برق از ازبیکستان پنجاه درصد کاهش یافته است.

صفی الله احمدزی، رییس عملیاتی شرکت برشنا، گفت: «نیاز است که برشنا هر نوع امکانات که دارند ضایعات تخنیکی را باید به حد اکثراش باید کم کنند و بتوانند که با همسایه‌ها تفاهم‌نامه خوب‌تر و درست‌تر به امضا برسانند.»

این در حالی است که سه روز پیش، برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان قطع شد و کابل و شماری از شهرهای دیگر کشور به تاریکی مطلق فرو رفتند.

انتقاد شهروندان از پرچاوی دوامدار در پایتخت

در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید پرچاوی‌های برق تاثیر منفی بر فعالیت کارخانه‌های تولیدی نیز برجا گذاشته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل از افزایش پرچاوی‌های دوامدار در پایتخت شکایت دارند.

آنان می‌گویند که چند ساعت برق در هر ۲۴ ساعت نمی‌تواند مشکلات خانواده‌ها را حل کند.

این در حالی است که با رسیدن فصل سرما همواره پایتخت‌نشینان با کم‌بود برق روبه‌رو اند.

شیرمحمد هاشمی، باشنده کابل، گفت: «هفت بجه برق می‌آید تا صبح. صبح برق می‌رود دگه اگر در مکروریان برق نباشد، مشکلات زیاد است.»

احمد ستار، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «خواست ما این است که یک کم‌ زره ریاست برق توجه‌اش بیشتر باشد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن می‌گوید پرچاوی‌های برق تاثیر منفی بر فعالیت کارخانه‌های تولیدی نیز برجا گذاشته است.

سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «یکی از چالش‌های جدی صنعت‌کاران به ویژه در ولایت کابل، کم‌بود برق است. ما در حال حاضر  ۱۲ساعت برق داریم و آن هم به شکل نوبتی و این باعث شده است که تولیدات ما مختل شود.»

امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، می‌گوید: «نامنظم بودن شبکه، علت اصلی‌اش کشور ازبیکستان بود که کشور ازبیکستان باید برای ما ۴۴۰ میگاوات برق می‌داد. در ماه قبلی هم شما شاهد بودید که تقریبا در حدود ده الی یازده روز آنان برای ما ۲۰۰ میگاوات برق دادند از ۴۴۰ میگاوات و از دیروز به این سو بازهم یک سرکت برق شان قطع شده است.»

از سویی هم، مسوولان شرکت برشنا می‌گویند از دو روز به این سو واردات برق از ازبیکستان پنجاه درصد کاهش یافته است.

صفی الله احمدزی، رییس عملیاتی شرکت برشنا، گفت: «نیاز است که برشنا هر نوع امکانات که دارند ضایعات تخنیکی را باید به حد اکثراش باید کم کنند و بتوانند که با همسایه‌ها تفاهم‌نامه خوب‌تر و درست‌تر به امضا برسانند.»

این در حالی است که سه روز پیش، برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان قطع شد و کابل و شماری از شهرهای دیگر کشور به تاریکی مطلق فرو رفتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره