Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک "بازار شبانه" معیاری در هرات

بازار جاده لیلامی که از بخش‌های مزدحم شهر هرات است، پس از بازسازی به "بازار شبانه" مبدل شد.

شهرداری هرات می‌گوید که تمام معیارها در ساخت این بازار در نظر گرفته شده و به بهره‌برداری سپرده شده است.

هزاران تن از سراسر هرات روزانه برای خرید به این بازار میایند.

محمد جاوید مایار، رییس حکومت‌داری شهری شهرداری هرات، گفت: «نه تنها که اسفالت این صورت گرفته، بلکه تنویر این و زباله‌دانی‌ها، انتظارگاه مثلاً کسانی‌ که مانده می‌شوند می‌توانند دم خود را راست کنند.»

بازار شبانه با هزینه ۳۰ میلیون افغانی به گونه معیاری ساخته شده است.

صبغت الله عبیدی، پیمان‌کار، گفت: «این جاده به مبلغ بالاتر از سی میلیون افغانی مصرف شده و ان‌شاءالله به‌طور استندرد و معیاری ساخته شده.»

شهرداری هرات می‌گوید که ۵۰۰ غرفه در این بازار شبانه نصب شده اند.

شماری از فروشندگان این بازار از فراهم شدن سهولت برای شان خرسند اند؛ اما برخی فروشندگان دیگر، خواهان کاهش کرایه این غرفه‌ها از سوی شهرداری، استند.

امین الله محمدی، فروشنده، می‌گوید: «ما خوبی را ندیدیم راحتی را ندیدیم حالا راحت استیم. در غرفه‌های خود راحت استیم برای ما مثل دکان است اگر ما سرمایه‌گذاری خوب بکنیم درآمد ما هم زیادتر می‌شود.»

محمد داوود محمدی، فروشنده بعدی، می‌گوید: «برای مشتری‌ها و برای ما نیز سهولت‌های خوب آمده برای این‌که بارش و برف می‌شد در مشکلات بودیم مثل دکان است برای ما، این غرفه‌ها خوب اند.»

این بازار روزها هم مزدحم است که معمولا خانم‌ها برای خرید به این بازار میایند.

ایجاد یک "بازار شبانه" معیاری در هرات

شماری از فروشندگان این بازار از فراهم شدن سهولت خرسند اند؛ اما برخی فروشندگان دیگر، خواهان کاهش کرایه این غرفه‌ها از سوی شهرداری، استند.

تصویر بندانگشتی

بازار جاده لیلامی که از بخش‌های مزدحم شهر هرات است، پس از بازسازی به "بازار شبانه" مبدل شد.

شهرداری هرات می‌گوید که تمام معیارها در ساخت این بازار در نظر گرفته شده و به بهره‌برداری سپرده شده است.

هزاران تن از سراسر هرات روزانه برای خرید به این بازار میایند.

محمد جاوید مایار، رییس حکومت‌داری شهری شهرداری هرات، گفت: «نه تنها که اسفالت این صورت گرفته، بلکه تنویر این و زباله‌دانی‌ها، انتظارگاه مثلاً کسانی‌ که مانده می‌شوند می‌توانند دم خود را راست کنند.»

بازار شبانه با هزینه ۳۰ میلیون افغانی به گونه معیاری ساخته شده است.

صبغت الله عبیدی، پیمان‌کار، گفت: «این جاده به مبلغ بالاتر از سی میلیون افغانی مصرف شده و ان‌شاءالله به‌طور استندرد و معیاری ساخته شده.»

شهرداری هرات می‌گوید که ۵۰۰ غرفه در این بازار شبانه نصب شده اند.

شماری از فروشندگان این بازار از فراهم شدن سهولت برای شان خرسند اند؛ اما برخی فروشندگان دیگر، خواهان کاهش کرایه این غرفه‌ها از سوی شهرداری، استند.

امین الله محمدی، فروشنده، می‌گوید: «ما خوبی را ندیدیم راحتی را ندیدیم حالا راحت استیم. در غرفه‌های خود راحت استیم برای ما مثل دکان است اگر ما سرمایه‌گذاری خوب بکنیم درآمد ما هم زیادتر می‌شود.»

محمد داوود محمدی، فروشنده بعدی، می‌گوید: «برای مشتری‌ها و برای ما نیز سهولت‌های خوب آمده برای این‌که بارش و برف می‌شد در مشکلات بودیم مثل دکان است برای ما، این غرفه‌ها خوب اند.»

این بازار روزها هم مزدحم است که معمولا خانم‌ها برای خرید به این بازار میایند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره