Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماری‌های فصلی در کابل

با رسیدن فصل سرما و آلوده شدن هوای پایتخت، شمار افراد مبتلا به بیماری‌های فصلی به ویژه سینه‌وبغل در این روزها در کابل بیشتر شده است.

پزشکان در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی می‌گویند که بیش از ۳۰ کودک در هر بیست‌وچهار ساعت برای درمان به این شفاخانه آورده می‌شوند.

سیف الله اباسین، پزشک، می‌گوید: «شبانه روز تقریبا سی، چهل، پنجاه فرق می‌کند نظر به همان روز فرق می‌کند مریض اینجا بستر می‌شوند. نظر به فیصدی بیست فیصد، سی فیصد مریضان ما بسیار وخیم می‌باشد چون از جاهای بسیار دور به شفاخانه مراجعه می‌کنند.»

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، در این باره گفت: «کوشش می‌کنیم توسط خدمات معیاری برای آن مریضان که به بیماری‌های تنفسی مبتلا هستند شمار تلفات شان را کمتر کنیم و تداوی شان هم به گونه معیاری انجام شود.»

سردی هوا، هوای آلوده و رعایت نکردن اصول بهداشتی از عوامل عمده مبتلا شدن به این بیماری‌ها به شمار می‌روند.

محمد ناصر کاظمی، پزشک، می‌گوید: «آلود‌گی هوا چه داخل اتاق باشد چه هم بیرون باشد هر دویش تاثیرات منفی دارد؛ مثلا کسانی که داخل اتاق سگرت می‌کشند یک نوع آلودگی هوا است یا هم از مواد سوخت استفاده می‌کنند که دود تولید می‌کند داخل اتاق، آمار و ارقام سینه‌وبغل را افزایش می‌دهد.»

محمد، کودک چهل روزه، نزدیک به یک هفته می‌شود که در شفاخانه صحت طفل بستری است.

رویا، مادر محمد، به طلوع‌نیوز گفت: «شش روز است که سینه‌وبغل است در شفاخانه شخصی بردم دوا زیاد گرفتم باز آنجا بیخی شب و روز بستر کرده بودم حالت‌ا‌ش که خراب شد مرا گفت ببر در صحت طفل بستر کن.»

یاسمین، مادر یکی دیگر از کودکان بیمار، می‌گوید: «سینه‌وبغل شده خانه ما یخ بود بخاری نداشتیم سنگ سوخت نداشتیم.»

پیش از این، مسوولان در وزارت صحت عامه گفته‌اند که بیش از ۹۶۰هزار تن در ۱۱ ماه پسین در سراسر کشور به این بیماری دچار شده‌اند که بیشتر مبتلا شدگان کودکان استند.

افزایش بیماری‌های فصلی در کابل

سردی هوا، هوای آلوده و رعایت نکردن اصول بهداشتی از عوامل عمده مبتلا شدن به این بیماری‌ها به شمار می‌روند.

تصویر بندانگشتی

با رسیدن فصل سرما و آلوده شدن هوای پایتخت، شمار افراد مبتلا به بیماری‌های فصلی به ویژه سینه‌وبغل در این روزها در کابل بیشتر شده است.

پزشکان در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی می‌گویند که بیش از ۳۰ کودک در هر بیست‌وچهار ساعت برای درمان به این شفاخانه آورده می‌شوند.

سیف الله اباسین، پزشک، می‌گوید: «شبانه روز تقریبا سی، چهل، پنجاه فرق می‌کند نظر به همان روز فرق می‌کند مریض اینجا بستر می‌شوند. نظر به فیصدی بیست فیصد، سی فیصد مریضان ما بسیار وخیم می‌باشد چون از جاهای بسیار دور به شفاخانه مراجعه می‌کنند.»

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، در این باره گفت: «کوشش می‌کنیم توسط خدمات معیاری برای آن مریضان که به بیماری‌های تنفسی مبتلا هستند شمار تلفات شان را کمتر کنیم و تداوی شان هم به گونه معیاری انجام شود.»

سردی هوا، هوای آلوده و رعایت نکردن اصول بهداشتی از عوامل عمده مبتلا شدن به این بیماری‌ها به شمار می‌روند.

محمد ناصر کاظمی، پزشک، می‌گوید: «آلود‌گی هوا چه داخل اتاق باشد چه هم بیرون باشد هر دویش تاثیرات منفی دارد؛ مثلا کسانی که داخل اتاق سگرت می‌کشند یک نوع آلودگی هوا است یا هم از مواد سوخت استفاده می‌کنند که دود تولید می‌کند داخل اتاق، آمار و ارقام سینه‌وبغل را افزایش می‌دهد.»

محمد، کودک چهل روزه، نزدیک به یک هفته می‌شود که در شفاخانه صحت طفل بستری است.

رویا، مادر محمد، به طلوع‌نیوز گفت: «شش روز است که سینه‌وبغل است در شفاخانه شخصی بردم دوا زیاد گرفتم باز آنجا بیخی شب و روز بستر کرده بودم حالت‌ا‌ش که خراب شد مرا گفت ببر در صحت طفل بستر کن.»

یاسمین، مادر یکی دیگر از کودکان بیمار، می‌گوید: «سینه‌وبغل شده خانه ما یخ بود بخاری نداشتیم سنگ سوخت نداشتیم.»

پیش از این، مسوولان در وزارت صحت عامه گفته‌اند که بیش از ۹۶۰هزار تن در ۱۱ ماه پسین در سراسر کشور به این بیماری دچار شده‌اند که بیشتر مبتلا شدگان کودکان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره