Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز بررسی پیشنهادهای شرکت‌های داوطلب برای هشت معدن

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که روند بررسی پیشنهادهای شرکت‌های داوطلب برای قرارداد هشت معدن بزرگ سر از روز دوشنبه آغاز می‌شود.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، می‌گوید که روند بررسی سندها پانزده روز زمان می‌برد و سپس هشت معدن در ولایت‌های غور و هرات به شرکت‌های خصوصی سپرده خواهند شد.

او با اشاره به جزییات این معادن، می‌افزاید که چهار معدن سرب و جست به مساحت ٨۰۰ کیلومتر مربع در ولایت غور و ۴ بلاک معدن بزرگ آهن در ولسوالی غوریان هرات به شرکت‌های خصوصی سپرده می‌شوند.

آقای دلاور گفت: «امروز یک‌شنبه است آخرین روز جمع کردن پروپوزل این معادن است. امروز ان‌شاءالله همه جمع می‌شوند از صبح بالای این بررسی می‌شود. یک کمیته بین‌الوزارتی از چند وزارت برای این جور شده است که در راس آن وزارت معادن و پترولیم افغانستان است.»

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که استخراج شفاف این معادن، زمینه کار را برای شهروندان فراهم خواهد ساخت و از سوی دیگر در افزایش درآمدهای افغانستان نقش مهم دارد. 

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن، گفت: «معادن کشور ما از یک سو که سرچشمه عایدات بزرگ دولتی شمرده می‌شود از سوی دیگر منبع بزرگ تمویل مواد خام صنعت ما است.» 

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «معادن افغانستان سرمایه ملی کشور محسوب می‌شود با در نظرداشت اهداف استراتیژیک، استخراج معیاری، رفع نیازمندی‌های داخلی و صادر نمودن مقدار معین آن با قیمت‌های بین‌المللی و به ارز معتبر جهانی می‌تواند در بهبود اقتصاد کشور همکاری کند.» 

از سویی‌هم، کار استخراج معدن کرومایت در پنج ساحه خوست و پکتیا به شرکت‌های خصوصی سپرده شدند.

این شرکت‌ها برنده استخراج پنج ساحه در ولایت‌های پکتیا و خوست شدند.

عبداللطیف وحیدی، مسوول یکی شرکت‌های خصوصی، گفت: «به گونۀ بسیار شفاف داوطلبی صورت گرفت و در این داوطلبی ما برنده ساحۀ اورجلی در ولسوالی تنی ولایت خوست، شدیم.» 

پیش از این، وزارت معادن و پترولیم گفته است که در بیش از یک سال گذشته، کار استخراج نزدیک به ۱۸۰ معدن کوچک به شرکت‌های داخلی واگذار شده‌اند.

آغاز بررسی پیشنهادهای شرکت‌های داوطلب برای هشت معدن

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که استخراج شفاف این معادن، زمینه کار را برای شهروندان فراهم خواهد ساخت و از سوی دیگر در افزایش درآمدهای افغانستان نقش مهم دارد. 

Thumbnail

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که روند بررسی پیشنهادهای شرکت‌های داوطلب برای قرارداد هشت معدن بزرگ سر از روز دوشنبه آغاز می‌شود.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، می‌گوید که روند بررسی سندها پانزده روز زمان می‌برد و سپس هشت معدن در ولایت‌های غور و هرات به شرکت‌های خصوصی سپرده خواهند شد.

او با اشاره به جزییات این معادن، می‌افزاید که چهار معدن سرب و جست به مساحت ٨۰۰ کیلومتر مربع در ولایت غور و ۴ بلاک معدن بزرگ آهن در ولسوالی غوریان هرات به شرکت‌های خصوصی سپرده می‌شوند.

آقای دلاور گفت: «امروز یک‌شنبه است آخرین روز جمع کردن پروپوزل این معادن است. امروز ان‌شاءالله همه جمع می‌شوند از صبح بالای این بررسی می‌شود. یک کمیته بین‌الوزارتی از چند وزارت برای این جور شده است که در راس آن وزارت معادن و پترولیم افغانستان است.»

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که استخراج شفاف این معادن، زمینه کار را برای شهروندان فراهم خواهد ساخت و از سوی دیگر در افزایش درآمدهای افغانستان نقش مهم دارد. 

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن، گفت: «معادن کشور ما از یک سو که سرچشمه عایدات بزرگ دولتی شمرده می‌شود از سوی دیگر منبع بزرگ تمویل مواد خام صنعت ما است.» 

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «معادن افغانستان سرمایه ملی کشور محسوب می‌شود با در نظرداشت اهداف استراتیژیک، استخراج معیاری، رفع نیازمندی‌های داخلی و صادر نمودن مقدار معین آن با قیمت‌های بین‌المللی و به ارز معتبر جهانی می‌تواند در بهبود اقتصاد کشور همکاری کند.» 

از سویی‌هم، کار استخراج معدن کرومایت در پنج ساحه خوست و پکتیا به شرکت‌های خصوصی سپرده شدند.

این شرکت‌ها برنده استخراج پنج ساحه در ولایت‌های پکتیا و خوست شدند.

عبداللطیف وحیدی، مسوول یکی شرکت‌های خصوصی، گفت: «به گونۀ بسیار شفاف داوطلبی صورت گرفت و در این داوطلبی ما برنده ساحۀ اورجلی در ولسوالی تنی ولایت خوست، شدیم.» 

پیش از این، وزارت معادن و پترولیم گفته است که در بیش از یک سال گذشته، کار استخراج نزدیک به ۱۸۰ معدن کوچک به شرکت‌های داخلی واگذار شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره